Innhold

Vannområde Leira-Nitelva, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner ønsker velkommen til temakveld og grunneiermøte om edelkreps i Leiravassdraget 28. mai kl. 18.00 i Ullensaker Rådhus

Edelkrepsen er i dag en truet art, og i Leira er det i senere tid få observasjoner sør for Låkefossen og ingen observasjoner sør for Fossfossen. Det er i tillegg registret kreps i Gjermåa og i de øvre delene av Kverndalsbekken/Tveia.

Krepsen er en ressurs for grunneier og er en indikator for god vannkvalitet. Vannområde Leira-Nitelva inviterer til temakveld og grunneiermøte om edelkreps. Kvelden vil starte med innlegg fra vannområdet, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Se link om temakvelden. Etter selve temakvelden som er åpent for alle, vil det bli ett møte med grunneiere som har edelkreps på eller i nærheten av sin eiendom. Informasjon om grunneiermøtet blir sendt ut med Leirblekka.

Les invitasjonen til temamøte om edelkreps her

Bilde: Edelkreps


Publisert: 09.05.2019 16:00:12
Sist endret: 09.05.2019 16:00