Innhold

Prøvene ble tatt den 29.juni 2020. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god, med unntak av 3 badeplasser, Veslesjøen i Nes, Stordammen i Nannestad og Stensbydammen i Eidsvoll.. I Veslesjøen og Stensbydammen er det forhøyede verdier av intestinale enterokokker og i Stordammen forhøyede verdier av både E.Coli og intestinale enterokokker. En mulig årsak til dette er det kraftige regnværet de siste dagene. Ved Veslesjøen og Stensbydammen anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Det frarådes at man bader i Stordammen inntil nye prøver er tatt ettersom det her er forhøyede verdier på både E.coli og intestinale enterokokker.

Badevannsprøver uke 27


Publisert: 01.07.2020 07:30:28
Sist endret: 01.07.2020 07:32