Innhold

 • Har du et eldre murbygg og ønsker å lære mer om energitiltak?

  Les saken »

 • Oppfordrer unge voksne til å teste seg for gonore

  Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet ser en betydelig økning i antall meldte gonoretilfeller i Norge i aldersgruppen 20-29 år. Derfor oppfordrer vi om å teste seg for gonore. Gonore anses som en kjønnssykdom som er svært smittsom og det er derfor viktig å teste seg og få behandling. Både testing og behandling er gratis.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte - Regionale miljøkrav og miljøtiltak i jordbruket (RMP)

  Les saken »

 • Temadag/kveld om kompostering av fast husdyrgjødsel

  Les saken »

 • Informasjonsskrivet Leirblekkja nr 1 - 2023

  Les saken »

 • Foring av rådyr og elg er ulovlig

  Les saken »

 • Er du mellom 16 og 18 år og på utkikk etter sommerjobb?

  Også i sommer tilbyr Nannestad kommune sommerjobb til Nannestad-ungdommer mellom 16 og 18 år!

  Les saken »

 • 80 barn og ungdommer deltok på vinterferieaktiviteter i forrige uke!

  Nannestad kommune ved kulturavdelingen planla, la til rette for og gjennomførte vinterferieaktiviteter i uke 8 for barn og unge i kommunen vår!

  Les saken »

 • Biblioteket er stengt for flytting

  Biblioteket er stengt for flytting. Det vil være stengt til vi åpner i nytt kommunehus, i Teiealleen 31.

  Les saken »

 • Advarsel mot radonsvindel

  Les saken »

 • Hovedopptak kommunale og private barnehager

  Les saken »

 • Vinterferieaktiviteter!

  Les saken »

 • Biblioteket i Nannestad skal flytte og holder stengt i flytteperioden

  Les saken »

 • Åpen sjekkdeg-dag for kvinner i Nannestad

  9. Februar kan kvinner bosatt i Nannestad kommune som er mellom 25 og 69 år ta gratis celleprøve hos jordmødrene ved helsestasjonen i Nannestad.

  Les saken »

 • Her er vårt nye ungdomsråd

  Torsdag 25. januar ble nytt ungdomsråd valgt for Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Nå kommer faktura for kommunale eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Alt vårt brøytemannskap er ute!

  Les saken »

 • Handlingsprogram 2023-2026/budsjett 2023 er vedtatt

  I et ekstraordinært kommunestyremøte 21. desember ble handlingsplan 2023-2026 og budsjett for 2023 vedtatt, etter offentlig ettersyn i 14 dager.

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss å forbedre nettsidene?

  Les saken »

 • Tjenestejubilanter 2022

  Markering av årets tjenestejubilanter

  Les saken »

 • Ny lokal bedrift er miljøfyrtårnsertifisert

  Torsdag 8. desember overrakk ordfører Hans Thue blomster og miljøfyrtårnsertifiserings diplom til Kjetil Bergseth, daglig leder i Areol innredning som har gjennomført sin sertifisering.

  Les saken »

 • Feil forfallsdato på faktura med dato 12.12.2022 for kommunale eiendomsgebyrer

  Les saken »

 • Strømsparetiltak

  Som kommune må vi spare på strømmen, slik også private husholdninger gjør.

  Les saken »

 • Nå starter arbeidene med etablering av ny pumpestasjon og avløpsledninger i Øyungsvegen

  Entreprenøren setter i gang arbeidet i uke 49. Det blir satt i gang hogging av skog, utvidelse av vei, rigg og kalkstabilisering for pumpestasjonen. Graving av ledningstraséer starter først opp i januar 2023.

  Les saken »

 • Strømstøtteordning for bedrifter

  Lurer du på noe i forbindelse med strømstøtteordningen?

  Les saken »

 • Vår julekalender starter i dag!

  God 1. desember i advent! I dag starter vår julekalender.

