• Gratis energirådgivning til boligeiere i Viken

  Les saken »

 • Oppfriskningsdose for de over 65 år og dose 3 for de med svekket immunforsvar

  Les saken »

 • Blågrønnalger i Råsjøen

  Les saken »

 • Stenging av hageavfallsmottaket i Bahus

  Les saken »

 • Brua/kulverten/undergangen i Rådyrvegen

  Les saken »

 • Asfaltering i Reinsdyrvegen

  Vi skal asfaltere i Reinsdyrvegen i uke 41, og vi ber derfor beboere og andre trafikanter til å følge skiltene som er satt opp og å vise hensyn til de som arbeider i vegen.

  Les saken »

 • Møteinnkallinger

  Møteinnkallinger - råd, innstillingsutvalg og kommunestyret

  Les saken »

 • Felles Nav kontor for Gjerdrum og Nannestad

  Les saken »

 • Vaksine mot sesonginfluensa

  Høsten er her og influensasesongen er i gang. Kommunens helsetjeneste anbefaler derfor alle personer over 65 år, og andre risikogrupper å vaksinere seg mot influensa.

  Les saken »

 • Utsatt søknadsfrist - Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Tilskuddsordningen er en kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Nannestad kommune som har utfordrende økonomi som følge av koronapandemien.

  Les saken »

 • Kvikkleire og skredfare i Nannestad kommune

  Nannestad kommune opplever at mange innbyggere tar kontakt om økt bekymring for grunnforhold og skredfare der de bor.

  Les saken »

 • Forenklet kvikkleiresoneutredning i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem åpner helt opp for besøkende

  Les saken »

 • Kommunen reduserer deler av gebyrene for 3. termin 2021

  Les saken »

 • Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap i morgen

  Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Da oppheves de fleste nasjonale smitteverntiltak.

  Les saken »

 • Covid-19 - nye lokaler for vaksinering

  Les saken »

 • Erosjonsbefaringer i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker

  NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker.

  Les saken »

 • 3. termin med kommunale avgifter

  Les saken »

 • Valgstyret har godkjent stortingsvalget 2021 i Nannestad

  Les saken »

 • Geoskanning med helikopter i Nannestad

  I perioden 15. september - 22. september vil det kunne høres noe støy fra to helikopter i området rundt Nannestad som følge av innsamling av data for kvikkleirekartlegging.

  Les saken »

 • Høstens arrangement i Nannestad bibliotek

  Høsten er her og vårt program for arrangement er klart.

  Les saken »

 • Tidenes ISFEST i Nannestad

  Lørdag 28. august avholdt vi tidenes ISFEST for å feire vår hittil beste deltagelse på sommerles, og at vi sparker igang høsten.

  Les saken »

 • Søknad om spillemidler og tilskudd fra idrett- og kulturanleggsfondet

  Les saken »

 • Sandsnesseter er friskmeldt!

  Les saken »

 • Næringsarealer i Nannestad kommune

  Status over næringsarealer i Nannestad kommune per 1. september 2021.

  Les saken »

 • Oppdatering etter massetesting ved Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Kartlegging av kvikkleire fra lufta

  I september skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner.

  Les saken »

 • Foreslå kandidater til kulturprisen og frivillighetsprisen

  Les saken »

 • Besluttet massetesting etter smitteutbrudd ved Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Gravearbeider i Stensgårdsvegen

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 34

  Les saken »

 • Oppfordring til «etternølere» og gravide om vaksinering mot covid-19

  Les saken »

 • Møteinnkallinger - råd, innstillingsutvalg og kommunestyret

  Les saken »

 • Covid-19 - vaksinering av 16- og 17 åringer

  Les saken »

 • Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget tom. 10. september

  Forhåndsstemmer tas i mot på biblioteket, Teiealleen 9.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 33

  Les saken »

 • Flagging på offentlige bygg

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps 2021

  Les saken »

 • Koronavaksine - flytting av time for dose 2

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 29, 30, 31 og 32

  Les saken »

 • ISFEST i Nannestad bibliotek

  Snart er årets sommerles-kampanje ferdig, dette feirer vi med ISFEST

  Les saken »

 • Koronavaksine - framskynding av dose 2

  Les saken »

 • Forhåndsstemming til stortings- og sametingsvalget i Nannestad kommune

  Les saken »

 • 100-års jubilant i Nannestad

  Les saken »

 • Åpent småbarnstreff starter opp igjen 2. september

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger nasjonale tiltak fra og med 16. juli

  Den lokale forskriften til Nannestad kommune går ut ved midnatt og det vil da være de nasjonale tiltak, råd og regler som er gjeldende fra fredag 16. juli i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Kantklipping

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 28

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 28

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 27

  Les saken »

 • Besøk av landbruks- og matminister Bollestad

  Les saken »

 • Pressemelding – valg av entreprenør til bygging av svømmehall i Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad har fått nytt personvernombud

  Les saken »

 • Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

  Nå kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

  Les saken »

 • Anleggsarbeidet i Hol næringspark i Maura er i gang

  Les saken »

 • Endring i lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte fra 1. juli 2021

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 26

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2021

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 26

  Les saken »

 • Ved en feil er det sendt ut vaksineinnkalling til 16 åringer i Nannestad

  Les saken »

 • Åpning av anlegg for båtseptik i Glomma

  Godkjent tømming av båtseptik i Vorma og Glomma

  Les saken »

 • Telefontid for byggesaksavdelingen

  Det er for tiden stor pågang av saker som gjør at byggesaksavdelingen innfører telefontid.

