Innhold

Det har kommet store snømengder i går kveld og i natt, og det må påberegnes vanskelige kjøreforhold i dag. Kommunen er ute med alle tilgjengelige mannskaper for å brøyte de kommunale vegene.

Vi rekker ikke over alle veger samtidig, men alle veger vil bli brøytet fortløpende. Skulle du ikke få svar på telefonen, er det fordi vi prioriterer å være ute å brøyte.

Fylkesveger brøytes av Statens Vegvesen og deres publikumstelefon er 930 99 110.


Publisert: 16.01.2018 09:55:22
Sist endret: 16.01.2018 09:55