Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt i Nannestad, Nes og Ullensaker kommuner.

Prøvene ble tatt den 20. juni 2017. Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, det vil si at badevannskvaliteten gjennomgående er god.

Med hensyn til temperatur på badevannet er den i underkant av 20 ⁰C for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Det er tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Nannestad og Ullensaker og resultatet vil ventelig foreligge om ettermiddagen den 21. juni.

Sted


Dato


E.coli/100 ml
Grenseverdi:
1000

Int. enterokokker/100 ml
Grenseverdi:
400
Vanntemp.
⁰C

Hvamsetertjern - Nes/Ullensaker kommune 20.06.17 3 0 18
Stordammen Borgen - Ullensaker kommune 20.06.17 6 1 18
Ljøgodttjern - Ullensaker kommune 20.06.17 1 50 20
Aurtjern - Ullensaker kommune 20.06.17 25 15 19
Kverndammen - Nannestad kommune 20.06.17 3 3 18
Låkedalen - Nannestad kommune 20.06.17 45 10 17

 

 


Publisert: 23.06.2017 08:31:08
Sist endret: 23.06.2017 08:31