Asfaltering i sommer

I uke 26 starter vi opp med reasfalteringsarbeid rundt i kommunen.

Drift og vedlikehold | Sist oppdatert: 24.06.2024 08:56 | Publisert: 24.06.2024 08:56:36

Asfaltarbeider

Asfaltarbeider

Foto: Arctic Asfalt AS

Arbeidet vil pågå gjennom sommeren, og vil omfatte hel- og delstrekninger på

  • Gamle Dalsveg
  • Holkebyvegen
  • Skogduevegen
  • Ringduevegen
  • Ludvig Brustads veg 

Arbeidet vil primært forelå mellom kl. 07:00 og 19:00, mandag til fredag. Noen mindre justeringer kan forekomme, avhengig av værforhold og andre uforutsette hendelser. 

Det vil bli satt opp midlertidig skilting på de berøre veistrekningene. Vi ber alle trafikanter om å følge skilting nøye for å sikre en trygg og smidig gjennomføring av arbeidet. 

Fotografi viser maskiner som legger asfalt på veg 
Asfaltarbeider i Gamle Dalsveg / Fotokreditt: Christian Walstad / Nannestad kommune