• BUA er sesongstengt

  Les saken »

 • På biblioteket arrangeres digitalhjelpen

  Nannestad kommune ønsker å bidra til at ikke-digitale innbyggere blir selvhjulpne i en stadig mer digital verden. Derfor tilbys digitalhjelpen som er et kurs for alle som ønsker det. Målet er å gi digital opplæring og økt digital kunnskap hos innbyggerne.

  Les saken »

 • Nannestad tannklinikk er midlertidig stengt

  Les saken »

 • Nå kan innbyggere bestille time til 4. dose koronavaksine

  Regjeringen har nå åpnet opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

  Les saken »

 • Alle over 18 år vil få tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

  Regjeringen har i dag informert om at det vil bli tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine for alle personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer.

  Les saken »

 • Nytt barsel- og ammekurs for gravide

  Jordmortjenesten tilbyr barsel og ammekurs på helsestasjonen annenhver mandag kl.13.00 til 15.00

  Les saken »

 • Feiring av Nannestads Frivillighet

  Les saken »

 • Julegrantenning i sentrum

  Les saken »

 • Årets influensavaksinering

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre har valgt ordfører og varaordfører

  Torsdag 3. november ble det avholdt møte i elevenes kommunestyre på Eltonåsen skole.

  Les saken »

 • Innskriving av elever på 1. trinn

  Innskriving av nye 1. trinns elever til skolestart høsten 2023, vil bli gjennomført i januar 2023. Dette gjelder for alle barneskolene i kommunen

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Les saken »

 • Frivilligfesten nærmer seg

  Les saken »

 • Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

  Les saken »

 • Strømstøtte for frivillige lag og foreninger

  Les saken »

 • Kulturtunets åpning; En flott aften

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus stenger for sesongen

  Les saken »

 • Har du lyst til å være med i ungdomsrådet i Nannestad?

  Nannestad kommune søker kandidater (15-19 år) til nytt ungdomsråd.

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning 2022 – Merk ny frist!

  Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort eller sms i løpet av uke 42 og 43. Forbruket skal leses av så fort du får kortet og senest innen 18.11.2022.

  Les saken »

 • Foredrag om psykisk helse for 10. trinn

  Denne uken har det vært mye fokus på psykisk helse i forbindelse med verdensdagen. Foredraget til Marius Løken har innslag av humor selv om det handler om et alvorlig tema.

  Les saken »

 • En mer effektiv arbeidshverdag for hjemmesykepleierne

  Hjemmesykepleierne i Nannestad bruker en app på mobilen for å gi enklere og mer effektive tjenester til sine tjenestemottakere.

  Les saken »

 • Ordføreren klippet snora da Nordby Maskin åpnet nytt kontor

  Les saken »

 • Pårørendeskole

  Pårørendeskolen i Nannestad starter kurs for pårørende til personer med demens den 25. oktober 2022.

  Les saken »

 • Vi trenger boliger til flyktninger

  Vi trenger boliger til ukrainske flyktninger omgående.

  Les saken »

 • Ordfører Hans Thue stilte lørdag opp med blomster til en Norgesmester

  Lørdag ble det en forsinket feiring av Jon Granlund sin tittel som Norgesmester i klassen V55.

  Les saken »

 • Nå kan du få faktura for kommunale eiendomsgebyrer hver måned

  Nannestad kommune tilbyr nå månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer, også kalt fleksibel fakturering. Det er kommunestyret som har vedtatt at dette skal tilbys våre innbyggere.

  Les saken »

 • Nominer kandidater til frivillighetsprisen 2022

  Hvem mener du fortjener frivillighetsprisen 2022?

  Les saken »

 • Vi har gjennomført forebyggingsdager for 5. trinn på alle barneskolene våre

  Oskar og Emma på Maura skole synes det var bra med en annerledes dag på skolen.

  Les saken »

 • Lavinntektsfamilier med barn på 1. trinn kan søke om gratis fulltidsplass ved SFO 22/23

  Nannestad kommune er en av 60 kommuner som har fått innvilget tilskudd til å kunne tilby gratis fulltidsplass inkl. kost ved SFO for barn fra familier med lav inntekt. Tilskuddet er en prøveordning for skoleåret 2022/23. Saken ble behandlet i kommunestyremøtet 13. september hvor det ble fattet et enstemmig vedtak.

  Les saken »

 • Har du viltbånd i bilen?

  Les saken »

 • Vi har gjennomført dialogmøte om kommuneplanen

  I går holdt vi dialogmøte med innbyggere, lag og foreninger og frivillighet. Det kom en god gjeng engasjerte mennesker som ønsker å ta del i planarbeidet for kommunen vår.

  Les saken »

 • Åpnet nye avdelinger på Åsgreina barnehage

  I går ble de nye modulene ved Åsgreina barnehage offisielt åpnet. Ordfører Hans Thue og oppvekst- og kulturutvalget var tilstede på åpningen. Ordfører klippet snoren sammen med Leah Hermine Stormo Brennodden og Amalie Øverleir-Sørbø fra barnehagen.

  Les saken »

 • Koronavaksinering

  Les saken »

 • Nannestad kommune opp åtte plasser fra i fjor i Kommunebarometeret 2022

  Nannestad kommune er på 69.plass av Norges 356 kommuner i kommunebarometeret 2022 som Kommunal rapport har lagt frem. Rapporten rangerer kommunene basert på 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Plasseringene til Nannestad kommune varierer innenfor de ulike kategoriene.

  Les saken »

 • Kulturprogram for høsten 2022

  Endelig er kulturprogrammet for Nannestads høst her! Fyll høstmånedene dine med gode kulturinnslag for folk i alle aldre.

  Les saken »

 • Nannestad bibliotek - førjulsprogram

  Førjulsprogrammet i Nannestad bibliotek er klart. Klikk deg inn og se om du finner noe spennende.

  Les saken »

 • Ø.M. Fjeld blir totalentreprenør for utbygging av omsorgsboliger for demente

  Les saken »

 • Nannestad kommune på 11. plass i kåring av Norges best styrte kommuner

  Agenda Kaupang har kommet med rapporten «Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022». Der kommer Nannestad kommune på 11. plass. Vi har lave kostnader og gode finanser i 2021.

  Les saken »

 • Nå vaksinerer vi med fjerde dose koronavaksine

  Alle innbyggere over 65 år og de som er i risikogrupper får i disse dager tilbud om fjerde dose med koronavaksine. Så langt har de aller fleste som har fått tilbud i Nannestad og Gjerdrum kommune takket ja til dette.

  Les saken »

 • Utbygging av fiberbredbånd i Nannestad

  Kommunen signerte i juni 2022 en avtale med HomeNet for utbygging av fiberbredbånd i resterende områder i Nannestad.

  Les saken »

 • Velkommen til et nytt skoleår

  I dag startet omtrent 1900 elever et nytt skoleår ved de fire barneskolene og ved ungdomskolen i Nannestad.

  Les saken »

 • De som har SFO-plass får nå to tette fakturaer

  Fordi august fakturaen for SFO har blitt forsinket vil innbyggere med SFO-plass oppleve å få to tette fakturaer.

  Les saken »

 • 4. dose koronavaksine

  Les saken »

 • Fra august 2022 får alle førsteklassinger tilbud om gratis SFO i 12 timer hver uke

  Les saken »

 • Digital post er vårt førstevalg

  Nannestad Kommune sender post digitalt som vårt førstevalg. Dette gjør vi for å spare miljøet og for å nå deg som innbygger med informasjon raskt.

  Les saken »

 • Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

  Les saken »

 • Er du berørt etter masseskytehendelsen i Oslo 25.juni?

  Les saken »

 • Koronavaksinering dose 4

  Myndighetene anbefaler nå en 4.dose koronavaksine til alle over 75 år og innbyggere som har høy risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom.

  Les saken »

 • Trym Brennsæter vant Ragnhild Hagas stipend til unge lovende idrettsutøvere

  Denne uken delte vi ut stipendet til den unge lovende idrettsutøver på ordfører Hans Thues kontor, leder for oppvekst og kulturutvalget Frank Aasheim var også tilstede.

  Les saken »

 • Vi lager ny kommuneplan

  Arbeidet med ny Kommuneplan 2023 til 2040 er under arbeid.

  Les saken »

 • Fire nye miljøfyrtårn i Nannestad!

