Innhold

Hensikten med planen er å legge til rette for at Nannestad sentrum utvikles som et attraktivt tettsted for boliger, handel, næring, kollektivknutepunkt og kommunesenter. Planen skal bidra til å redusere den bilbaserte handelslekkasjen. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud.

I forbindelse med denne høringen arrangerer kommunen et åpent møte i kommunestyresalen onsdag 29. mars klokken 18.30

Representanter for kommunens politiske og administrative ledelse samt arkitektkontoret Gasa AS vil være til stede for å ta i mot synspunkter fra de frammøtte.

For nærmere informasjon om planforslaget vises det til møtet i Plan og utviklingsutvalget 7. februar med saksprotokoll med saksframlegg og vedlegg i sak 17/10.

Reguleringskartet er også synlig i kommunekart.com

Velkommen med dine synspunkter på planforslaget!

Hans Thue, ordfører

 Illustrasjon til områdeplanen

 


Publisert: 23.03.2017 15:09:16
Sist endret: 23.03.2017 15:09