Badevannsprøver uke 28

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

Prøvene ble tatt 9. og 10.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 29.

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

150 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

170 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

90 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

85 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

95 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

 15 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

8 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

9.7.18

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

3 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

9.7.18

Escherichia coli

10 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

9.7.18

Escherichia coli

70 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

 150 /100ml 

400

Kverndammen (Nannestad)

10.7.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

   35 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

10.7.18

Escherichia coli

 2 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

65 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

10.7.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

  65 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

10.7.18

Escherichia coli

 6 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

  980 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

10.7.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

10.7.18

Escherichia coli

 10 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

35 /100ml 

400

 

 


Publisert: 12.07.2018 07:50
Sist endret: 12.07.2018 07:50