  Mandag 27. juni mottok entreprenørselskapet Johs Granås, maskinentreprenør Stian A. Olsen, byggmester Frank Aasheim og Killingmo Freseservice miljøfyrtårndiplom av ordfører Hans Thue. I Nannestad kommune er det nå 15 miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter. I tillegg er det flere som er under sertifisering.

  Les saken »

 • NVE har gjennomført befaring ved Nygårdstoppen

  3.juni gjennomførte NVE en befaring i rasområdet fra 2020. Befaringen ble gjort på bakgrunn av at Nannestad kommune fikk melding om et mulig ras natt til 31. mai i år.

  Les saken »

 • Har du innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet?

  Nå kan du komme med dine innspill frem til 1. august 2022

  Les saken »

 • Vigilo, ny kommunikasjonsløsning for skole - hjem

  Skolene tar i august i bruk ny kommunikasjonsløsning og skoleadministrativt system, Vigilo.

  Les saken »

 • Endringer for eFakturamottakere fra 15.5.2022

  Les saken »

 • Det har gått et lite ras (avskalling) i Nannestad kommune

  Mandag kveld fikk Nannestad kommune varsel om et mulig ras ved Nygårdstoppen. Innbyggeren som varslet, beskrev utglidninger i samme området som raset i desember 2020. Raset i 2020 ved Nygårdstoppen førte til evakuering av flere boliger. Kommunen har hatt en tett dialog med NVE i løpet av kvelden og natten. Fagmyndigheten anser ikke at det er fare for bebyggelse og ser ikke behov for evakuering. Bekken er ikke berørt.

  Les saken »

 • Nannestad kommune vokser og i år bikket vi innbygger nummer 15 000

  Det er lille Nikol Maria som er vår innbygger nummer 15 000 og hun ble født i februar! Vi møtte henne sammen med familien hennes på helsestasjonen.

  Les saken »

 • Nannestad kommune avgir et godt økonomisk resultat for 2021

  I gårsdagens kommunestyremøte vedtok et enstemmig kommunestyre årsberetning og årsregnskap for 2021. Fjorårets regnskapsresultat viste at Nannestad kommunens samlede driftsinntekter i 2021 utgjorde ca. 1,2 milliarder kroner.

  Les saken »

 • Ukrainere i Nannestad inviteres til treff

  Alle ukrainere som er i Nannestad inviteres til et treff på biblioteket onsdag 4. mai kl. 16.00 til 17.30. Det er Nannestad bibliotek, flyktningetjenesten og frivilligsentralen som arrangerer treff for Ukrainere.

  Les saken »

 • Snakker du ukrainsk eller russisk?

  Vi har behov for å komme i kontakt med innbyggere som kan bidra med å ta imot og hjelpe flyktningene fra Ukraina når de kommer til Nannestad.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer - 1. termin

  Les saken »

 • Nannestad er bedt om å ta imot 55 flyktninger fra Ukraina

  Fredag 18. mars sendte IMDI (integrering- og mangfoldsdirektoratet) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Nannestad kommune er bedt om å ta imot 55 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2022.

  Les saken »

 • Formannskapet på befaring

  Les saken »

 • Virtuelt bibliotek

  Ta deg en titt inn i Nannestad bibliotek

  Les saken »

 • Installering av solcellepanel

  Økt interesse for installering av solcellepanel

  Les saken »

 • Flyktninger fra Ukraina

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Tiltak for lokalt næringsliv i Nannestad i forbindelse med Covid-19 – 7. tildeling

  Les saken »

 • Formannskapet i Nannestad tar sterk avstand fra Russlands militære angrep på Ukraina

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om fosterhjem

  Les saken »

 • Selvtester deles ut fra Nannestad bygdemuseum (inngang fra Teiealleen)

  Utleveringssted for selvtester er på Nannestad bygdemuseum (inngang fra Teiealleen).

  Les saken »

 • Vil du være med på laget for mer og bedre læring i Nannestadskolen?

  Les saken »

 • Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak, gjeldene fra kl. 23.00 i dag, 1. februar.

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 4 (24.01-31.01)

  Les saken »

 • Opphør av jevnlig testing i skoler og barnehager

  Les saken »

 • Nye karanteneregler

  Les saken »

 • Positiv selvtest må ikke lenger bekreftes med PCR-test

  Hvis du har tatt tre vaksinedoser eller to vaksinedoser og i tillegg har vært koronasmittet i løpet av de siste tre månedene, trenger du bare å registrere den positive selvtesten på lenken nedenfor. I disse tilfellene trenger du altså ikke å ta PCR-test.

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 3 (17.01-24.01)

  Les saken »

 • BUA - gratis lån av utstyr hele året

  Les saken »

 • Vil du bli lærling hos oss?

  Les saken »

 • Støttepilar - veiledningsteam for fosterfamilier

  Les saken »

 • Er du redd for sprøyter?

  Vil du gjerne bli vaksinert, men er redd for sprøyter?

  Les saken »

 • Tiltak for lokalt næringsliv i Nannestad i forbindelse med Covid-19 – 6. tildeling

  Les saken »

 • Endret oppfølging av innbyggere ved positiv koronatest

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 2 (10.01-17.01)

  Les saken »

 • Regjeringen letter på de nasjonale tiltakene

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides

  Les saken »

 • Grønt nivå i barnehagene og skolene fra og med mandag den 17.01.22

  Les saken »

 • Alle enheter ved Nannestad sykehjem er åpnet igjen for besøkende

  Les saken »

 • Gode råd i møte med elg

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 01 (03.01 - 10.01)

  Les saken »

 • BUA i Nannestad

  Les saken »

 • Covid-19 smitte ved Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Nå kan du registrere positivt koronaprøvesvar selv

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 52 (27.12-03.01)

  Les saken »

 • Testing av alle elever og ansatte før skolestart i januar 2022

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 51 (20.12-27.12)

  Les saken »

 • Vaksinasjonstilbud til barn

  Det vil nå bli gitt et vaksinasjonstilbud til enkelte barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom. Foresatte som lurer på om barnet er i målgruppen kan ta kontakt med fastlege eller barnets behandlende lege. Legene, etter samtykke fra begge foresatte, melder inn barnet til Nannestad kommune som har fått vaksinasjonsansvaret for barn på Øvre Romerike. Nannestad vil videre kalle inn via sms til foresatte. Det er BioNTech/Pfizer-vaksinen som vil bli brukt og den er spesielt dosert for barn.

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 50 (13.12-20.12)

  Les saken »

 • Nasjonale koronatiltak gjeldende fra 15. desember

  Les saken »

 • Covid-19 - datoer og steder for vaksinering

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 49 (06.12-12.12)

  Les saken »

 • Covid-19 - tildelte timer til dose 3 og utlevering av hurtigtester

  Les saken »

 • Bøker på flere språk enn norsk på biblioteket

  Biblioteket har lånt inn bøker på en del andre språk fra Det flerspråklige biblioteket

  Les saken »

 • Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak

  Les saken »

 • Nye nasjonale tiltak for å hindre spredning av Covid-19

  Les saken »

 • Kartdatabase over beverhytter og beverdemninger

  Les saken »

 • Bekreftet omikron tilfelle i Nannestad

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 48 (30.11 - 06.12)

  Les saken »

 • Regionale koronatiltak gjeldende fra natt til fredag 3. desember 2021

  Les saken »

 • Regjeringen innfører flere nye tiltak gjeldende fra 1. desember

  Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen i landet. Tiltakene gjelder fra 1. desember.

  Les saken »

 • Tilskudd til inkludering av barn og unge

  Les saken »

 • Hva gjør du når du du får en positiv hurtigtest?

  Les saken »

 • Økende smittetrend i samfunnet - bruk av munnbind i nærkontakt med pasienter

  Les saken »

 • Kvikkleire og skredfare

  Les saken »

 • Ønsker du å lære mer om kvikkleire og skredfare?

  Les saken »

 • Oppfriskningsdose for de over 65 år og dose 3 for de med svekket immunforsvar

  Les saken »

 • Felles Nav kontor for Gjerdrum og Nannestad

  Les saken »

 • Utsatt søknadsfrist - Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Tilskuddsordningen er en kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Nannestad kommune som har utfordrende økonomi som følge av koronapandemien.

