Innhold

Alternativ feiring av 17. mai i Nannestad

Av hensyn til smittevern har kriseledelsen i Nannestad kommune etter anbefaling fra kommuneoverlegen besluttet å avlyse den tradisjonelle feiringen av 17. mai i Nannestad.

Det betyr at det i år ikke blir noe av borger- og russetoget og festforestillingen. Det samme gjelder barnetogene og arrangementer i regi av FAU på hver skole.

Selve symbolet for denne dagen er at mange folk er samlet, noe som nå ikke er i tråd med regjeringens regler for kulturarrangement som gjelder til 15. juni. Derfor må årets 17. mai-komité tenke alternativt.

- Dette er dessverre en konsekvens av den situasjonen vi er i nå for tiden. Kommunen er godt i gang med å finne alternative løsninger for å markere dagen, og vi vil komme tilbake med mer informasjon når dette er avklart, sier ordfører Hans Thue.

Ordføreren vil imidlertid oppfordre alle til å markere dagen lokalt i sine hjem, på terrasser og i sine hager innenfor de anbefalinger myndighetene på det tidspunktet gir.


Publisert: 22.04.2020 12:52:11
Sist endret: 23.04.2020 09:17