Badevannsprøver uke 31

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum. Nå er resultatet fra prøver tatt i uke 31 klart.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Prøvene ble tatt 31. juli og 1. august 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier (Intestinale enterokokker). Også i Låkedalen, Nannestad var det avvik. Årsak til avvik kan være at det i løpet av natta mellom 31. juli og 1. august kom noe regn. Erfaringsmessig vil dette kunne føre til en forbigående forhøying av bakteriemengden. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperaturen på badevannet er den over 20 ⁰C de fleste steder. Unntaket er Mjøsa – Årnes og Ørbekkstranda – hvor temperaturene er under 20 ⁰C. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Det er del gjenglemte leker, håndklær og annet på de forskjellige badeplassene. Nye prøver blir tatt uke 32.

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

10 /100ml 

1000

 25

Int. enterokokker

20 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

65 /100ml 

1000

 20

Int. enterokokker

100 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

 25

Int. enterokokker

100 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

 23

Int. enterokokker

200 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

 25

Int. enterokokker

8 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

 17

Int. enterokokker

 6/100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

31.7.2018

Escherichia coli

2 /100ml 

1000

 18

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

31.7.2018

Escherichia coli

<1/100ml 

1000

 22

Int. enterokokker

100 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

31.7.2018

Escherichia coli

10 /100ml 

1000

 22

Int. enterokokker

310 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

31.7.2018

Escherichia coli

9 /100ml 

1000

 22

Int. enterokokker

 190 /100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

1.8.2018

Escherichia coli

 1700 /100ml 

1000

 22

Int. enterokokker

   870 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

1.8.2018

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

 24

Int. enterokokker

65 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

1.8.2018

Escherichia coli

 60 /100ml 

1000

 24

Int. enterokokker

  90 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

1.8.2018

Escherichia coli

 7 /100ml 

1000

 24

Int. enterokokker

  2400 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

1.8.2018

Escherichia coli

 35 /100ml 

1000

 25

Int. enterokokker

90 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

1.8.2018

Escherichia coli

 8 /100ml 

1000

 24

Int. enterokokker

15/100ml 

400


Publisert: 02.08.2018 13:44:18
Sist endret: 02.08.2018 13:44