  Les saken »

 • Forenklet kvikkleiresoneutredning i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem åpner helt opp for besøkende

  Les saken »

 • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap i morgen

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Da oppheves de fleste nasjonale smitteverntiltak.

  Les saken »

 • Covid-19 - nye lokaler for vaksinering

  Les saken »

 • Erosjonsbefaringer i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker

  NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker.

  Les saken »

 • Næringsarealer i Nannestad kommune

  Status over næringsarealer i Nannestad kommune per 1. september 2021.

  Les saken »

 • Oppdatering etter massetesting ved Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Kartlegging av kvikkleire fra lufta

  I september skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner.

  Les saken »

 • Besluttet massetesting etter smitteutbrudd ved Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 34

  Les saken »

 • Oppfordring til «etternølere» og gravide om vaksinering mot covid-19

  Les saken »

 • Covid-19 - vaksinering av 16- og 17 åringer

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 33

  Les saken »

 • Flagging på offentlige bygg

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps 2021

  Les saken »

 • Koronavaksine - flytting av time for dose 2

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 29, 30, 31 og 32

  Les saken »

 • Koronavaksine - framskynding av dose 2

  Les saken »

 • 100-års jubilant i Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger nasjonale tiltak fra og med 16. juli

  Den lokale forskriften til Nannestad kommune går ut ved midnatt og det vil da være de nasjonale tiltak, råd og regler som er gjeldende fra fredag 16. juli i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 28

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 27

  Les saken »

 • Besøk av landbruks- og matminister Bollestad

  Les saken »

 • Pressemelding – valg av entreprenør til bygging av svømmehall i Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad har fått nytt personvernombud

  Les saken »

 • Koronasertifikat

  De aller fleste har koronasertifikatet tilgjengelig digitalt på sin mobiltelefon

  Les saken »

 • Endring i lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte fra 1. juli 2021

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 26

  Les saken »

 • Ved en feil er det sendt ut vaksineinnkalling til 16 åringer i Nannestad

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 25

  Les saken »

 • Koronavaksine satt i utlandet kan nå etterregistreres

  Innbyggere i Nannestad og Gjerdrum som har tatt godkjent koronavaksine i utlandet kan etter-registrere denne i Norge. Dette gjelder for innbyggere med norsk fødselsnummer eller D-nummer som har fått vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

  Les saken »

 • Lurer du på hva som ligger bak fortsatt påbud om munnbind og hvorfor påbudet varer helt frem til 15. juli?

  Les saken »

 • Grønt driftsnivå i skoler/SFO og barnehagene fra 28.06.21

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 24

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 23

  Les saken »

 • Endring i lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte fra 10. juni 2021

  Les saken »

 • Feil ved varsel om avtalegiro - kommunale avgifter

  Les saken »

 • Skal du sette opp hus til avfallsdunkene dine?

  I sommerhalvåret er det mange som vurderer å sette opp et søppelskur. Det finnes noen nasjonale retningslinjer som må følges, og her finner du mer informasjon.

  Les saken »

 • Koronavaksinering i Nannestad og Gjerdrum

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 22

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 21

  Les saken »

 • Visste du at verdensdagen for bier er i dag, 20. mai.

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 20

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 19

  Les saken »

 • Vil du være pilotgård for energianalyse?

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 10.05.21

  Les saken »

 • Skal du bygge terrasse eller tilbygg?

  Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasse eller tilbygg uten å søke.

  Les saken »

 • Bruk av smittevernutstyr i virksomhet Helse

  Les saken »

 • Covid-19 oppsummering for uke 18

  Les saken »

 • Covid-19 - status vaksinering

  Les saken »

 • Nannestad tas ut av ordningen med regionale tiltak fra og med mandag 3. mai.

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 17

  Les saken »

 • Informasjon til deg som har fått en dose AstraZeneca

  Regjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med vaksine av typen mRNA, altså Pfizer.

  Les saken »

 • Fugleinfluensa påvist på Østlandet

  Les saken »

 • Møte i elevenes kommunestyre (EKOM) 22.04.21

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning, noen lettelser i Nannestad fra mandag 26.04.21

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid for barnehageåret 2021/2022

  Les saken »

 • Endring til gult driftsnivå i skoler og barnehager fra 26.04.21

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 16

  Les saken »

 • Feiing av kommunale veger og plasser

  Les saken »

 • Høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

  Varsel om oppstart for planarbeidet og høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

  Les saken »

 • Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 25.04.21

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 15

  Les saken »

 • Kommunehuset er fremdeles stengt for besøkende

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 14

  Les saken »

 • Gjeldende tiltak og anbefalinger i Nannestad fra 12. april

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2021

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 10

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 18.04.21

  Les saken »

 • Covid-19 - smittehendelse ved Fagerli pensjonat

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 13

  Les saken »

 • Bestilling av vannmåler

  Les saken »

 • Nordens dag

  Les saken »

 • Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte oppheves

  Les saken »

 • Kommunehuset stenger for besøk

  Les saken »

 • Innføring av tiltaksnivå A for kommunene i Viken

  Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.

  Les saken »

 • Regjeringens pressekonferanse på flere språk

  Les saken »

 • Poitiske møter avholdes på Teams

  Les saken »

 • Pressemelding - skoler og barnehager endrer til rødt tiltaksnivå

  Skolene og barnehagene i Nannestad kommune settes i rødt fra i morgen, mandag 15. mars og foreløpig fram til og med fredag 9. april.

  Les saken »

 • Flere nye covid-19 tilfeller i dag, lørdag 13. mars

  Kommuneoverlegen melder i dag om 9 nye covid-19 tilfeller i Nannestad.

  Les saken »

 • AstraZeneca-vaksinerte under 50 år bør være oppmerksomme

  Personer under 50 år som har fått AstraZeneca-vaksinen siste 14 dager og som får blåflekker og hudblødninger, må kontakte lege umiddelbart, ber Legemiddelverket og FHI.

  Les saken »

 • Covid-19 - smittetilfelle som har trent på EVO

  Les saken »

 • Stans i AstraZeneca-vaksinering

  Les saken »

 • Vårryddedag

  Les saken »

 • Covid-19 – økt smittsomhet, nærkontakter og ventekarantene

  Det er sterk økning i antall tilfeller med koronasmitte i Nannestad. En stor andel av tilfellene skyldes muterte virusvarianter som smitter lettere.

  Les saken »

 • Viderefører rødt tiltaksnivå på Nannestad videregående skole fra 1. mars og inntil videre

  Les saken »

 • Covid-19 smitte påvist hos en elev ved Nannestad videregående skole

  Les saken »

 • Nannestad vokste nest mest i landet i 2020, i prosent.

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 23.februar 2021 og inntil videre

  Mange beboere på sykehjemmet er nå fullvaksinerte, og man er i gang med vaksinering av helsepersonell. Men det er beboere som ikke er vaksinerte av ulike årsaker, og derfor er særlig utsatt ved et smitteutbrudd. For å beskytte de mest sårbare gruppene må sykehjemmet fortsatt ha besøksbegrensninger.

  Les saken »

 • Covid-19 smitte i Holter barnehage

  Les saken »

 • Covid-19 - ny variant av britisk mutasjon påvist i Nannestad

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 9

  Les saken »

 • Elg i boligområder

  Les saken »

 • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Les saken »

 • Protokoll fra Plan- og utviklingsutvalget

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 8

  Les saken »

 • Smitteutbrudd i Nordre Follo - tiltak for å bekjempe utbrudd

  Les saken »

 • Møteinnkallinger og protokoller

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 20.januar 2021 og inntil videre

  Les saken »

 • Hvordan få Koronavaksine?

  Les saken »

 • Lavt vanntrykk i området Skogduevegen-Ringduevegen

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr. 7

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 6

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 5

  Les saken »

 • Skredet i Gjerdrum

  Flagget heises ved kommunehuset i dag

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Er du den rette til å være med å realisere visjonen om å bli Romerikes beste bokommune?

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 4

  NVE/NGI anbefaler ut fra de foreløpige resultater at evakueringen videreføres.

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 3

  NGI har boret i området lørdag og i dag. Analyse av situasjonen vil foreligge onsdag førstkommende (lille julaften).

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 2

  Evakueringen av beboerne på Nygårdstoppen er forlenget, foreløpig til 23.12.2020. NVE/NGI starter prøveboring på østsiden i morgen lørdag 19.12.2020. Kommunen har hatt informasjonsmøte med berørte beboere i ettermiddag. Ferdsel i området er farlig og er forbudt.

