Innhold

Nannestadkommune har lagt frem årsregnskap for 2018

Årsregnskapet er gjort opp med et positivt driftsresultat på 18,3 millioner.

Driftsinntektene for 2018 utgjør 936,2 millioner kroner sammenlignet med 879,8 millioner kroner for 2017, Driftsutgiftene utgjør 894,6 millioner kroner mot 827,9 millioner kroner i 2017. Dette gir et brutto driftsresultat i 2018 på 41,6 millioner kroner. Tilsvarende resultat for 2017 var 51,9 millioner kroner.

Regnskap 2018 pr. 15.02.2019.pdf


Publisert: 21.02.2019 12:16:46
Sist endret: 21.02.2019 12:16