Prøvene ble tatt 9. og 10.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 29.

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Andelva (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

150 /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

170 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

90 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

85 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

3 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

95 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

 15 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

9.7.18

Escherichia coli

8 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

9.7.18

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

3 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

9.7.18

Escherichia coli

10 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

9.7.18

Escherichia coli

70 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

 150 /100ml 

400

Kverndammen (Nannestad)

10.7.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

   35 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

10.7.18

Escherichia coli

 2 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

65 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

10.7.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

  65 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

10.7.18

Escherichia coli

 6 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

  980 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

10.7.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

10.7.18

Escherichia coli

 10 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

35 /100ml 

400

 

 


Publisert: 12.07.2018 07:50
Sist endret: 12.07.2018 07:50