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon

  Les saken »

 • 100-års jubilant i Nannestad

  Les saken »

 • Retningslinjer på Nannestad sykehjem i julehøytiden (14.12.20 - 03.01.21)

  Les saken »

 • Preståsen skole - informasjon om kommende utbedring

  Les saken »

 • Møteinnkalling Kommunestyret 08.12.20

  Les saken »

 • Siste skoledag før jul for skolene i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalg og møteinnkalling ekstraordinært Formannskapsmøte 03.12.2020

  Les saken »

 • Den digitale postforsendelsen skal oppgraderes

  Les saken »

 • Nannestad kommune gjør det godt i Naturkampen

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre

  Les saken »

 • Covid-19 - begrensning i helsestasjonstilbudene ved Familiesenteret

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - oppfølging av covid-19 informasjon

  Les saken »

 • Besøk til Nannestad kommunehus

  Les saken »

 • Åpent småbarnstreff

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole i karantene

  Les saken »

 • Protokoll - ekstraordinært Formannskapsmøte 22.11.2020

  Les saken »

 • Kringler-Slattum skole - elev med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole - elev med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Smittestatus i Nannestad - vurdering av strengere generelle tiltak

  Les saken »

 • Prestmosen omsorg- og avlastningsbolig - ansatt med covid-19 smitte

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - barn med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - en avdeling i karantene

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Søknadsfristen er 4. desember.

  Les saken »

 • Planstrategi for Nannestad 2020-2023

  Les saken »

 • Åsgreina barnehage - negative tester på covid-19

  Les saken »

 • Pressemelding - På vei til en løsning på Preståsen skole

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 18.11.20 - møteinnkalling

  Les saken »

 • Nå kan du søke støtte i Nannestad kommunes næringsfond

  Les saken »

 • Handlingsprogram og årsbudsjett

  Les saken »

 • Forsinkelse i svar på koronatester

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 09.11.20 - protokoll

  Les saken »

 • Frist for innmelding av sesongleie for kunstgressbanen 1. desember

  Les saken »

 • Oppdatert møteinnkalling Formannskapet 09.11.20

  Les saken »

 • Covid-19 i Åsgreina barnehage - oppdatering av informasjon

  Les saken »

 • Covid-19 smitte påvist i Åsgreina barnehage

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Retningslinjer for besøk på Nannestad sykehjem gjeldende fra 06.11.20

  Les saken »

 • Nå får du brev fra barneverntjenesten elektronisk

  Les saken »

 • Etter 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen

  Les saken »

 • Informasjon til innbyggerne som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner

  Vi vet at tiden vi er inne i med korona-pandemi kan være ekstra vanskelig for noen familier. Karantene, isolasjon og permitteringer kan være stressfaktorer som øker forekomst av vold og overgrep i nære relasjoner.

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalgene og innkalling til kommunestyret

  Les saken »

 • Nannestad kommunes reduserte inntekter og økte kostnader i forbindelse med korona-pandemien

  Les saken »

 • Covid-19 - nye nasjonale innstramminger

  Les saken »

 • Preståsen skole - informasjonsskriv 22.10.20

  Les saken »

 • Gimilvann skal spyle sine vannledinger

  Les saken »

 • Møteprotokoll fra formannskapet

  Les saken »

 • Super:bit ankommer Nannestadskolen!

  Les saken »

 • Takk til alle som bidro til TV-aksjonen

  Les saken »

 • Møteinnkallinger

  Les saken »

 • Har du testet positivt på korona, kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

  Les saken »

 • Pressemelding - inneklimaet på Preståsen skole

  Les saken »

 • Alle landets bibliotek i et søk!

  På biblioteksøk.no kan du enkelt bestille bøker fra hele landet. Alt du trenger er nasjonalt lånekort.

  Les saken »

 • Skoleløp for TV-aksjonen

  Les saken »

 • Verdensbiblioteket

  Lyst til å lese e-bøker eller høre lydbøker på ditt eget språk, eller et annet språk enn norsk.

  Les saken »

 • Valg av medlemmer til Ungdomsrådet 2021

  Nannestad kommunen søker nye kandidater til ungdomsrådet for valgperioden 2021.

  Les saken »

 • Smittestatus i Nannestad 08.10.20 - oppdatering

  Les saken »

 • Husk fristen for å søke spillemidler 15. oktober

  Les saken »

 • Smittestatus i Nannestad 29.09.20

  Les saken »

 • Nye smitteverntiltak er innført i Oslo

  Les saken »

 • Omlegging av tømmeruter fra 1. oktober

  Les saken »

 • Hvordan skape nye arbeidsplasser - invitasjon til workshop

  Les saken »

 • Den digitale satsingen i Nannestadskolen fortsetter!

  Les saken »

 • Nannestad kommune gratulerer EVO Nannestad som miljøfyrtårnbedrift!

  Les saken »

 • Busstreik fra og med søndag morgen i Ruters område

  Les saken »

 • Covid-19 smitte hos en elev ved Nannestad videregående skole

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyre

  Les saken »

 • Nominer kandidater til frivillighetsprisen 2020

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalg og møteinnkalling kommunestyret

  Les saken »

 • Eldredagen

  Les saken »

 • Oppdatering om korona-testing 4. september 2020

  Les saken »

 • Nytt smittetilfelle i Nannestad

  Les saken »

 • Møteinnkallinger er tilgjengelig

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 34

  Les saken »

 • Smittestatus 18.august

  Les saken »

 • Smittestatus 15. august

  Les saken »

 • Covid-19 - oppfølging av smittestatus

  Les saken »

 • Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn

  Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn.

  Les saken »

 • Første skoledag 18. august

  Les saken »

 • Stenging av Vålaugsvegen 14.08.20

  Les saken »

 • Besøksrutiner Bo- og servicesenteret

  Les saken »

 • Nytt smittetilfelle i Nannestad

  Les saken »

 • Nye testkriterier for Covid-19

  Les saken »

 • Vedlikehold på vannverket på Sjonken

  Les saken »

 • Bredbåndsutbygging i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Hvor kan du bli testet for Covid-19?

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 30

  Les saken »

 • Det er sommer og det summer av insekter rundt oss. Eller gjør det egentlig det?

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Møteprotokoll - Formannskapet og Kommunestyret 09.07.2020

  Les saken »

 • Runar Nilsen konstituert som kommunedirektør (rådmann) i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Nå kan du tømme båtseptik gratis i godkjente anlegg langs Hurdalsjøen

  Les saken »

 • Testing for korona (Covid - 19)

  Les saken »

 • Vi får postboks

  Posten endrer sine rutiner for postomdeling

  Les saken »

 • Presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage, skole og SFO

  Les saken »

 • Protokollen fra Formannskapets og Kommunestyrets møte 30.06.20 er tilgjengelig

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 27

  Les saken »

 • Pressemelding – ekstra badevannsprøve Stordammen uke 26

  Les saken »

 • Møteinnkalling og saksframlegg til formannskapet møte 30. juni

  Les saken »

 • Invitasjon til å delta i konkurranse «Innspill til banner(e) i Nannestad kommune»

  Les saken »

 • Badevannsprøver for uke 26

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har sett at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem ble onsdag 17.juni 2020 resertifisert som Livsgledehjem

  Les saken »

 • Romerikes Råeste 2020 avlyses

  Kort fortalt - Nannestad kommune ser seg dessverre nødt til å avlyse Romerikes Råeste 2020 som følge av smittevernhensyn.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 25

  Les saken »

 • Informasjon fra kommuneoverlegen om Covid-19 ved Preståsen skole

  Les saken »

 • Pressemelding etter fallulykke

  Les saken »

 • Covid-19-sykdom hos en elev ved Preståsen skole i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Skal du på tur til Råsjøen i sommer?

  Les saken »

 • Trafikklysmodellen i skole og barnehage

  Les saken »

 • Libby - låne engelske e-bøker

  Nå kan du låne engelske e-bøker og e-lydbøker fra bibliotekene i Viken

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem korttidsavdelingen 2. etg midt

  Les saken »

 • Protokoller og oppdaterte møteinnkallinger

  Les saken »

 • Utvidet tilbud om bestillingstransport fra Ruter

  Ruter utvider tilbudet sitt med bestillingstransport i Nannestad.