  Les saken »

 • Nå får kvinner mulighet til hjemmebarsel i Nannestad kommune

  Nannestad kommune og jordmortjenesten er valgt ut som pilot i et nytt prosjekt hvor kvinner som har en ukomplisert fødsel kan reise hjem tidligst seks timer etter fødselen. Hjemme vil de få barseloppfølgingen fra sin lokale jordmor. Prosjektet er i regi av Ahus og i samarbeid med jordmortjenesten i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • På biblioteket arrangeres digitalhjelpen

  Nannestad kommune ønsker å bidra til at ikke-digitale innbyggere blir selvhjulpne i en stadig mer digital verden. Derfor tilbys digitalhjelpen som er et kurs for alle som ønsker det. Målet er å gi digital opplæring og økt digital kunnskap hos innbyggerne.

  Les saken »

 • Nannestad tannklinikk er midlertidig stengt

  Les saken »

 • Nå kan innbyggere bestille time til 4. dose koronavaksine

  Regjeringen har nå åpnet opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

  Les saken »

 • Alle over 18 år vil få tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

  Regjeringen har i dag informert om at det vil bli tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine for alle personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer.

  Les saken »

 • Nytt barsel- og ammekurs for gravide

  Jordmortjenesten tilbyr barsel og ammekurs på helsestasjonen annenhver mandag kl.13.00 til 15.00

  Les saken »

 • Feiring av Nannestads Frivillighet

  Les saken »

 • Julegrantenning i sentrum

  Les saken »

 • Årets influensavaksinering

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre har valgt ordfører og varaordfører

  Torsdag 3. november ble det avholdt møte i elevenes kommunestyre på Eltonåsen skole.

  Les saken »

 • Innskriving av elever på 1. trinn

  Innskriving av nye 1. trinns elever til skolestart høsten 2023, vil bli gjennomført i januar 2023. Dette gjelder for alle barneskolene i kommunen

  Les saken »

 • Du er en del av Norges beredskap

  Les saken »

 • Frivilligfesten nærmer seg

  Les saken »

 • Husk refleks i høstmørket!

  Les saken »

 • Strømstøtte for frivillige lag og foreninger

  Les saken »

 • Kulturtunets åpning; En flott aften

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus stenger for sesongen

  Les saken »

 • Har du lyst til å være med i ungdomsrådet i Nannestad?

  Nannestad kommune søker kandidater (15-19 år) til nytt ungdomsråd.

  Les saken »

 • Foredrag om psykisk helse for 10. trinn

  Denne uken har det vært mye fokus på psykisk helse i forbindelse med verdensdagen. Foredraget til Marius Løken har innslag av humor selv om det handler om et alvorlig tema.

  Les saken »

 • En mer effektiv arbeidshverdag for hjemmesykepleierne

  Hjemmesykepleierne i Nannestad bruker en app på mobilen for å gi enklere og mer effektive tjenester til sine tjenestemottakere.

  Les saken »

 • Nytt informasjonsskriv - Leirblekkja nr 6

  Les saken »

 • Pårørendeskole

  Pårørendeskolen i Nannestad starter kurs for pårørende til personer med demens den 25. oktober 2022.

  Les saken »

 • Vi trenger boliger til flyktninger

  Vi trenger boliger til ukrainske flyktninger omgående.

  Les saken »

 • Ordfører Hans Thue stilte lørdag opp med blomster til en Norgesmester

  Lørdag ble det en forsinket feiring av Jon Granlund sin tittel som Norgesmester i klassen V55.

  Les saken »

 • Nå kan du få faktura for kommunale eiendomsgebyrer hver måned

  Nannestad kommune tilbyr nå månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyrer, også kalt fleksibel fakturering. Det er kommunestyret som har vedtatt at dette skal tilbys våre innbyggere.

  Les saken »

 • Nominer kandidater til frivillighetsprisen 2022

  Hvem mener du fortjener frivillighetsprisen 2022?

