Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 3. juli 2017. Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten gjennomgående er god.
Med hensyn til temperatur på badevannet er den fortsatt i underkant av 20 ⁰C for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

  Sted   Dato

E. coli/100ml
Grenseverdi:
1000

Int. enterokokker/100 ml
Grenseverdi:
400

Vanntemp.
⁰C

Kverndammen - Nannestad kommune   3.7.2017         6       0      18
Lima - Nannestad kommune   3.7.2017       0       5      18
Meieriodden - Hurdal kommune   3.7.2017       0       2      18
Åsanden - Hurdal kommune   3.7.2017       15       10      18
Nordbytjernet - Ullensaker kommune   3.7.2017       20       35      19
Daskerudstranda/Funnefoss - Nes kommune   3.7.2017       25       10      18
Veslesjøen - Nes kommune   3.7.2017       5       180      20
Lysdammen - Gjerdrum kommune   3.7.2017       6       20      19

Publisert: 06.07.2017 13:58:16
Sist endret: 06.07.2017 13:58