  Les saken »

 • Møteinnkallinger, sakslister og saksframlegg til politiske møter i juni

  Les saken »

 • Presentasjon av utbyggingen av kommunehuset

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

  Les saken »

 • Nye veiledere om smittevernstiltak i barnehager, skoler og SFO

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Besøksrutiner Bo- og servicesenteret

  Les saken »

 • Ta vare på hendene og følg smittevernreglene

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  Les saken »

 • Nav Nannestad åpner opp igjen sin drop-in

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen og retningslinjer for 17. mai

  Les saken »

 • Vann og avløp - ny interaktiv brosjyre

  Les saken »

 • Alminnelig ettersyn - meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer

  Les saken »

 • Slåttehumle og kløverhumle er ansvarsarter for Nannestad kommune

  Les saken »

 • Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Gradvis åpning av noen helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Biblioteket åpner 18. mai

  Les saken »

 • Stenging av Teiealleen

  Les saken »

 • Fritidsklubben åpner igjen

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner for ordinær drift

  Les saken »

 • Søk om langtidsleie av Nannestadhallen og Maurahallen innen 1. juni

  Les saken »

 • Karanteneregler – oppdatert fra 14 dager til 10 dager

  Les saken »

 • Oppdaterte retningslinjer for sosiale sammenkomster

  Les saken »

 • Oppdaterte retningslinjer for organisert idrettsaktivitet

  Les saken »

 • Reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole

  Les saken »

 • Skolene i Nannestad vil ønske alle elevene velkommen tilbake i løpet av neste uke.

  Les saken »

 • Protokollen fra kommunestyret 05.05.20 er klar

  Les saken »

 • Oppstart for alle trinn i grunnskolen i Nannestad

  Les saken »

 • Politiske møter avholdes som fjernmøter

  Les saken »

 • Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

  Les saken »

 • Ta hensyn til blinde og svaksynte i koronasituasjonen

  Les saken »

 • Orientering om koronasituasjonen for kommunestyret

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av helsestasjon og svangerskapsomsorgen

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner gradvis igjen

  Les saken »

 • Kommunen har fått 900 000 til prosjektet "sårbar infrastruktur i framtidas klima"

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 05.05.2020

  Les saken »

 • Smitteverntiltak i barnehager og skoler – organisering av «kohorter»

  Les saken »

 • Alternativ markering av 8. mai

  Les saken »

 • Har din klubb planer om å søke spillemidler til idrettsanlegg?

  Husk frist 1. juni for å melde inn nye byggeprosjekter til kommunen.

  Les saken »

 • 1. mai overtar ØRAS og NordRen avfallshentingen i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoller og møteinnkallinger

  Les saken »

 • Koronavett-vaner – hilsen fra ordføreren og kommuneoverlegen

  Les saken »

 • Besøk på sykehjemmet/bo- og servicesenteret

  Les saken »

 • Presentasjon av forprosjekt - utbygging av bibliotek og kommunehus

  Les saken »

 • Alternativ feiring av 17. mai i Nannestad

  Les saken »

 • Barnehagen åpner igjen - filmer fra utdanningsdirektoratet

  Les saken »

 • Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen

  Les saken »

 • Gradvis åpning av SFO – ordinær foreldrebetaling

  Les saken »

 • Smittevernveiledning i barnehagene

  Les saken »

 • Møteinnkallinger politiske møter – råd og innstillingsutvalg

  Les saken »

 • Faktura for kommunale avgifter

  Les saken »

 • Orientering - delvis gjenåpning av skolene

  Les saken »

 • Forbereder seg til åpning av barnehagene

  Les saken »

 • Orienteringsmøte om svømmehall - oppdatert

  Les saken »

 • Informasjon fra Romerike Krisesenter

  Les saken »

 • Mulighet for videosamtaler mellom beboere og pårørende

  Les saken »

 • Krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Les saken »

 • Informasjon om redusert kapasitet i hjemmebaserte tjenester

  Les saken »

 • Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Nannestad

  Les saken »

 • Til Kommunestyret, innbyggere og ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Aktiviteter i påsken

  Les saken »

 • Nyttige reguleringer og råd for godt smittevern

  Les saken »

 • Støttetelefon i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Forskyving av tømmedager i forbindelse med påsken

  Les saken »

 • Vårrengjøring av kommunale veger

  Les saken »

 • Fjerning av vegetasjon langs kommunale veier

  Les saken »

 • Seks bud til foreldre

  Les saken »

 • Utendørsopera på sykehjemmet

  Les saken »

 • Kjære innbyggere i Nannestad

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronasmitte i Nannestad

  Les saken »

 • Advarer mot falske "koronatestere"

  Les saken »

 • Faktura for kommunale avgifter sendes ut i disse dager

  Les saken »

 • Lydopptak fra kommunestyremøte

  Les saken »

 • Vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Oppdatering fra Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Har du litt behov for ekstra støtte og hjelp?

  Nannestad frivilligsentral står parat til å koordinere behov som måtte komme.

  Les saken »

 • Å skape normalitet i det unormale for barna våre

  Nannestad kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

  Les saken »

 • Informasjon om betaling for bruk av barnehage og/eller SFO

  Les saken »

 • Koronaviruset - barnehage- og skoletilbud i stengingsperioden

  Les saken »

 • Møtet i Nannestad kontrollutvalg er avlyst

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2020

  Det vil i uke 14 bli igangsatt tømming av septiktanker og minirenseanlegg.

  Les saken »

 • Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

  Les saken »

 • Utekontakten i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyret 17. mars

  Les saken »

 • Kontakt med virksomheter/ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 17.03.20

  Les saken »

 • Renovasjon går som normalt

  Renovasjon går som normalt, men du kan bidra til å hindre spredning

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem stenges for alle pårørende og besøkende

  Fra og med torsdag 12. mars stenges Nannestad sykehjem for alle pårørende og besøkende

  Les saken »

 • Alle skoler og barnehager i Nannestad kommune stenges

  Les saken »

 • Administrasjonsutvalgets møte 12.03.20 er avlyst

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalgene er tilgjengelig

  Les saken »

 • Holkebyvegen blir forkjørsveg

  Les saken »

 • Hovedopptak til barnehageåret 2020/2021

  Les saken »

 • Etterlysning!

  Les saken »

 • Politisk møterunde i mars - møteinnkallinger er tilgjengelig

  Les saken »

 • Nannestad - Romerikes beste bokommune

  Les saken »

 • Pressemelding - Nannestad kommunes regnskap for 2019

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyre 13. februar

  Les saken »

 • Møteinnkalling og protokoller

  Les saken »

 • Høring - forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider og alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

  Les saken »

 • Stenging av Minkvegen 26 - 30

  Les saken »

 • Vil du være med på laget for mer og bedre læring i Nannestadskolen?

  Les saken »

 • Nytt ungdomsråd

  Nannestad kommune etablerte ungdomsråd allerede i 2018, men fra høsten 2019 er alle kommuner pålagt å ha egne ungdomsråd. Rådet skal fungere som et talerør for inn i politiske saker som er av interesse for barn og unge.

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoller fra rådene og oppdatering av sakspapirer

  Les saken »

 • Smittevernberedskap i Nannestad

  Det er for tiden mye informasjon i ulike media om nytt coronavirus «2019-nCoV» i Kina.

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet 6. februar

  Les saken »

 • Offensiv start på 2020 i Nannestadskolen!

  Les saken »

 • Problemer med app'en Min renovasjon?

  Ved årsskiftet 2019-2020 fikk Nannestad nytt kommunenummer som følge av kommune- og regionreformen. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min Renovasjon etter nyttår.

  Les saken »

 • Nannestad kommune får nytt kommunenummer

  Les saken »

 • Nye åpningstider

  Fra 2. januar endrer Servicekontoret og sentralbordet åpningstider.

  Les saken »

 • Rettelse/endring av tømmedag rute 324

  Les saken »

 • Nytt kommunehus

  Nannestad kommune har vedtatt å bygge ut og bygge om kommunehuset for å samle flest mulig av virksomhetene under samme tak.

