Innhold

Fra 1. mai er det Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) du skal kontakte dersom du har spørsmål om søppel/avfall. Dette gjelder om du lurer på tømmetider/tømmeruter, beholderstørrelser, hvorfor søppelet/avfallet ikke er hentet og hvordan sortere/håndtere. Det er også ØRAS som skal ta i mot klager. Ansvaret med faktureringen av renovasjons-gebyret skal fremdeles gjøres av Nannestad kommune.

Ruteopplæringen for renovatørene har startet

Det er renovasjonsselskapet NordRen som skal begynne å hente husholdningsavfallet, selskapet bruker oransje renovasjonsbiler. NordRen AS er i gang med ruteopplæring for sjåførene. Du vil se leiebiler med NordRen sin logo på ute i boligfelt og på småveier rundt i kommunen. Personbilene er synlig merket med «Ruteopplæring renovasjon». I forbindelse med oppstarten, vil det også bli noen endringer på enkelte restavfallsruter. Det vil bli sendt ut varsel om ruteendringer til de områdene dette gjelder.
NordRen skal ha sin base på Dal Skog og deres biler vil kjøre på komprimert biogass som tankes fra en egen fyllestasjon på ØRAS’ område. Biogassen er et fornybart drivstoff som blant annet er produsert på innbyggernes matavfall. Så fortsett å sortere matavfallet deres.

Bakgrunn

I desember 2019 ble det klart at Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) skal overta ansvaret for administrering av henteordningen for husholdningsavfall på vegne av eierkommunene.

Lurer du på noe, kan du ta kontakt med ØRAS


Publisert: 27.04.2020 12:24:37
Sist endret: 27.04.2020 12:39