Innhold

I går 19. august ble de nye utearealene ved Preståsen skole åpnet.

Ordfører Hans Thue takket elever og ansatte for å ha vist stor tålmodighet under arbeidet som har pågått, og for at ingen har skadet seg under byggearbeidene.

Aktivitetene på skolenes uteområder er en viktig del av elevenes skoledag både for trivsel, læringog fysisk aktivitet. Skolenes uteområder er også en naturlig samlingsplass i nærmiljøet for bruk både ettermiddager og i helgene. Det er derfor av stor betydning, ikke bare for skolene, men for hele lokalmiljøet at skolenes uteområder er i god stand og innbyr til allsidig aktivitet tilpasset ulike brukergrupper. En godt utrustet skolegård er sentral også i arbeidet for å forebygge mobbing, vold og uro blant elevene ved at den stimulerer til allsidig meningsfull aktivitet, trivsel og motivasjon.

Preståsen skole sitt uteområde er opprustet for 30 millioner og Nordby Maskin har hatt totalleveranse av oppdraget.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 30.03.2017 handlingsplaner for skolenes uteområder, hvor uteområdene ved Preståsen skulle prioriteres for opprustning senest i 2018. 

Foto: Nordby Maskin


Publisert: 21.08.2019 14:05:00
Sist endret: 21.08.2019 14:05