  Les saken »

 • I desember kan du få grønne poser på butikken

  Les saken »

 • Endring av hentedager for søppel i julen

  Les saken »

 • Protokollen fra kommunestyret 10. desember er klar

  Les saken »

 • AVLYST Næringslivsfrokost 12. desember

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 10. desember

  Les saken »

 • Mange vil ha gratis energiråd

  Energikampanjen «klimasmart» gir råd som sparer strøm. Du kan benytte deg av den populære tjenesten fram til nyttår. Spørsmål til energirådgiver kan du stille på telefon og e-post.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon - forsinkelse på renovasjonsrutene

  Les saken »

 • Forsinkelse på rute 325 - restavfall

  Les saken »

 • Gult farevarsel for Oslo og Akershus

  Les saken »

 • Fortsatt forsinkelser på renovasjonsrute 415 og 421

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Søknadsfristen er 13. desember.

  Les saken »

 • Digitale Gardermoen (DGI) årets kunde hos Norkart/KOMTEK

  Les saken »

 • Politiske møter i november og desember

  Les saken »

 • Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2020 – 2023/budsjett 2020

  Les saken »

 • Er du med i et lag eller forening? Meld deg på gratis kurs i styrearbeid

  Nannestad kommune inviterer til kurset "Klubbens styrearbeid i praksis" mandag 25. november kl. 17.30

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren

  Renovatørene ber om hjelp til å måke og strø rundt søppeldunker og brønner, slik at de kan trille dunkene fram til søppelbilen.

  Les saken »

 • Bredbåndsutbygging

  Nannestad kommune legger til rette for bredbåndsutbygging i områder i kommunen der utbyggerne ikke ser grunnlag for kommersiell utbygging.

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre 7. november

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyret 5. november

  Les saken »

 • Dette skal du ikke kaste i do!

  Les saken »

 • Avlyst - Næringslivsfrokost 13. november

  Les saken »

 • Vannavstenging Skjærevegen-Stensetgutua

  Les saken »

 • Gratis energirådgivning til boligeiere

  Innbyggere i Nannestad kommune kan ut 2019 få gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning.

  Les saken »

 • Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggsfond

  Har ditt lag/forening tenkt til å bygge kultur- eller idrettsanlegg?

  Les saken »

 • Nannestad kommune starter opp med elektroniske gravemeldinger

  Les saken »

 • Innspill til Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen

  Les saken »

 • Akershus fylke inviterer til ny StartUp Festival

  Les saken »

 • Feil forfallsdato på faktura for kommunale avgifter 3. termin 2019

  Les saken »

 • Kommunen søker nye kandidater (15-19 år) til ungdomsrådet

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag hos brannvesenet

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning lørdag 21. september!

  Les saken »

 • Næringslivsfrokost 19.09.19 er utsatt

  Les saken »

 • Brunt vann etter ledningsbrudd

  Les saken »

 • Her er resultatene fra kommunestyrevalget i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Spyling av vannledninger langs Åsvegen mot Holter

  Les saken »

 • Markering av innbygger nr 14000

  Innbygger nummer 14000 ønskes velkommen og ble i dag, tirsdag 03.09.19, markert på Familiens hus

  Les saken »

 • Offisiell åpning av Slettmoen Bioterminal

  Sammen har Stora Enso Skog, Nordby Maskin og Innovasjon Norge etablert en stor sentral for håndtering av Biovirke på Slettmoen i Nannestad.

  Les saken »

 • Ungdomsrådet inviterer til åpent dialogmøte

  Les saken »

 • Nå har vi passert 14.000 innbyggere

  Les saken »

 • Åpning av nytt uteareal ved Preståsen skole

  Les saken »

 • Badevannsprøver for uke 34

  Les saken »

 • Frivillighetsprisen 2019

  Les saken »

 • Nav Nannestad stengt 26. august

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Les saken »

 • Kunngjøring: Regulering Grasmogrenda nordøst

  Les saken »

 • Vi trenger frivillige til Romerikes Råeste

  Lørdag 14. september er det duket for høstens store happening i Nannestad - Romerikes Råeste. Vi trenger frivillige!

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 32

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Hund og hest på badeplasser

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem sertifisert som livsgledehjem!

  Les saken »

 • Trygt drikkevann i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Svært lav ledighet i Nannestad

  Les saken »

 • Har din klubb planer om å søke spillemidler til idrettsanlegg?

  Husk frist 1. juni for å melde inn nye byggeprosjekter til kommunen.

  Les saken »

 • Sommeraktiviteter i Nannestad

  Les saken »

 • Markering av 8. mai i Nannestad

  Nannestad kommune markerte frigjørings- og veterandagen 8. mai med flaggheising og mottakelse på Nannestad bygdemuseum.

  Les saken »

 • Har du spørsmål om forslag til plan for gang- og sykkelveg langs Preståsvegen?

  Les saken »

 • Stolpejakt i Nannestad 2019

  Vi fortsetter suksessen fra i fjor - og utvider med to nye kart!

  Les saken »

 • Ny trasé for gang- og sykkelveg til Preståsen skole i Rådyrvegen

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2019

  Les saken »

 • Ravinedalene i Nannestad anses nå som ferdig kartlagt

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  Les saken »

 • Høring: Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 529 Preståsvegen

  Les saken »

 • Nannestad kommune har vedtatt kommunedelplan for naturmangfold

  Les saken »

 • Tilbud om vaksine mot meslinger

  Les saken »

 • Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Nannestad

  Les saken »

 • Høring: Handlingsplan – Vold i nære relasjoner

  Les saken »

 • Nordens dag

  Les saken »

 • Tilskudd til idrett og kulturformål

  Kulturvirksomheten forvalter Nannestad kommunes tilskuddsordninger innenfor idrett og kultur. Gjennom ordningene ønsker kommunen å tilrettelegge for varierte tilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger.

  Les saken »

 • Informasjonsbrosjyre om hestegjødsel: "Hestegjødsel - en ressurs, eller et problemavfall?

  Les saken »

 • Gratulerer til Nannestad ungdomsskole!

  En gruppe fra Nannestad ungdomsskole ble nr. 2 i årets Demokraticamp

  Les saken »

 • E-torg

  Les saken »

 • Informasjon om lengre saksbehandlingstid for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning

  Les saken »

 • Presentasjoner fra næringslivsfrokosten 28.2.19

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager - barnehageåret 2019-2020

  Les saken »

 • Årsregnskap 2018

  Les saken »

 • Nå har kommunen tatt i bruk sikker digital innsending

  Les saken »

 • Nannestad kommune har signert samarbeidsavtale med politiet

  Etter formannskapets behandling av utkastet til samarbeidsavtale, ble samarbeidsavtalen mellom Nannestad kommune og Ullensaker lensmannsdistrikt underskrevet under møtet i politirådet onsdag 13. februar 2019.

  Les saken »

 • Nannestad på 3. plass i Forbrukerrådets kommunetest

  Les saken »

 • Folkemøte om utbygging av tomten til Haugengården i Maura

  Les saken »

 • Politiske møter i februar

  Les saken »

 • Innbyggervarsling fra Nannestad Kommune

  Les saken »

 • Overrekkelse av Kulturpris og Stipend til unge lovende utøvere

  Tirsdag 8. januar fikk Jorun M.H Skryseth overrakt Kulturprisen ved en offisiell markering i Kommunestyresalen. Tina Røe Skaar mottok samtidig kommunens Stipend for unge lovende utøvere. Kulturskolen med lærere og elever hedret prisvinnerne med musikalske innslag. Ordfører Hans Thue og varaordfører Karl Henrik Laache (leder for Oppvekst- og kulturutvalget) stod for overrekkelse av pris og stipend.

  Les saken »

 • Avfallsbrønner - nye rutenummer fra 2019

  Les saken »

 • Ikke tett igjen avløpet med ribbefett og matrester

  Jula er her og med den kommer fettet og matrestene i toalettet. Dette tetter rørene, sier VA-ingeniør Vidar Jahr i Nannestad Kommune.

  Les saken »

 • Kom med innspill til Temaplan for kultur

  Kommunen utarbeider Temaplan for kultur. Kommunens innbyggere, privatpersoner og lag/foreninger inviteres til å komme med innspill og tiltak til hvordan kommunen på best mulig måte kan legge til rette for et blomstrende kulturliv i årene fremover. Det blir gjennomført et åpent dialogmøte på Bygdemuseet mandag 7. januar kl 18.