  Les saken »

 • Vi har gjennomført forebyggingsdager for 5. trinn på alle barneskolene våre

  Oskar og Emma på Maura skole synes det var bra med en annerledes dag på skolen.

  Les saken »

 • Lavinntektsfamilier med barn på 1. trinn kan søke om gratis fulltidsplass ved SFO 22/23

  Nannestad kommune er en av 60 kommuner som har fått innvilget tilskudd til å kunne tilby gratis fulltidsplass inkl. kost ved SFO for barn fra familier med lav inntekt. Tilskuddet er en prøveordning for skoleåret 2022/23. Saken ble behandlet i kommunestyremøtet 13. september hvor det ble fattet et enstemmig vedtak.

  Les saken »

 • Har du viltbånd i bilen?

  Les saken »

 • Vi har gjennomført dialogmøte om kommuneplanen

  I går holdt vi dialogmøte med innbyggere, lag og foreninger og frivillighet. Det kom en god gjeng engasjerte mennesker som ønsker å ta del i planarbeidet for kommunen vår.

  Les saken »

 • Åpnet nye avdelinger på Åsgreina barnehage

  I går ble de nye modulene ved Åsgreina barnehage offisielt åpnet. Ordfører Hans Thue og oppvekst- og kulturutvalget var tilstede på åpningen. Ordfører klippet snoren sammen med Leah Hermine Stormo Brennodden og Amalie Øverleir-Sørbø fra barnehagen.

  Les saken »

 • Koronavaksinering

  Les saken »

 • Nannestad kommune opp åtte plasser fra i fjor i Kommunebarometeret 2022

  Nannestad kommune er på 69.plass av Norges 356 kommuner i kommunebarometeret 2022 som Kommunal rapport har lagt frem. Rapporten rangerer kommunene basert på 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Plasseringene til Nannestad kommune varierer innenfor de ulike kategoriene.

  Les saken »

 • Kulturprogram for høsten 2022

  Endelig er kulturprogrammet for Nannestads høst her! Fyll høstmånedene dine med gode kulturinnslag for folk i alle aldre.

  Les saken »

 • Ø.M. Fjeld blir totalentreprenør for utbygging av omsorgsboliger for demente

  Les saken »

 • Nannestad kommune på 11. plass i kåring av Norges best styrte kommuner

  Agenda Kaupang har kommet med rapporten «Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022». Der kommer Nannestad kommune på 11. plass. Vi har lave kostnader og gode finanser i 2021.

  Les saken »

 • Nå vaksinerer vi med fjerde dose koronavaksine

  Alle innbyggere over 65 år og de som er i risikogrupper får i disse dager tilbud om fjerde dose med koronavaksine. Så langt har de aller fleste som har fått tilbud i Nannestad og Gjerdrum kommune takket ja til dette.

  Les saken »

 • Utbygging av fiberbredbånd i Nannestad

  Kommunen signerte i juni 2022 en avtale med HomeNet for utbygging av fiberbredbånd i resterende områder i Nannestad.

  Les saken »

 • Velkommen til et nytt skoleår

  I dag startet omtrent 1900 elever et nytt skoleår ved de fire barneskolene og ved ungdomskolen i Nannestad.

  Les saken »

 • De som har SFO-plass får nå to tette fakturaer

  Fordi august fakturaen for SFO har blitt forsinket vil innbyggere med SFO-plass oppleve å få to tette fakturaer.

  Les saken »

 • 4. dose koronavaksine

  Les saken »

 • Fra august 2022 får alle førsteklassinger tilbud om gratis SFO i 12 timer hver uke

  Les saken »

 • Digital post er vårt førstevalg

  Nannestad Kommune sender post digitalt som vårt førstevalg. Dette gjør vi for å spare miljøet og for å nå deg som innbygger med informasjon raskt.

  Les saken »

 • Er du berørt etter masseskytehendelsen i Oslo 25.juni?

  Les saken »

 • Koronavaksinering dose 4

  Myndighetene anbefaler nå en 4.dose koronavaksine til alle over 75 år og innbyggere som har høy risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom.

