Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt i Nes kommune.


Prøvene ble tatt den 19. juni 2017. Resultatene av verdiene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. På bakgrunn av avvik for prøve tatt ut den 15.6.2016, er det tatt en kontrollprøve fra Lima i Nannestad. Denne viser nå normale verdier godt innenfor grenseverdiene.


Temperaturen på badevannet er i underkant av 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår som rene og ryddige.


Det er tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Nannestad og Ullensaker og resultatet vil ventelig foreligge om ettermiddagen den 21. juni.

Sted Dato

E. coli/100ml
Grenseverdi:
1000

Int. enterokokker/100 ml
Grenseverdi:
400

Temp.
 Lima - Nannestad kommune*  19.06.2017  7  15  -
 Merrahølen - Nes kommune  19.06.2017  10  2  18
 Fløyta - Nes kommune  19.06.2017  3  0  20
 Funnefoss/Daskerudstranda - Nes kommune  19.06.2017  60  20  16
 Veslesjøen - Nes kommune  19.06.2017  10  130  20
 Sagstusjøen - Nes kommune  19.06.2017  2  20  20
 Bunesnabben – Nes kommune  19.06.2017  1  55  20

*Kontrollprøver pga av avvik på prøve tatt ut 15.6.2017

Bjørn Hagen tar vannprøver

Seniorrådgiver Bjørn Hagen fra Miljørettet helsevern henter inn en vannprøve. Bildet er tatt på badestedet "Meieriodden" i nordenden av Hurdalssjøen.


Publisert: 21.06.2017 14:49:39
Sist endret: 21.06.2017 14:49