  Les saken »

 • Høring av forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren

  Gi oss beskjed dersom dunken din ikke har blitt tømt

  Les saken »

 • Tjenestejubilanter i Nannestad kommune 2018

  Les saken »

 • Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

  Evalueringen av prøvereglementet for Hurdalssjøen er utsatt til høsten 2019.

  Les saken »

 • Siste frist for gratis HPV- vaksine for jenter født i 1991 eller senere

  Les saken »

 • Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019 - 2022

  Rådmannens forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019 – 2022 ble behandlet i Formannskapets møte 21.11.2018.

  Les saken »

 • Ungdomsrådet i Nannestad har hatt sitt første møte

  Les saken »

 • Har du husket å returnere avtale om skiløypetrasé?

  Mange grunneiere har nå inngått avtaler med løypekjørerlagene om kjøring av skiløyper på deres eiendom på vinterstid. Vi mangler fortsatt en del avtaler og håper så mange som mulig kan signere og returnere avtalen de har fått tilsendt.

  Les saken »

 • Tildeling av Kulturprisen og Stipend til unge lovende utøvere

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre - EKOM

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet

  Nannestad Kommune, Nannestad Næringsliv, Eidsvoll Ullensaker Blad og Innovasjon Gardermoen inviterer til frokost

  Les saken »

 • Terningkast 5 for maten på sykehjemmet i Nannestad

  Formannskapet og Romerikes blad har testet maten på sykehjemmet

  Les saken »

 • Nannestadhallen og Maurahallen er åpnet igjen

  Les saken »

 • Møte og befaring om innsigelse til detaljregulering av B13 Holaker

  Dette skjer 2. november 2018

  Les saken »

 • Sjekk om du har krav på bostøtte fra Husbanken

  Les saken »

 • Pårørende kan levere mat til sykehjemmet

  Les saken »

 • Preståsen Vest - Separering av avløp

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.

  Les saken »

 • Resterende ravinedaler i Nannestad skal kartlegges og verdisettes

  Les saken »

 • Nav Nannestad - Vi er på jakt etter den rauseste sjefen

  Les saken »

 • Har du ikke bil eller bor du i et område i kommunen uten bussforbindelse?

  Bestillingstransport i Nannestad

  Les saken »

 • Vanningsforbudet oppheves

  Les saken »

 • Kommunen søker kandidater til det nye ungdomsrådet

  Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommens interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement for ungdom, utforme tilbud og aktiviteter som ungdommen er en del av? Da bør du søke om å få være med i det nye ungdomsrådet.

  Les saken »

 • Kulturprisen 2018

  Foreslå kandidater til kulturprisen.

  Les saken »

 • Utsatt frist - husdyrgjødsel kan spres til 1. oktober

  Les saken »

 • Enige om krisepakke for landbruket

  Krisepakken er i havn, men krisen er ikke over!

  Les saken »

 • 30. august tok vi imot vår nyeste medarbeider – den virtuelle roboten Kari

  Kommunene på Øvre Romerike får en ny medarbeider, hun heter Kommune-Kari.

  Les saken »

 • Besøk fra Japan

  Les saken »

 • Nannestad klatrer på lista i kommune NM

  Ordfører Hans Thue i Nannestad er meget fornøyd med at kommunen nå er inne blant de topp 50 i kommune NM.

  Les saken »

 • Dårlig vanntrykk i Nannestad sentrum og Moreppen

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Les saken »

 • Ny kommunal barnehage

  Les saken »

 • Lempelse av totalforbudet mot åpen ild

  Øvre Romerike Brann og Redning har lempet på totalforbudet mot åpen ild

  Les saken »

 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

  Les saken »

 • Falske vannkontrollører

  Falske vannkontrollører observert  i Nes kommune

  Les saken »

 • Skuronnfest 2018

  Nannestad kommune arrangerer Skuronnfest 7. og 8 september i samarbeid med Bygdemuseet og frivillige lag og foreninger i Nannestad. Arrangementet markerer de nasjonale Kulturminnedagene hvor årets tema er Typisk norsk - ikke bare norsk.

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps og vasspest

  I august og september 2018 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps og vasspest.

  Les saken »

 • Rullering av kommuneplan 2018 - 2035 - innspill arealdelen

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 27

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Hva betyr vanningsforbud?

  Totalforbud mot vanning i kommunene Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Høring - felles kommunal veinorm for Romerike

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 26

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Markering av Ragnhild Hagas OL gull under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang

  Les saken »

 • Ragnhild Haga blir ambassadør for ungdomsaktivitetene i kommunen

  Nannestads dobbelte olympiske mester, Ragnhild Haga fra Åsen IL, har etter forespørsel takket ja til å bli ambassadør for det viktige ungdomsarbeidet i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Ungt engasjement for Kreftforeningen

  Vinneren av årets Russepris i Nannestad gir prisen videre til Kreftforeningen.

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 • Presisering av vannrestriksjonene

  Les saken »

 • Beitedyr

  Melding om skadde dyr eller dyr på avveie

  Les saken »

 • Skogdag med tema skogsbilveger

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Det er fortsatt for høye verdier av Int. enterokokker ved Lima i Nannestad og i Veslesjøen ved Årnes.

  Les saken »

 • Har du gjenstander/møbler/bruksutstyr og servicer fra «gamle» dager å avse?

  Les saken »

 • Vi minner om at det er hagevanningsrestriksjoner i Ullensaker og Nannestad

  Les saken »

 • Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035 - informasjonsmøte

  Les saken »

 • Feste - Dom i høyesterett 9. mai

  Høyesterett har behandlet saken om oppregulering av festeavgiften for Rådyrvegen borettslag. Nannestad kommune fikk ikke medhold i at festeavgiften kan reguleres etter markedsverdi og festeavgiften skal derfor reguleres i henhold til konsumprisindeksen(KPI).

  Les saken »

 • Oppregulering av festeavgift - dom i høyesterett

  Les saken »

 • Kreftkoodinator er ansatt

  Line Finstad - Nyansatt kreftkoordinator og starter i 50% stilling f.o.m. 22.mai 2018.

  Les saken »

 • Fettvett

  Nei til fett i avløpsnettet! Gode tips til privatpersoner

  Les saken »

 • Tildeling av treningstider i kommunale flerbrukshaller

  Husk frist 15. mai for søknad om treningstider for sesongen 2018/2019.

  Les saken »

 • Legging av vannledning fra Engelsrudhagen

  Les saken »

 • Tømming av avfallsbrønner

  Les saken »

 • Arbeidsgledeprisen 2018 gikk til ØRI AS

  Øvre Romerike Intustriservice AS fikk velfortjent oppmerksomhet

  Les saken »

 • Fakturering av festeavgift

  Les saken »

 • Høring - etablering av ungdomsråd i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Ny høring om kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus

  Ny høring om kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus er nå lagt ut. Høringsfristen er 1. mai.

  Les saken »

 • Løypekjøring – Dialogmøte mandag 9. april

  Vi inviterer til dialogmøte angående løypekjøring på innmark. Møtet finner sted i kommunestyresalen mandag 9. april kl. 18:00.

  Les saken »

 • Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere. Ny søknadsfrist!

  Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere får dette året utvidet søknadsfrist til 15. april.

  Les saken »

 • Kommunale eiendomsgebyr 1.termin 2018 - feil med e-fakturaer

  Nannestad kommune har nå fakturert kommunale eiendomsgebyr for 1.termin 2018.

  Les saken »

 • Si din mening om ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet 15. mars 2018

  Les saken »

 • Nannestad hadde 13.240 innbyggere per 01.01.2018.

  Les saken »

 • Nå har du mulighet til å være med å si noe om Nannestad sin framtid

  Oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel

  Les saken »

 • Velkommen til deg som vurderer å søke lærerstilling i Nannestad kommune!

  Nannestad kommune satser på skole og oppvekst!

  Les saken »

 • Stenging av Dambakken i Åsgreina

  Dambakken i Åsgreina stenges fra mandag 19. februar kl. 09:00 – torsdag 19. april kl. 23:00.

  Les saken »

 • Vannlekkasje i området Slattumhagen - Meieridammen - Åsgreina

  Les saken »

 • Boligutbygging i Nannestad

  Det bygges mye i Nannestad om dagen!

  Les saken »

 • Innføring av ekstraordinær båndtvang for hunder

  Det er fra 22.1.2018 innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Skabb – hvordan forholder vi oss til det?

