Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 10. og 14. august 2017. 

Det var to avvik ved prøver tatt ved Meieriodden og Åsanden i Hurdalssjøen den 10. august. Årsaken kan muligens være betydelig nedbør med stor overflateavrenning foregående døgn. Nye prøver tatt mandag den 14. august viste verdier betryggende under grensen. 

Resultatene ellers er under grenseverdiene, og badevannskvaliteten gjennomgående er tilfredsstillende.

Med hensyn til temperaturene på badevannet er de ganske høye for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, men noen tilfeller av mindre forsøpling forekommer.

 

Badevannsprøver 10. og 14. august


Publisert: 16.08.2017 09:26:06
Sist endret: 16.08.2017 09:26