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 25

  Les saken »

 • Koronavaksine satt i utlandet kan nå etterregistreres

  Innbyggere i Nannestad og Gjerdrum som har tatt godkjent koronavaksine i utlandet kan etter-registrere denne i Norge. Dette gjelder for innbyggere med norsk fødselsnummer eller D-nummer som har fått vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 24

  Les saken »

 • Møteprotokoller fra politiske møter

  Les saken »

 • Lurer du på hva som ligger bak fortsatt påbud om munnbind og hvorfor påbudet varer helt frem til 15. juli?

  Les saken »

 • Grønt driftsnivå i skoler/SFO og barnehagene fra 28.06.21

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 24

  Les saken »

 • Sommerles 2021

  Sommerles er godt i gang. Nytt i år er at alle fra 13-16 år kan være med også - UngLes!

  Les saken »

 • Innovasjonsprisen for Gardermoregionen

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 23

  Les saken »

 • Endring i lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte fra 10. juni 2021

  Les saken »

 • Feil ved varsel om avtalegiro - kommunale avgifter

  Les saken »

 • Skal du sette opp hus til avfallsdunkene dine?

  I sommerhalvåret er det mange som vurderer å sette opp et søppelskur. Det finnes noen nasjonale retningslinjer som må følges, og her finner du mer informasjon.

  Les saken »

 • Koronavaksinering i Nannestad og Gjerdrum

  Les saken »

 • Brudd på vannledningen i Gamle Dalsveg

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 22

  Les saken »

 • Helikopterbefaringer for å sikre strømnettet

  Les saken »

 • Møteinnkallinger

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 21

  Les saken »

 • Visste du at verdensdagen for bier er i dag, 20. mai.

  Les saken »

 • Formannskapet vedtok endring i Lokal Covid-19 forskrift gjeldende frem til og med 11. juni 2021

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 20

  Les saken »

 • Biblioteket er åpent pinseaften 2021

  Biblioteket er åpent pinseaften

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 19

  Les saken »

 • Vil du være pilotgård for energianalyse?

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 10.05.21

  Les saken »

 • Skal du bygge terrasse eller tilbygg?

  Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasse eller tilbygg uten å søke.

  Les saken »

 • Covid-19 - bestilling av time til test

  Les saken »

 • Bruk av smittevernutstyr i virksomhet Helse

  Les saken »

 • Covid-19 oppsummering for uke 18

  Les saken »

 • Covid-19 - status vaksinering

  Les saken »

 • Pressemelding – valg av entreprenør til utbygging av Nannestad kommunehus

  Nannestad 03.05.21

  Les saken »

 • Vil du være valgmedarbeider ved stortingsvalget 2021

  Les saken »

 • Nannestad tas ut av ordningen med regionale tiltak fra og med mandag 3. mai.

  Les saken »

 • Servicekontoret flytter til biblioteket

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 17

  Les saken »

 • Informasjon til deg som har fått en dose AstraZeneca

  Regjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med vaksine av typen mRNA, altså Pfizer.

  Les saken »

 • Fugleinfluensa påvist på Østlandet

  Les saken »

 • Møte i elevenes kommunestyre (EKOM) 22.04.21

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning, noen lettelser i Nannestad fra mandag 26.04.21

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid for barnehageåret 2021/2022

  Les saken »

 • Endring til gult driftsnivå i skoler og barnehager fra 26.04.21

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 16

  Les saken »

 • Møteinnkallinger

  Les saken »

 • Feiing av kommunale veger og plasser

  Les saken »

 • Høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

  Varsel om oppstart for planarbeidet og høring av planprogram for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

  Les saken »

 • Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 25.04.21

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 15

  Les saken »

 • Kommunehuset er fremdeles stengt for besøkende

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 14

  Les saken »

 • Gjeldende tiltak og anbefalinger i Nannestad fra 12. april

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2021

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 10

  Les saken »

 • Forlengelse av rødt driftsnivå i skoler og barnehager til og med 18.04.21

  Les saken »

 • Covid-19 - smittehendelse ved Fagerli pensjonat

  Les saken »

 • Covid-19 - oppsummering for uke 13

  Les saken »

 • Bestilling av vannmåler

  Les saken »

 • Bål eller peiskos i påsken?