  Les saken »

 • Trym Brennsæter vant Ragnhild Hagas stipend til unge lovende idrettsutøvere

  Denne uken delte vi ut stipendet til den unge lovende idrettsutøver på ordfører Hans Thues kontor, leder for oppvekst og kulturutvalget Frank Aasheim var også tilstede.

  Les saken »

 • Vi lager ny kommuneplan

  Arbeidet med ny Kommuneplan 2023 til 2040 er under arbeid.

  Les saken »

 • Fire nye miljøfyrtårn i Nannestad!

  Mandag 27. juni mottok entreprenørselskapet Johs Granås, maskinentreprenør Stian A. Olsen, byggmester Frank Aasheim og Killingmo Freseservice miljøfyrtårndiplom av ordfører Hans Thue. I Nannestad kommune er det nå 15 miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter. I tillegg er det flere som er under sertifisering.

  Les saken »

 • NVE har gjennomført befaring ved Nygårdstoppen

  3.juni gjennomførte NVE en befaring i rasområdet fra 2020. Befaringen ble gjort på bakgrunn av at Nannestad kommune fikk melding om et mulig ras natt til 31. mai i år.

  Les saken »

 • Har du innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet?

  Nå kan du komme med dine innspill frem til 1. august 2022

  Les saken »

 • Vigilo, ny kommunikasjonsløsning for skole - hjem

  Skolene tar i august i bruk ny kommunikasjonsløsning og skoleadministrativt system, Vigilo.

  Les saken »

 • Endringer for eFakturamottakere fra 15.5.2022

  Les saken »

 • Det har gått et lite ras (avskalling) i Nannestad kommune

  Mandag kveld fikk Nannestad kommune varsel om et mulig ras ved Nygårdstoppen. Innbyggeren som varslet, beskrev utglidninger i samme området som raset i desember 2020. Raset i 2020 ved Nygårdstoppen førte til evakuering av flere boliger. Kommunen har hatt en tett dialog med NVE i løpet av kvelden og natten. Fagmyndigheten anser ikke at det er fare for bebyggelse og ser ikke behov for evakuering. Bekken er ikke berørt.

  Les saken »

 • Nannestad kommune vokser og i år bikket vi innbygger nummer 15 000

  Det er lille Nikol Maria som er vår innbygger nummer 15 000 og hun ble født i februar! Vi møtte henne sammen med familien hennes på helsestasjonen.

  Les saken »

 • Nannestad kommune avgir et godt økonomisk resultat for 2021

  I gårsdagens kommunestyremøte vedtok et enstemmig kommunestyre årsberetning og årsregnskap for 2021. Fjorårets regnskapsresultat viste at Nannestad kommunens samlede driftsinntekter i 2021 utgjorde ca. 1,2 milliarder kroner.

  Les saken »

 • Ukrainere i Nannestad inviteres til treff

  Alle ukrainere som er i Nannestad inviteres til et treff på biblioteket onsdag 4. mai kl. 16.00 til 17.30. Det er Nannestad bibliotek, flyktningetjenesten og frivilligsentralen som arrangerer treff for Ukrainere.

  Les saken »

 • Snakker du ukrainsk eller russisk?

  Vi har behov for å komme i kontakt med innbyggere som kan bidra med å ta imot og hjelpe flyktningene fra Ukraina når de kommer til Nannestad.

  Les saken »

 • Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer - 1. termin

  Les saken »

 • Nannestad er bedt om å ta imot 55 flyktninger fra Ukraina

  Fredag 18. mars sendte IMDI (integrering- og mangfoldsdirektoratet) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Nannestad kommune er bedt om å ta imot 55 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2022.

