Prøvene ble tatt 2. og 3.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er i midlertid et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer godt på barna spesielt. 

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Andelva badestrand i Eidsvoll og Stordammen i Nannestad. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 28. 

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Låkedalen (Nannestad)

03.07.18

Escherichia coli

95  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

35  /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

03.07.18

Escherichia coli

 3  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

1100 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

35 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

02.07.18

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

02.07.18

Escherichia coli

 <1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 2 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

02.07.18

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

30 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Andelva (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 5 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

15 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 20 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

03.07.18

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

260 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

03.07.18

Escherichia coli

35  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

 45  /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 250 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

130 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

26.6.18

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

26.6.18

Escherichia coli

35 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

 

 


Publisert: 05.07.2018 09:29
Sist endret: 05.07.2018 09:29