Innhold

Prøvene ble tatt den 11. og 12. juli 2022. Resultatene viser verdier betryggende under
grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten i hovedsak er god.
Med hensyn til badevannstemperatur så varierer de fra 15 til 20 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.


Det ble observert forekomst cyanobakterier ved Langton i Hurdalssjøen. Det er tatt prøve som er sendt til analyse.

Pressemelding uke 28 22.pdf


Publisert: 14.07.2022 09:44:20
Sist endret: 14.07.2022 09:48