Innhold

Det vil bli avholdt møte i kommuneplanutvalget fredag 14.12.18 kl. 12-15 i kommunestyresalen. De som har kommet med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel, vil her få mulighet å utdype sine innspill.

Her finner du alle høringsuttalelsene og mer informasjon om planprosessen.

Velkommen!


Publisert: 07.12.2018 12:03:54
Sist endret: 07.12.2018 12:03