Innhold

Prøvene ble tatt 21., 25. og 26.juni 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Ny prøve av Veslesjøen viser verdier under grenseverdiene. 

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt uke 27. 

Lokalitet

Dato

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Aurtjern (Ullensaker)

21.6.18

Escherichia coli

  <1/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  40/100ml 

400

Bunesnabben (Nes)

21.6.18

Escherichia coli

 <1/100ml 

1000

16

Int. enterokokker

  4/100ml 

400

Fløyta – Skogbygda (Nes)

21.6.18

Escherichia coli

 1/100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  20/100ml 

400

Kverndammen (Nannestad)

21.6.18

Escherichia coli

  15/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

  5/100ml 

400

Låkedalen (Nannestad)

26.6.18

Escherichia coli

  60 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  60 /100ml 

400

Merrahølen (Nes)

21.6.18

Escherichia coli

  25/100ml 

1000

17

Int. enterokokker

  2/100ml 

400

Sagstusjøen (Nes)

21.6.18

Escherichia coli

  6/100ml 

1000

15

Int. enterokokker

  50/100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

26.6.18

Escherichia coli

  3 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

  370 /100ml 

400

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

25.6.18

Escherichia coli

 <1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

40 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

25.6.18

Escherichia coli

1 /100ml 

1000

20

Int. enterokokker

1 /100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

25.6.18

Escherichia coli

 1 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  <1 /100ml 

400

Prestsand (Eidsvoll)

25.6.18

Escherichia coli

 3 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

   5 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

25.6.18

Escherichia coli

 170 /100ml 

1000

23

Int. enterokokker

 80 /100ml 

400

Nord Fløyta (Eidsvoll)

25.6.18

Escherichia coli

 3 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

3 /100ml 

400

Øvre Holsjøen (Eidsvoll)

25.6.18

Escherichia coli

  <1 /100ml 

1000

17

Int. enterokokker

<1 /100ml 

400

Andelva (Eidsvoll)

25.6.18

Escherichia coli

 15 /100ml 

1000

19

Int. enterokokker

6 /100ml 

400

Ørbekkstranda (Eidsvoll

25.6.18

Escherichia coli

 <1 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

 <1 /100ml 

400

Årnes/Feiring (Eidsvoll)

25.6.18

Escherichia coli

 3 /100ml 

1000

15

Int. enterokokker

   <1 /100ml 

400

Stordammen (Nannestad)

26.6.18

Escherichia coli

 1 /100ml 

1000

21

 

 

Int. enterokokker

100 /100ml 

400

 

Ljøgodttjernet (Ullensaker)

26.6.18

Escherichia coli

15 /100ml 

1000

21

 

 

Int. enterokokker

90 /100ml 

400

 

Nordbytjernet (Ullensaker)

26.6.18

Escherichia coli

 20 /100ml 

1000

20

 

 

Int. enterokokker

  90 /100ml 

400

 

Stensbydammen (Eidsvoll)

26.6.18

Escherichia coli

 120 /100ml 

1000

20

 

 

Int. enterokokker

  4  /100ml 

400

 

Stordammen Borgen (Ullensaker)

26.6.18

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

21

 

 

Int. enterokokker

 10 /100ml 

400

 

Funnefoss (Nes)

26.6.18

Escherichia coli

25  /100ml 

1000

19

 

 

Int. enterokokker

4 /100ml 

400

 

Lysdammen (Gjerdrum)

26.6.18

Escherichia coli

 220  /100ml 

1000

21

 

 

Int. enterokokker

30 /100ml 

400

 

 

 


Publisert: 28.06.2018 08:55:09
Sist endret: 28.06.2018 08:55