Innhold

Prøvene ble tatt den 12. og 13. juli 2021. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god, med unntak av Stensbydammen i Eidsvoll. Her er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Dette er et kjent problem for dammen. En mulig årsak er avrenning fra terrenget rundt, spesielt etter regnvær. Ved Stensbydammen anbefales det at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Badevannsprøver uke 28.pdf


Publisert: 15.07.2021 08:01:25
Sist endret: 15.07.2021 08:01