  Les saken »

 • Nordens dag

  Les saken »

 • Holter legekontor - redusert bemanning i uke 12

  Les saken »

 • Kommunale avgifter for 1. termin 2021

  Les saken »

 • Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte oppheves

  Les saken »

 • Kommunehuset stenger for besøk

  Les saken »

 • Påskehilsen fra biblioteksjefen

  Det nærmer seg påske og vi som jobber i biblioteket ønsker også i år og gi våre innbyggere muligheter for å få noen gode leseopplevelser.

  Les saken »

 • Innføring av tiltaksnivå A for kommunene i Viken

  Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.

  Les saken »

 • Nav Nannestad - stengt publikumsmottak 17. mars

  Les saken »

 • Regjeringens pressekonferanse på flere språk

  Les saken »

 • Poitiske møter avholdes på Teams

  Les saken »

 • Pressemelding - skoler og barnehager endrer til rødt tiltaksnivå

  Skolene og barnehagene i Nannestad kommune settes i rødt fra i morgen, mandag 15. mars og foreløpig fram til og med fredag 9. april.

  Les saken »

 • Flere nye covid-19 tilfeller i dag, lørdag 13. mars

  Kommuneoverlegen melder i dag om 9 nye covid-19 tilfeller i Nannestad.

  Les saken »

 • AstraZeneca-vaksinerte under 50 år bør være oppmerksomme

  Personer under 50 år som har fått AstraZeneca-vaksinen siste 14 dager og som får blåflekker og hudblødninger, må kontakte lege umiddelbart, ber Legemiddelverket og FHI.

  Les saken »

 • Covid-19 - smittetilfelle som har trent på EVO

  Les saken »

 • Stans i AstraZeneca-vaksinering

  Les saken »

 • Stort snøfall - forsinket brøyting

  Les saken »

 • Hovedopptaket til kommunale og private barnehager foregår

  Les saken »

 • Vårryddedag

  Les saken »

 • Møteinnkallinger med sakspapirer er tilgjengelig

  Les saken »

 • Covid-19 – økt smittsomhet, nærkontakter og ventekarantene

  Det er sterk økning i antall tilfeller med koronasmitte i Nannestad. En stor andel av tilfellene skyldes muterte virusvarianter som smitter lettere.

  Les saken »

 • Viderefører rødt tiltaksnivå på Nannestad videregående skole fra 1. mars og inntil videre

  Les saken »

 • Covid-19 smitte påvist hos en elev ved Nannestad videregående skole

  Les saken »

 • Nannestad vokste nest mest i landet i 2020, i prosent.

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 23.februar 2021 og inntil videre

  Mange beboere på sykehjemmet er nå fullvaksinerte, og man er i gang med vaksinering av helsepersonell. Men det er beboere som ikke er vaksinerte av ulike årsaker, og derfor er særlig utsatt ved et smitteutbrudd. For å beskytte de mest sårbare gruppene må sykehjemmet fortsatt ha besøksbegrensninger.

  Les saken »

 • Pressemelding - Runar Kristiansen ansatt som ny kommunedirektør i Nannestad

  Les saken »

 • Covid-19 smitte i Holter barnehage

  Les saken »

 • Covid-19 - ny variant av britisk mutasjon påvist i Nannestad

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 9

  Les saken »

 • Elg i boligområder

  Les saken »

 • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

  Les saken »

 • Nannestad kommune følger med på smittesituasjonen i Hurdal

  Les saken »

 • Tilskudd til lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien

  Les saken »

 • Covid-19 - vaksinestatus i Nannestad

  Les saken »

 • Møteprotokoller råd/innstillingsutvalg og endelig møteinnkalling Kommunestyret

  Les saken »

 • Protokoll fra Plan- og utviklingsutvalget

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager i Nannestad

  Barnehageåret 2021-2022

  Les saken »

 • Vinterferieaktivteter 2021

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Offentlig søkerliste - stilling som kommunedirektør

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 8

  Les saken »

 • Smitteutbrudd i Nordre Follo - tiltak for å bekjempe utbrudd

  Les saken »

 • Møteinnkallinger og protokoller

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad ungdomsskole

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem – gjeldende fra 20.januar 2021 og inntil videre

  Les saken »

 • Hvordan få Koronavaksine?

  Les saken »

 • Påmelding til ferier SFO.

  Les saken »

 • Lavt vanntrykk i området Skogduevegen-Ringduevegen

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr. 7

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 6

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 5

  Les saken »

 • Skredet i Gjerdrum

  Flagget heises ved kommunehuset i dag

  Les saken »

 • Covid-19 smitte på Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Er du den rette til å være med å realisere visjonen om å bli Romerikes beste bokommune?

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 4

  NVE/NGI anbefaler ut fra de foreløpige resultater at evakueringen videreføres.

