Innhold

Prøvene ble tatt den 28. og 29.juni 2022. Resultatene viser, med et par unntak, verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten i hovedsak er god. Det var avvik ved Funnefoss og Fløyta, Gullverket. Årsaken til avvikene er mest sannsynlig store nedbørsmengder i dagene før prøvene ble tatt. Dette er forbigående. Det vil bli tatt nye prøver fra disse 2 stedene i uke 27.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble det målt til 20 grader flere steder og laveste temperatur målt til 13 grader (Ørbekkstranda). Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 28.

Pressemelding uke 26 22.pdf


Publisert: 01.07.2022 09:07:15
Sist endret: 01.07.2022 09:07