Innhold

Prøvene ble tatt den 20. og 21. juli 2020. Resultatene viser verdier godt under grenseverdiene for alle badeplasser, dvs. at badevannskvaliteten er god, bortsett fra stensbydammen. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.     

Noe nedbør og kjølig vær de siste dagene, har ført til at vanntemperaturene jevnt over er lave. I uke 30 ble høyeste temperatur målt til 17 grader i vannet på noen av plassene. Kaldt bunnvann som kom opp ga meget lave temperaturer i Mjøsa. Badeplassene er i all hovedsak rene og ryddige.

Badevannsprøver uke 30 2020.pdf


Publisert: 27.07.2020 09:42:27
Sist endret: 27.07.2020 09:57