Alle innbygger på 75 år får tilbud om hjemmebesøk av vårt forebyggende helseteam

De fleste ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge som mulig. Med litt hjelp, kunnskap og tilrettelegging kan dette være mulig for veldig mange.

Iselinn Næss | Sist oppdatert: 10.04.2024 15:20 | Publisert: 10.04.2024 15:04:34

Bjørn tar imot forebyggende helseteam

Bjørn tar imot forebyggende helseteam

Foto: Iselinn Næss

Det er allmennsykepleier Emilie og spesialsykepleier Rachel som drar ut på hjemmebesøk i Nannestad.

På hjemmebesøket gir vi opplysninger om tilbud fra kommunen og informerer om nyttige ting for fremtiden for de som får besøk. Vi vil gjerne høre om hvordan de vi besøker opplever det å bli eldre i kommunen vår og hvilke spørsmål de har, sier Emilie.

Målet er at så mange som mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig med hjelp og tilrettelegging.

På hjemmebesøk hører vi om hva de tenker om å bo der de bor fremover. Vi ønsker å tilby hjelpemidler og komme med forslag om å fortsatt være aktive og få i seg god næringsrik mat, samt å være sosiale, forteller Rachel.

Bjørn er en av våre innbyggere på 75 år som mener flere bør takke ja til tilbudet fra kommunen.

Da han fikk brev med tilbud om hjemmebesøk tenkte han først at kommunen heller burde bruke ressursene sine på å hjelpe de som trenger det mer enn han. Men brevet fikk han til å tenke seg om.

Jeg tenkte meg om og kom på utfordringer jeg har hatt før i forbindelse med en skade som har gjort at jeg måtte bruke krykker en periode. Og jeg har kjent på hvordan det er å bli fysisk sliten og syk. Da tenkte jeg at; vi vet aldri, og alderen kan vi ikke lyve fra oss, så kanskje det er lurt å snakke med helseteamet fra kommunen, forteller Bjørn.

Forebyggende hjemmebesøk

Bilde f.v: Rachel, Emile og Bjørn

Hvordan opplevde du dette besøket fra kommunen?

Jeg opplevde møtet som veldig positivt, jeg rakk å modne en del på tanken fra brevet kom til det faktiske besøket. Og jeg ble veldig glad for å møte Emilie personlig. Vi hadde en hyggelig og profesjonell prat, hvor jeg fikk innføring og overblikk over hvilke tilbud som finnes i Nannestad. Emilie gikk også gjennom en sjekkliste om brannsikkerhet. Da tenkte vi igjennom hva vi ikke hadde på plass og vi fikk sett på hva vi kan forbedre av egen brannsikkerhet. Vi snakket også om ernæring, medisiner og jeg tok balansetest, som jeg heldigvis bestod, sier Bjørn med et smil.

På hjemmebesøket får 75 åringer informasjon om fysioterapi og styrketreningstilbud som finnes i kommunen, og for å avdekke om det trengs trening gjennomføres en balansetest, gangtest og en styrketest. Emilie forteller også at spørsmål om hvordan du ville klare deg dersom du falt i hjemme ditt kan virke brått for noen, men Bjørn lot seg ikke skremme, og han er glad for at han fikk spørsmålet som han mener er både viktig og riktig å stille slik at man kan planlegge for fremtiden.

På hjemmebesøk får også forebyggende helseteam innblikk i hvordan 75 åringer har det.

Det er viktig for oss å få tilbakemelding om hva som er viktig for innbyggere om fremtiden når de blir eldre i kommunen. På besøket hos Bjørn, ble det en god dialog, hvor begge parter hadde godt utbytte av dette, forteller Emilie. 

Hvorfor synes du andre også bør takke ja til tilbudet fra kommunen?

Jeg har hørt fra venner i nabokommuner her som ikke får dette tilbudet. Jeg er glad Nannestad har dette tilbudet og jeg mener at det var utelukkende positivt, og det vil jeg at andre også skal oppleve. Det er dumt å tenke at man ikke trenger hjelp, og mange tenker kanskje at kommunen bør bruke ressurser på de som trenger det mer enn meg, men det er nettopp derfor teamet kommer hjem til de på 75 for å forebygge at de trenger denne bistanden senere, og det er jo veldig bra, sier Bjørn.

hjemmebesøk

Bilde: Bjørn tar i mot oss hjemme

Det er et politisk vedtak i Nannestad kommune om forebyggende hjemmebesøk.

Hjemmebesøk for 75 åringer er en anbefaling fra helsemyndighetene, det er ikke lovpålagt. I Nannestad kommune begynte vi med dette tilbudet i 2011 og vi har et politisk vedtak på dette. Tilbudet om hjemmebesøk er frivillig og gratis, og de som kommer på besøk har taushetsplikt.

I Nannestad har vi nå omtrent 100 innbygger som er 75 år, og tallet vil øke fremover. Det er ikke alle kommuner som tilbyr dette besøket, og noen kan nok tenke at det er tidlig, og at spreke 75 åringer ikke trenger slikt besøk. Men det kan være fornuftig å takke ja og motta god informasjon om forebygging, boligen sin og tilbud som finnes også for fremtiden. Vi mennesker er jo slik, at vi helst vil være hjemme og klare oss selv så lenge som mulig i livet. Jeg håper derfor at alle som får tilbud om besøk av vårt forebyggende helseteam takker ja til et hyggelig og godt besøk, sier ordfører Christian Bendz.