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 3

  NGI har boret i området lørdag og i dag. Analyse av situasjonen vil foreligge onsdag førstkommende (lille julaften).

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 2

  Evakueringen av beboerne på Nygårdstoppen er forlenget, foreløpig til 23.12.2020. NVE/NGI starter prøveboring på østsiden i morgen lørdag 19.12.2020. Kommunen har hatt informasjonsmøte med berørte beboere i ettermiddag. Ferdsel i området er farlig og er forbudt.

  Les saken »

 • Koronavaksinasjon

  Les saken »

 • Leirskred i Leirbekken - pressemelding nr 1

  Leirskred i Leirbekken. Ingen personer eller bygninger er skadd. Ni bolighus på Nygårdstoppen evakueres. Kommunen har satt stab. Det er nå forbudt å bevege seg i området.

  Les saken »

 • Åpningstider i julen 2020

  Les saken »

 • 100-års jubilant i Nannestad

  Les saken »

 • Renovasjon i julen 2020

  Forskyving av tømmedager julen 2020

  Les saken »

 • Retningslinjer på Nannestad sykehjem i julehøytiden (14.12.20 - 03.01.21)

  Les saken »

 • Preståsen skole - informasjon om kommende utbedring

  Les saken »

 • Møteinnkalling Kommunestyret 08.12.20

  Les saken »

 • Siste skoledag før jul for skolene i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalg og møteinnkalling ekstraordinært Formannskapsmøte 03.12.2020

  Les saken »

 • Den digitale postforsendelsen skal oppgraderes

  Les saken »

 • Covid-19 på Nannestad ungdomsskole – oppdatering av informasjon

  Les saken »

 • Protokoller og møteinnkallinger til innstillingsutvalgene og kommunestyret

  Les saken »

 • Nannestad kommune gjør det godt i Naturkampen

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre

  Les saken »

 • Covid-19 - begrensning i helsestasjonstilbudene ved Familiesenteret

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - oppfølging av covid-19 informasjon

  Les saken »

 • Besøk til Nannestad kommunehus

  Les saken »

 • Åpent småbarnstreff

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole i karantene

  Les saken »

 • Protokoll - ekstraordinært Formannskapsmøte 22.11.2020

  Les saken »

 • Kringler-Slattum skole - elev med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Nannestad ungdomsskole - elev med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Møteinnkalling - ekstraordinært Formannskapsmøte 22.11.2020

  Les saken »

 • Smittestatus i Nannestad - vurdering av strengere generelle tiltak

  Les saken »

 • Prestmosen omsorg- og avlastningsbolig - ansatt med covid-19 smitte

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - barn med påvist covid-19 smitte

  Les saken »

 • Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2021 - 2024/budsjett 2021 - høringsfrist 03.12.20 kl. 10.00

  Les saken »

 • Midtbygda barnehage - en avdeling i karantene

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Søknadsfristen er 4. desember.

  Les saken »

 • Planstrategi for Nannestad 2020-2023

  Les saken »

 • Åsgreina barnehage - negative tester på covid-19

  Les saken »

 • Pressemelding - På vei til en løsning på Preståsen skole

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 18.11.20 - møteinnkalling

  Les saken »

 • Nå kan du søke støtte i Nannestad kommunes næringsfond

  Les saken »

 • Handlingsprogram og årsbudsjett

  Les saken »

 • Forsinkelse i svar på koronatester

  Les saken »

 • Formannskapsmøte 09.11.20 - protokoll

  Les saken »

 • Frist for innmelding av sesongleie for kunstgressbanen 1. desember

  Les saken »

 • Oppdatert møteinnkalling Formannskapet 09.11.20

  Les saken »

 • Covid-19 i Åsgreina barnehage - oppdatering av informasjon

  Les saken »

 • Covid-19 smitte påvist i Åsgreina barnehage

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak

  Les saken »

 • Retningslinjer for besøk på Nannestad sykehjem gjeldende fra 06.11.20

  Les saken »

 • Vi skifter sak- og arkivsystem

  I løpet av november innfører vi nytt sak- og arkivsystem

  Les saken »

 • Nå får du brev fra barneverntjenesten elektronisk

  Les saken »

 • Etter 1. november er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen

  Les saken »

 • Informasjon til innbyggerne som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner

  Vi vet at tiden vi er inne i med korona-pandemi kan være ekstra vanskelig for noen familier. Karantene, isolasjon og permitteringer kan være stressfaktorer som øker forekomst av vold og overgrep i nære relasjoner.

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalgene og innkalling til kommunestyret

  Les saken »

 • Nannestad kommunes reduserte inntekter og økte kostnader i forbindelse med korona-pandemien

  Les saken »

 • Covid-19 - nye nasjonale innstramminger

  Les saken »

 • Vedlikeholdsspyling av vannledningsnettet

  Les saken »

 • Egenberedskapsuka 2020

  Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 26. oktober starter en uke med fokus på egenberedskap.

