Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar prøver av vannkvaliteten ved friluftsbad på Øvre Romerike. Nå foreligger analyseresultat fra prøver tatt 10. juli 2017. Resultatene er betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs at badevannskvaliteten gjennomgående er god.
Med hensyn til temperaturene på badevannet er de relativt lave for de fleste av badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, men noe forsøpling forekommer.

Sted Dato

E. coli/100ml
Grenseverdi:
1000

Int. enterokokker/100 ml
Grenseverdi:
400

Vanntemp.
⁰C

Kverndammen - Nannestad kommune 10.7.2017 4 15 16
Lima - Nannestad kommune 10.7.2017 10 10 17
Meieriodden - Hurdal kommune 10.7.2017 95 65 16
Åsanden - Hurdal kommune 10.7.2017 3 3 16
Nordbytjernet - Ullensaker kommune 10.7.2017 15 40 19
Daskerudstranda/Funnefoss - Nes kommune 10.7.2017 75 25 17
Veslesjøen - Nes kommune 10.7.2017 15 65 19
Lysdammen - Gjerdrum kommune 10.7.2017 35 2 18

Publisert: 12.07.2017 12:19:15
Sist endret: 12.07.2017 12:19