Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 19. juli 2017. Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten gjennomgående er god. 

Sted

Dato

E. coli/100ml

Grenseverdi:

1000

Int. enterokokker/100 ml

Grenseverdi:

400

Vanntemp.

⁰C

Kverndammen - Nannestad kommune

19.7.2017

10

30

16

Lima - Nannestad kommune

19.7.2017

<1

25

17

Meieriodden - Hurdal kommune

19.7.2017

6

60

17

Åsanden - Hurdal kommune

19.7.2017

<1

<1

17

Nordbytjernet - Ullensaker kommune

19.7.2017

55

25

18

Daskerudstranda/Funnefoss - Nes kommune

19.7.2017

20

9

16

Veslesjøen - Nes kommune

19.7.2017

35

200

19

Lysdammen - Gjerdrum kommune

19.7.2017

20

20

19

Skrukkelisjøen

19.7.2017

<1

4

17


Publisert: 22.07.2017 11:42:51
Sist endret: 22.07.2017 11:42