  Les saken »

 • Formannskapet på befaring

  Les saken »

 • Installering av solcellepanel

  Økt interesse for installering av solcellepanel

  Les saken »

 • Flyktninger fra Ukraina

  Les saken »

 • Beredskap i kommunene

  Les saken »

 • Formannskapet i Nannestad tar sterk avstand fra Russlands militære angrep på Ukraina

  Les saken »

 • Selvtester deles ut fra Nannestad bygdemuseum (inngang fra Teiealleen)

  Utleveringssted for selvtester er på Nannestad bygdemuseum (inngang fra Teiealleen).

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 4 (24.01-31.01)

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 3 (17.01-24.01)

  Les saken »

 • Status smittesituasjon i Nannestad per uke 2 (10.01-17.01)

  Les saken »

 • Gode råd i møte med elg

  Les saken »

 • BUA i Nannestad

  Les saken »

 • Nå kan du registrere positivt koronaprøvesvar selv

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 52 (27.12-03.01)

  Les saken »

 • Status smittesituasjonen i Nannestad per uke 51 (20.12-27.12)

  Les saken »

 • Nasjonale koronatiltak gjeldende fra 15. desember

  Les saken »

 • Nye nasjonale tiltak for å hindre spredning av Covid-19

  Les saken »

 • Felles Nav kontor for Gjerdrum og Nannestad

  Les saken »

 • Utsatt søknadsfrist - Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Tilskuddsordningen er en kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Nannestad kommune som har utfordrende økonomi som følge av koronapandemien.

  Les saken »

 • Forenklet kvikkleiresoneutredning i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Erosjonsbefaringer i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker

  NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker.

  Les saken »

 • Næringsarealer i Nannestad kommune

  Status over næringsarealer i Nannestad kommune per 1. september 2021.

  Les saken »

 • Kartlegging av kvikkleire fra lufta

  I september skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner.

  Les saken »

 • Flagging på offentlige bygg

  Les saken »

 • Pressemelding – valg av entreprenør til bygging av svømmehall i Nannestad

  Les saken »

 • Koronasertifikat

  De aller fleste har koronasertifikatet tilgjengelig digitalt på sin mobiltelefon

  Les saken »

 • Skal du sette opp hus til avfallsdunkene dine?

  I sommerhalvåret er det mange som vurderer å sette opp et søppelskur. Det finnes noen nasjonale retningslinjer som må følges, og her finner du mer informasjon.

  Les saken »

 • Skal du bygge terrasse eller tilbygg?

  Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasse eller tilbygg uten å søke.

  Les saken »

 • Høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

  Varsel om oppstart for planarbeidet og høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

  Les saken »

 • Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 10

  Les saken »

 • Bestilling av vannmåler

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 23.februar 2021 og inntil videre

  Mange beboere på sykehjemmet er nå fullvaksinerte, og man er i gang med vaksinering av helsepersonell. Men det er beboere som ikke er vaksinerte av ulike årsaker, og derfor er særlig utsatt ved et smitteutbrudd. For å beskytte de mest sårbare gruppene må sykehjemmet fortsatt ha besøksbegrensninger.

  Les saken »

 • Elg i boligområder

  Les saken »

 • Fjerning av vegetasjon langs kommunale veier

  Les saken »

 • Kontakt med virksomheter/ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Min renovasjon

  Les saken »

 • Høring - felles kommunal veinorm for Romerike

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Nannestad

  Les saken »

 • Vil du bli støttekontakt? Vi trenger flere!

  Les saken »

Stor befolkningsøkning har ført til at eksisterende vannverk (Univann) ikke lenger er i stand til å produsere nok vann til også å dekke fri hagevanning. Inntil nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune er ferdig bygget, er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele forsyningsområdet til Ullensaker og Nannestad kommunale vannverk.

Hagevanningsrestriksjonene gjelder hele året.

Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med
påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt, uten etter nærmere dispensasjon/tillatelse!
Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Overtredelse av vanningsrestriksjonene kan medføre at tappekran blir plombert av kommunen.
For dette svarer abonnenten et gebyr. Slik plombering blir fjernet når gebyret er registrert
innbetalt.


Publisert: 09.02.2017 15:00:00
Sist endret: 15.03.2023 14:25