  Les saken »

 • Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag

  Les saken »

 • Preståsen skole - informasjonsskriv 22.10.20

  Les saken »

 • Gimilvann skal spyle sine vannledinger

  Les saken »

 • Møteprotokoll fra formannskapet

  Les saken »

 • Super:bit ankommer Nannestadskolen!

  Les saken »

 • Takk til alle som bidro til TV-aksjonen

  Les saken »

 • Møteinnkallinger

  Les saken »

 • Har du testet positivt på korona, kan du registrere nærkontaktene dine digitalt

  Les saken »

 • Pressemelding - inneklimaet på Preståsen skole

  Les saken »

 • Alle landets bibliotek i et søk!

  På biblioteksøk.no kan du enkelt bestille bøker fra hele landet. Alt du trenger er nasjonalt lånekort.

  Les saken »

 • Skoleløp for TV-aksjonen

  Les saken »

 • Halloween-råd

  Les saken »

 • Verdensbiblioteket

  Lyst til å lese e-bøker eller høre lydbøker på ditt eget språk, eller et annet språk enn norsk.

  Les saken »

 • Valg av medlemmer til Ungdomsrådet 2021

  Nannestad kommunen søker nye kandidater til ungdomsrådet for valgperioden 2021.

  Les saken »

 • Stenging av hageafallsmottaket i Bahus

  Les saken »

 • Smittestatus i Nannestad 08.10.20 - oppdatering

  Les saken »

 • Influensavaksine

  Les saken »

 • Husk fristen for å søke spillemidler 15. oktober

  Les saken »

 • Kulturnatt 2020

  Les saken »

 • Smittestatus i Nannestad 29.09.20

  Les saken »

 • Nye smitteverntiltak er innført i Oslo

  Les saken »

 • TV-aksjon 2020 - gå for et hav av muligheter

  Les saken »

 • Omlegging av tømmeruter fra 1. oktober

  Les saken »

 • Hvordan skape nye arbeidsplasser - invitasjon til workshop

  Les saken »

 • Den digitale satsingen i Nannestadskolen fortsetter!

  Les saken »

 • Nannestad kommune gratulerer EVO Nannestad som miljøfyrtårnbedrift!

  Les saken »

 • Busstreik fra og med søndag morgen i Ruters område

  Les saken »

 • Covid-19 smitte hos en elev ved Nannestad videregående skole

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyre

  Les saken »

 • Nominer kandidater til frivillighetsprisen 2020

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalg og møteinnkalling kommunestyret

  Les saken »

 • Er du sykepleierstudent?

  Les saken »

 • Eldredagen

  Les saken »

 • Oppdatering om korona-testing 4. september 2020

  Les saken »

 • Møteinnkallinger og protokoller

  Les saken »

 • Nytt smittetilfelle i Nannestad

  Les saken »

 • Sommerlesavslutning - ISFEST

  Vi avslutter årets sommerles med vår tradisjonelle isfest lørdag 05.09, kl. 14.00 i Storsalen på Kommunehuset her i Nannestad

  Les saken »

 • Møteinnkallinger er tilgjengelig

  Les saken »

 • Testsenter i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 34

  Les saken »

 • Smittestatus 18.august

  Les saken »

 • Smittestatus 15. august

  Les saken »

 • Covid-19 - oppfølging av smittestatus

  Les saken »

 • Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn

  Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn.

  Les saken »

 • Første skoledag 18. august

  Les saken »

 • Stenging av Vålaugsvegen 14.08.20

  Les saken »

 • Besøksrutiner Bo- og servicesenteret

  Les saken »

 • Nytt smittetilfelle i Nannestad

  Les saken »

 • Nye testkriterier for Covid-19

  Les saken »

 • Vedlikehold på vannverket på Sjonken

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Bredbåndsutbygging i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Hvor kan du bli testet for Covid-19?

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 30

  Les saken »

 • Det er sommer og det summer av insekter rundt oss. Eller gjør det egentlig det?

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Møteprotokoll - Formannskapet og Kommunestyret 09.07.2020

  Les saken »

 • Runar Nilsen konstituert som kommunedirektør (rådmann) i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Anita Orlund slutter som rådmann i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Nå kan du tømme båtseptik gratis i godkjente anlegg langs Hurdalsjøen

  Les saken »

 • Testing for korona (Covid - 19)

  Les saken »

 • Vi får postboks

  Posten endrer sine rutiner for postomdeling

  Les saken »

 • Presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage, skole og SFO

  Les saken »

 • Protokollen fra Formannskapets og Kommunestyrets møte 30.06.20 er tilgjengelig

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 27

  Les saken »

 • Pressemelding – ekstra badevannsprøve Stordammen uke 26

  Les saken »

 • Møteinnkalling og saksframlegg til formannskapet møte 30. juni

  Les saken »

