Innhold

Prøvene ble tatt den 13. og 14. juli 2020. Resultatene viser verdier godt under grenseverdiene for alle badeplasser, dvs. at badevannskvaliteten er god, bortsett fra stensbydammen. Oppfølgingsprøve ble derfor tatt 15.7. Verdien var da betryggende under grenseverdien også der. 

Mye nedbør og kjølig vær de siste dagene, har ført til at vanntemperaturene jevnt over er forholdsvis lave. I uke 29 ble høyeste temperatur målt til 18 grader i vannet på noen av plassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Badevannsprøver uke 29.pdf


Publisert: 17.07.2020 17:11:24
Sist endret: 17.07.2020 17:11