Innhold

Ordfører Hans Thue deltok i dag i åpningen av et godkjent mottaksanlegg for septiktanker fra båter i Vorma og Glomma, sammen med ordfører i Nes kommune og leder av Årnes Båtforening.

Anlegget er ett av i alt 4 mottaksanlegg som kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes har gått sammen om å etablere, sammen med lokale båtforeninger, slik at alle båter i hele Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har gode muligheter for å tømme septiken i fra sine båter. Tømming ut i vassdragene er forbudt. Ordfører i Nannestad er leder for styringsgruppa i det interkommunale Vannområdet.

Det er nå mulig å tømme toaletter fra båter i Vorma og Glomma direkte til godkjente mottaksanlegg. Anlegget ligger i bryggeanlegget til Årnes Båtforening. Det er etablert av Nes kommune og Årnes Båtforening, og inngår som del av et felles prosjekt der også kommunene Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Ullensaker har deltatt.

Anlegget kan også ta i mot septik fra bobiler.  

Hensikten har vært å etablere godkjente mottaksanlegg i de store vassdragene, slik at det skal være mulig å tømme båtseptik på en lovlig måte. Det er også mottaksanlegg for båtseptik i Hurdalssjøen og i Mjøsa. 

Det er gratis å tømme båttoalett for alle, også innbyggere som ikke er medlem av båtforeningen. Takk til Årnes Båtforening for at de tar ansvar og er vertskap for dette tilbudet! 

Vi minner om at all tømming av septik til innsjøer og vassdrag er forbudt. Og vi oppfordrer båteiere med toalett om bord til å ta turen innom mottaksanlegget, bli kjent med bruken og ikke minst være behjelpelig med å påsé at det holdes rent og pent rundt anleggene.

Øvrige anlegg, som er gratis å benytte for alle innbyggere:

  • Hurdalssjøen nordvest: Vestsidevegen 60. Hurdal Båt og Snekkeforening. Utsiden av klubblokalet. Kun porta potti tømming. Er nå i bruk.
  • Hurdalssjøen sørøst: Nedstrøms E6, i Merra. Brygga til Andelva Båtforening. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
  • Glomma/Vorma nedstrøms Svanfoss: I Årnes. Brygga til Årnes Båtforening, ved Elvekongen. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Er nå i bruk.
  • Vorma oppstrøms Svanfoss: I Sundet. Blir sannsynligvis etablert på en brygge i Sundet. Både tømming av porta potti og slange til å tømme tanken om bord. Pt. uavklart når det blir ferdig, planlegging pågår.

 

Nyt sommeren og båtlivet!


Publisert: 25.06.2021 07:46:48
Sist endret: 25.06.2021 07:52