 • Invitasjon til å delta i konkurranse «Innspill til banner(e) i Nannestad kommune»

  Les saken »

 • Badevannsprøver for uke 26

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har sett at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem ble onsdag 17.juni 2020 resertifisert som Livsgledehjem

  Les saken »

 • Romerikes Råeste 2020 avlyses

  Kort fortalt - Nannestad kommune ser seg dessverre nødt til å avlyse Romerikes Råeste 2020 som følge av smittevernhensyn.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 25

  Les saken »

 • Informasjon fra kommuneoverlegen om Covid-19 ved Preståsen skole

  Les saken »

 • Pressemelding etter fallulykke

  Les saken »

 • Covid-19-sykdom hos en elev ved Preståsen skole i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Sommerferieaktiviteter 2020

  Les saken »

 • #biblioteknorgerundt

  Norge rundt - bibliotek for bibliotek

  Les saken »

 • Sivilforsvaret tester varslingssirener 10. juni kl. 12.00

  Les saken »

 • Skal du på tur til Råsjøen i sommer?

  Les saken »

 • Trafikklysmodellen i skole og barnehage

  Les saken »

 • Libby - låne engelske e-bøker

  Nå kan du låne engelske e-bøker og e-lydbøker fra bibliotekene i Viken

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem korttidsavdelingen 2. etg midt

  Les saken »

 • Sommerles 2020

  Endelig er sommerles igang igjen!!! Fra 1. juni - 31. august kan du registrere alt du har lest på sommerles.no, og går i 1.-7. klasse. Er du 0-5 år kan du registrere alt du har lest på et eget skjema.

  Les saken »

 • Protokoller og oppdaterte møteinnkallinger

  Les saken »

 • Utvidet tilbud om bestillingstransport fra Ruter

  Ruter utvider tilbudet sitt med bestillingstransport i Nannestad.

  Les saken »

 • Møteinnkallinger, sakslister og saksframlegg til politiske møter i juni

  Les saken »

 • Presentasjon av utbyggingen av kommunehuset

  Les saken »

 • Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

  Les saken »

 • Nye veiledere om smittevernstiltak i barnehager, skoler og SFO

  Les saken »

 • Besøksrutiner Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Besøksrutiner Bo- og servicesenteret

  Les saken »

 • Ta vare på hendene og følg smittevernreglene

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

  Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  Les saken »

 • Nav Nannestad åpner opp igjen sin drop-in

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre

  Les saken »

 • Status koronasituasjonen og retningslinjer for 17. mai

  Les saken »

 • Vann og avløp - ny interaktiv brosjyre

  Les saken »

 • Alminnelig ettersyn - meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer

  Les saken »

 • Slåttehumle og kløverhumle er ansvarsarter for Nannestad kommune

  Les saken »

 • Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Gradvis åpning av noen helse- og omsorgstjenester

  Les saken »

 • Biblioteket åpner 18. mai

  Les saken »

 • Stenging av Teiealleen

  Les saken »

 • Fritidsklubben åpner igjen

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner for ordinær drift

  Les saken »

 • Stolpejakten 2020

  Les saken »

 • Søk om langtidsleie av Nannestadhallen og Maurahallen innen 1. juni

  Les saken »

 • Karanteneregler – oppdatert fra 14 dager til 10 dager

  Les saken »

 • Oppdaterte retningslinjer for sosiale sammenkomster

  Les saken »

 • Oppdaterte retningslinjer for organisert idrettsaktivitet

  Les saken »

 • Reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole

  Les saken »

 • Skolene i Nannestad vil ønske alle elevene velkommen tilbake i løpet av neste uke.

  Les saken »

 • Protokollen fra kommunestyret 05.05.20 er klar

  Les saken »

 • Oppstart for alle trinn i grunnskolen i Nannestad

  Les saken »

 • Politiske møter avholdes som fjernmøter

  Les saken »

 • Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

  Les saken »

 • Ta hensyn til blinde og svaksynte i koronasituasjonen

  Les saken »

 • Orientering om koronasituasjonen for kommunestyret

  Les saken »

 • Gradvis gjenåpning av helsestasjon og svangerskapsomsorgen

  Les saken »

 • Kulturskolen åpner gradvis igjen

  Les saken »

 • Kommunen har fått 900 000 til prosjektet "sårbar infrastruktur i framtidas klima"

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 05.05.2020

  Les saken »

 • Smitteverntiltak i barnehager og skoler – organisering av «kohorter»

  Les saken »

 • Alternativ markering av 8. mai

  Les saken »

 • Har din klubb planer om å søke spillemidler til idrettsanlegg?

  Husk frist 1. juni for å melde inn nye byggeprosjekter til kommunen.

  Les saken »

 • 1. mai overtar ØRAS og NordRen avfallshentingen i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoller og møteinnkallinger

  Les saken »

 • Koronavett-vaner – hilsen fra ordføreren og kommuneoverlegen

  Les saken »

 • Informasjon om gjenåpning av skolene for 1.-4. trinn.

