Innhold

Prøvene ble tatt den 27. og 28. juli 2020. Resultatene viser verdier godt under grenseverdiene for samtlige badeplasser, dvs. at badevannskvaliteten er god.  

Mye nedbør og kjølig vær, har ført til at vanntemperaturene jevnt over er lave. I uke 31 ble høyeste temperatur målt til 17 grader i vannet på et par av plassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Badevannsprøver uke 31.pdf


Publisert: 31.07.2020 09:18:46
Sist endret: 31.07.2020 09:18