De nye modulene er godkjent for maksimalt 137 barn, hvis alle barna er over tre år. I dag er det 121 barn i barnehagen. Det er småbarnsavdelingene Tommeliten og Veslefrikk som skal bruke de nye lokalene.   

Da søknadsfristen for barnehageopptak gikk ut 1. mars manglet kommunen 8 plasser til barn i Maura og 32 barn i Åsgreina/Holter.

Kommunen kjøpte tomten ved Åsgreina barnehage og har på kort tid skaffet moduler for å dekke behovet for barnehageplasser. Lavvoer ble satt opp og var i drift fra barnehageoppstart 1. august. Men nå er modulene klare og tatt i bruk til glede for små og store.

Vi ønsker alle barna, foresatte og ansatte en fin oppstart i de nye avdelingene ved Åsgreina barnehage!


Publisert: 06.09.2022 13:31:37
Sist endret: 06.09.2022 13:31