  Skabb påvist i flere av kommunene på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Gratulasjoner til Sigrid Syltevik som fyller 100 år 17.01.2018

  Les saken »

 • Frivillighetsprisen for 2017

  Les saken »

 • Oppdatering angående elgene på Preståsen/Prestmosen

  Oppdatering – elger inne på boligområder på Prestmosen og Preståsen.

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Nannestad

  Les saken »

 • Fagdag om fremtidig vannforsyning i Nannestad kommune

  Åpen dag for interessenter torsdag 14. desember 2017 kl. 10:00

  Les saken »

 • Avfallskalender for 2018

  Les saken »

 • Frakobling av taknedløp

  Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

  Les saken »

 • Forsinkelser på tømmerutene 321 og 322

  Les saken »

 • Befolkningsvekst

  Nannestad får stadig flere innbyggere.

  Les saken »

 • Brunt vann i Gml Hadelands veg

  Vi utfører arbeid på hovedvannsledningen. Brunt vann kan forekomme i området Gml Hadelandsveg, Slettmoen og Økri

  Les saken »

 • Festaften på sykehjemmet

  For å markere endring av måltidsrytmen ved Nannestad sykehjem og fokuset på ernæring, ble det onsdag 15. november arrangert festaften med 3 retters middag i Røtterudstua.

  Les saken »

 • Offisiell åpning av Nannestad ungdomsskole torsdag 09.11.17

  Les saken »

 • Returpunktet ved Guldbrandsrud i Holter er fjernet

  Les saken »

 • Resultater fra TV-aksjonen

  Les saken »

 • Abonnenter uten vann Maura/Gml Hadelands veg

  Flere husstander i Maura/Gml Hadelands veg melder om manglende vann.

  Les saken »

 • Kokevarsel

  Nannestad kommune har sendt ut kokevarsel til berørte abonnenter

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet i Maura

  I perioden 16.10.17 tom 03.11.17 vil det bli foretatt spyling av vannledningsnettet

  Les saken »

 • Søke om spillemidler? Frist 15. oktober

  Vi minner om at søknadsfristen for å søke spillemidler er 15. oktober 2017.

  Les saken »

 • Hærverk på Kløvberget høydebasseng

  Nannestad kommune anmelder hærverk på Kløvberget høydebasseng

  Les saken »

 • Vannbrudd Engervegen

  Det har oppstått en lekkasje på hovedvannsledningen langs Engervegen.

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet - Moreppen, Stensgård og Maura

  I perioden 25.09.17 til 29.09.17 vil det bli foretatt spyling av vannledningsnettet

  Les saken »

 • Nannestad i forkant av lovendringen

  Les saken »

 • Stortingsvalget 2017 - opptellingsresultater

  Les saken »

 • Opprustning av utearealer ved Kringler Slattum skole

  Kommunestyret vedtok i mars 2017 å prioritere opprustning av uteområdene på Kringler Slattum skole. Etter innhenting av pris ble Nordby Maskin tildelt oppdraget.

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet - Moreppen, Stensgård og Maura

  I perioden 11.09.17 til 29.09.17 (uke 37 – 39) vil det bli foretatt spyling av ledningsnettet.

  Les saken »

 • Valg 2017- her kan du stemme på valgdagen i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Forsinkelse på tømmerute som starter med 4

  De som har tømmerute for søppel som starter med 4, eks 421, vil bli tømt fra kl. 15.00 og utover kvelden denne uken.

  Les saken »

 • Forhåndsstemming ved Nannestad videregående skole

  Les saken »

 • Nedgravde oljetanker - totalforbud fra 2020

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Nye danseklasser i Nannestad

  Kom og dans med Martin Sierra

  Les saken »

 • Brunt vann i Nannestad sentrum/Midtbygda

  Les saken »

 • Badevannsprøver 10. og 14. august

  Les saken »

 • Stortingsvalg og sametingsvalg 2017 - forhåndsstemmegivning

  Les saken »

 • Landsskytterstevne 2017 - prinsesse Åse Marit Myrvang fra Nannestad

  Les saken »

 • Badevannsprøver viser god badevannskvalitet

  Les saken »

 • Meld fra om skadde beitedyr eller beitedyr på avveie

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2017 - utlegging av manntall til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Badevannsprøver tatt 19. juli 2017

  Les saken »

 • Badevannsprøver 10. juli 2017

  Les saken »

 • Bli kjent-piknik med bosatte flyktninger

  Les saken »

 • Arbeid på hovedvannsledningsnettet

  På grunn av arbeid på hovedvannledningsnettet fra 06.07.17  til 07.07.2017 kan det forekomme brunt vann på Preståsen, Nannestad sentrum, Moreppen og Maura.

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2017 - tidligstemmegivning

  Les saken »

 • Åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Interessert i tilskudd?

  Les saken »

 • Forskrift om rett til tildeling av langtidsopphold i sykehjem

  Les saken »

 • Forkjørsregulering og skiltfornying av fylkesveger

  Les saken »

 • Utdeling av "Beste Praksis" prisen til byggesaksavdelingen i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Høring - overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Sommerstengt helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom følger skoleruta og er nå sommerstengt.

  Les saken »

 • Pressemelding badevann 2017

  Les saken »

 • EKOM i Nannestad besøker Barn og unges kommunestyre i Oppegård

  Les saken »

 • Vil du bli støttekontakt? Vi trenger flere!

  Les saken »

 • Asfaltering Holtervegen

  Løkenvegen til Vestlykkja

  Les saken »

 • Forbud mot bruk av vannscooter

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - BK2 Ramstadtunet, Åsgreina

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Vi har for lite vann i kommunen vår

  Les saken »

 • Endrede åpningstider NAV Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad videregående skole - gull og sølv i skole-NM for yrkesfag

  Nannestad kommune gratulerer Nannestad-elevene som kom hjem fra finalen i norgesmesterskapet for yrkesfag med to gull og en sølv.

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 3 er sendt ut

  Ny utgave av informasjonsskrivet Leirblekkja er publisert på kommunens hjemmeside.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - BK1-3 og BB1 på Engelsrudhagen, Nannestad

  Les saken »

 • Foreldreveiledning på timeplanen

  NAV Nannestad og Flyktningtjenesten har siden januar arrangert foreldreveiledning for flyktninger etter et anerkjent internasjonalt foreldreveiledningsprogram.

  Les saken »

 • Nannestad blir realfagskommune

  Les saken »

 • Meld fra!

  Les saken »

 • 8. mai markering i Nannestad

  Vi ønsker å invitere alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, samt deres familier, til en hyggelig markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen hos oss.

  Les saken »

 • Renovasjon - forsinkelse i innkjøringen

  Les saken »

 • Ruteendringer for buss fra 02.04.17

  Les saken »

 • Meld fra om ferdig tilbygg/garasje!

  Les saken »

 • Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5 - fastsatt planprogram

  Plan- og utviklingsutvalget fastsatte 21.03.17 planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5

  Les saken »

 • Områdeplan Nannestad sentrum - presentasjon gitt i møte 29.03.17

  I henhold til politisk vedtak arrangerte Nannestad kommune et åpent møte 29.03.17.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - Ramstaddammen, gnr. 92 bnr. 32 m.fl., Åsgreina

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Næringsområdet N6 i Moreppen er vedtatt

  Plan- og utviklingsutvalget vedtok 21.03.17 detaljregulering for Næringsområdet N6 Granvoll, Moreppen

  Les saken »

 • Åpent møte områdeplan Nannestad sentrum

  Områdeplan for Nannestad sentrum ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. april 2017

  Les saken »

Stor befolkningsøkning har ført til at eksisterende vannverk (Univann) ikke lenger er i stand til å produsere nok vann til også å dekke fri hagevanning. Inntil nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune er ferdig bygget, er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele forsyningsområdet til Ullensaker og Nannestad kommunale vannverk.

Hagevanningsrestriksjonene gjelder hele året.

Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med
påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt, uten etter nærmere dispensasjon/tillatelse!
Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Overtredelse av vanningsrestriksjonene kan medføre at tappekran blir plombert av kommunen.
For dette svarer abonnenten et gebyr. Slik plombering blir fjernet når gebyret er registrert
innbetalt.


Publisert: 09.02.2017 15:00
Sist endret: 07.11.2022 09:15