  Les saken »

 • Besøk på sykehjemmet/bo- og servicesenteret

  Les saken »

 • Presentasjon av forprosjekt - utbygging av bibliotek og kommunehus

  Les saken »

 • Alternativ feiring av 17. mai i Nannestad

  Les saken »

 • Barnehagen åpner igjen - filmer fra utdanningsdirektoratet

  Les saken »

 • Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen

  Les saken »

 • Gradvis åpning av SFO – ordinær foreldrebetaling

  Les saken »

 • Smittevernveiledning i barnehagene

  Les saken »

 • Møteinnkallinger politiske møter – råd og innstillingsutvalg

  Les saken »

 • Faktura for kommunale avgifter

  Les saken »

 • Orientering - delvis gjenåpning av skolene

  Les saken »

 • Forbereder seg til åpning av barnehagene

  Les saken »

 • Orienteringsmøte om svømmehall - oppdatert

  Les saken »

 • Informasjon fra Romerike Krisesenter

  Les saken »

 • Mulighet for videosamtaler mellom beboere og pårørende

  Les saken »

 • Krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

  Les saken »

 • Informasjon om redusert kapasitet i hjemmebaserte tjenester

  Les saken »

 • Oversikt over antall personer med påvist smitte av koronaviruset i Nannestad

  Les saken »

 • Til Kommunestyret, innbyggere og ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Aktiviteter i påsken

  Les saken »

 • Offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom

  Les saken »

 • Nyttige reguleringer og råd for godt smittevern

  Les saken »

 • Støttetelefon i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Forskyving av tømmedager i forbindelse med påsken

  Les saken »

 • Vi minner om at det er båndtvang fra 1. apri.

  Les saken »

 • Vårrengjøring av kommunale veger

  Les saken »

 • Hageafallmottaket i Bahus åpner i dag 1. april

  Les saken »

 • Fjerning av vegetasjon langs kommunale veier

  Les saken »

 • Seks bud til foreldre

  Les saken »

 • Utendørsopera på sykehjemmet

  Les saken »

 • Kjære innbyggere i Nannestad

  Les saken »

 • Informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere - permitteringer som følge av koronavirus

  Les saken »

 • Informasjon om status for humanistiske seremonier fremover

  Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

  Les saken »

 • Det er i dag påvist et nytt tilfelle av koronasmitte i Nannestad

  Les saken »

 • Advarer mot falske "koronatestere"

  Les saken »

 • Faktura for kommunale avgifter sendes ut i disse dager

  Les saken »

 • Koronasituasjonen og konsekvenser for Landbrukskontoret

  Les saken »

 • Lydopptak fra kommunestyremøte

  Les saken »

 • Vakttelefon for arbeidsgivere på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Oppdatering fra Nannestad sykehjem

  Les saken »

 • Har du litt behov for ekstra støtte og hjelp?

  Nannestad frivilligsentral står parat til å koordinere behov som måtte komme.

  Les saken »

 • Å skape normalitet i det unormale for barna våre

  Nannestad kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

  Les saken »

 • Informasjon om betaling for bruk av barnehage og/eller SFO

  Les saken »

 • Koronaviruset - barnehage- og skoletilbud i stengingsperioden

  Les saken »

 • Møtet i Nannestad kontrollutvalg er avlyst

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2020

  Det vil i uke 14 bli igangsatt tømming av septiktanker og minirenseanlegg.

  Les saken »

 • Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten

  Les saken »

 • Skattemeldingen 2019

  I år får ikke alle skattemeldingen samtidig.

  Les saken »

 • Hageavfallmottaket i Bahus

  Les saken »

 • Utekontakten i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyret 17. mars

  Les saken »

 • Kontakt med virksomheter/ansatte i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 17.03.20

  Les saken »

 • Helsestasjon i Nannestad

  Les saken »

 • Renovasjon går som normalt

  Renovasjon går som normalt, men du kan bidra til å hindre spredning

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem stenges for alle pårørende og besøkende

  Fra og med torsdag 12. mars stenges Nannestad sykehjem for alle pårørende og besøkende

  Les saken »

 • Biblioteket stenges

  Biblioteket stenger i dag (12.3) kl. 18.00 og holder stengt til ny beskjed blir gitt.

  Les saken »

 • Alle skoler og barnehager i Nannestad kommune stenges

  Les saken »

 • Administrasjonsutvalgets møte 12.03.20 er avlyst

  Les saken »

 • Protokoller fra innstillingsutvalgene er tilgjengelig

  Les saken »

 • Holkebyvegen blir forkjørsveg

  Les saken »

 • Hovedopptak til barnehageåret 2020/2021

  Les saken »

 • Etterlysning!

