- Det er med stor glede jeg er med på å offisielt åpne denne strekningen som har stått på vår ønskeliste lenge, sier ordfører Christian Bendz.

Nannestad kommune og politikerne har vært pådrivere for å få på plass denne strekningen med gang- og sykkelvei. Samarbeidet med fylkeskommunen har vært bra, og i dag kunne vi sammen markere at det nå er gang- og sykkelvei helt fra Nannestad sentrum og bort til Gardermoen.

- De siste årene har vi opplevd at stor befolkningsvekst som også fører til mer trafikk. Derfor er det så viktig at vi får på plass trygg og god skolevei og vei for de som skal ferdes til og fra aktiviteter i sentrum her. 600 meter er kanskje ikke så mye, men det er 600 viktige meter som vi kan sykle og gå på, sier ordfører Christian Bendz.

Sammen med Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel-, plan-, klima og miljø i Viken klippes snora. Olav skinnes skryter av samarbeidet med Nannestad kommune. Elever fra Preståsen skole er også på plass og får ta del i begivenheten. Denne gang- og sykkelveien har ekstra stor betydning for dem.

Max Kevin (3C) og Yunus (5a) bor i nærområdet og bruker allerede gang- og sykkelveien i fritiden.

De er glade for at denne har kommet på plass og de sier de føler seg tryggere når de sykler og går i området nå.

- Nå kan jeg sykle til fotballtrening i Nannestad på denne veien, og det er mye bedre enn det var før og mer trygt, forteller Yunus.

Bilder fra snorklippingen 

Snorklipping fylkesråd Olav Skinnes og ordfører Christian BendzSnorklipping fylkesråd Olav Skinnes og ordfører Christian BendzFylkesråd og ordfører går på gang og sykkelvei med elever fra Preståsen skoleOrdfører Christian Bendz går sammen med elever fra Preståsen skole


Publisert: 24.10.2023 13:24:17
Sist endret: 24.10.2023 15:14