Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Prøvene ble tatt den 13., 14. og 15.juni 2022. Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer.  Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 20 grader (Bunesnabben, Nes) og laveste temperatur målt til 7 grader (Støjordet/Ørbekkstranda, Eidsvoll). Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Pressemelding uke 24

Nye prøver vil bli tatt i uke 26


Publisert: 17.06.2022 10:12:15
Sist endret: 17.06.2022 10:12