Badevannsprøver uke 27

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

Prøvene ble tatt 2. og 3.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er i midlertid et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer godt på barna spesielt. 

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Andelva badestrand i Eidsvoll og Stordammen i Nannestad. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 28. 

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Låkedalen (Nannestad)

03.07.18

Escherichia coli

95  /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

35  /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

03.07.18

Escherichia coli

 3  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

1100 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

2  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

35 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

02.07.18

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

02.07.18

Escherichia coli

 <1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 2 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

02.07.18

Escherichia coli

5 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

30 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Andelva (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 5 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

15 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 20 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

03.07.18

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

260 /100ml 

400

Nordbytjernet (Ullensaker)

03.07.18

Escherichia coli

35  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

 45  /100ml 

400

Stensbydammen (Eidsvoll)

02.07.18

Escherichia coli

 250 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

130 /100ml 

400

Funnefoss (Nes)

26.6.18

Escherichia coli

15  /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

2 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

26.6.18

Escherichia coli

35 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

10 /100ml 

400

 

 


Publisert: 05.07.2018 09:29
Sist endret: 05.07.2018 09:29