  Les saken »

 • Politisk møterunde i mars - møteinnkallinger er tilgjengelig

  Les saken »

 • Nannestad - Romerikes beste bokommune

  Les saken »

 • Covid-19 - oppdatering av smittestatus

  Fremover vil det ikke bli lagt ut daglig eller ukentlig oppdatering om smittestatus. Om det oppstår situasjoner hvor det er behov for å informere, vil det bli lagt ut under nyheter på kommunens nettside.

  Les saken »

 • Pressemelding - Nannestad kommunes regnskap for 2019

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyre 13. februar

  Les saken »

 • UngNannestad er lansert!

  Les saken »

 • Møteinnkalling og protokoller

  Les saken »

 • Høring - forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider og alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

  Les saken »

 • Stenging av Minkvegen 26 - 30

  Les saken »

 • Vil du være med på laget for mer og bedre læring i Nannestadskolen?

  Les saken »

 • Nytt ungdomsråd

  Nannestad kommune etablerte ungdomsråd allerede i 2018, men fra høsten 2019 er alle kommuner pålagt å ha egne ungdomsråd. Rådet skal fungere som et talerør for inn i politiske saker som er av interesse for barn og unge.

  Les saken »

 • Nannestad bibliotek vårprogram 2020

  Nå kan du klikke deg inn og se Nannestad bibliotek sitt vårsporgram

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager i Nannestad

  Les saken »

 • Protokoller fra rådene og oppdatering av sakspapirer

  Les saken »

 • Smittevernberedskap i Nannestad

  Det er for tiden mye informasjon i ulike media om nytt coronavirus «2019-nCoV» i Kina.

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet 6. februar

  Les saken »

 • NAV Nannestad endrer åpningstider

  Les saken »

 • Offensiv start på 2020 i Nannestadskolen!

  Les saken »

 • Problemer med app'en Min renovasjon?

  Ved årsskiftet 2019-2020 fikk Nannestad nytt kommunenummer som følge av kommune- og regionreformen. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min Renovasjon etter nyttår.

  Les saken »

 • Nannestad kommune får nytt kommunenummer

  Les saken »

 • Nye åpningstider

  Fra 2. januar endrer Servicekontoret og sentralbordet åpningstider.

  Les saken »

 • Rettelse/endring av tømmedag rute 324

  Les saken »

 • Nytt kommunehus

  Nannestad kommune har vedtatt å bygge ut og bygge om kommunehuset for å samle flest mulig av virksomhetene under samme tak.

  Les saken »

 • I desember kan du få grønne poser på butikken

  Les saken »

 • Åpningstider i julen 2019

  Les saken »

 • Endring av hentedager for søppel i julen

  Les saken »

 • Protokollen fra kommunestyret 10. desember er klar

  Les saken »

 • AVLYST Næringslivsfrokost 12. desember

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 10. desember

  Les saken »

 • Mange vil ha gratis energiråd

  Energikampanjen «klimasmart» gir råd som sparer strøm. Du kan benytte deg av den populære tjenesten fram til nyttår. Spørsmål til energirådgiver kan du stille på telefon og e-post.

  Les saken »

 • Oppdatert informasjon - forsinkelse på renovasjonsrutene

  Les saken »

 • Forsinkelse på rute 325 - restavfall

  Les saken »

 • Gult farevarsel for Oslo og Akershus

  Les saken »

 • Fortsatt forsinkelser på renovasjonsrute 415 og 421

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Søknadsfristen er 13. desember.

  Les saken »

 • Digitale Gardermoen (DGI) årets kunde hos Norkart/KOMTEK

  Les saken »

 • Politiske møter i november og desember

  Les saken »

 • Formannskapets innstilling til handlingsprogram 2020 – 2023/budsjett 2020

  Les saken »

 • Utstilling om ravinene – Østlandets jungel på biblioteket

  Les saken »

 • Er du med i et lag eller forening? Meld deg på gratis kurs i styrearbeid

  Nannestad kommune inviterer til kurset "Klubbens styrearbeid i praksis" mandag 25. november kl. 17.30

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren

  Renovatørene ber om hjelp til å måke og strø rundt søppeldunker og brønner, slik at de kan trille dunkene fram til søppelbilen.

  Les saken »

 • Bredbåndsutbygging

  Nannestad kommune legger til rette for bredbåndsutbygging i områder i kommunen der utbyggerne ikke ser grunnlag for kommersiell utbygging.

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre 7. november

  Les saken »

 • Protokoll fra kommunestyret 5. november

  Les saken »

 • Dette skal du ikke kaste i do!

  Les saken »

 • Avlyst - Næringslivsfrokost 13. november

  Les saken »

 • Vannavstenging Skjærevegen-Stensetgutua

  Les saken »

 • Gratis energirådgivning til boligeiere

  Innbyggere i Nannestad kommune kan ut 2019 få gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning.

  Les saken »

 • Litteraturfestivalen i Akershus 2019

  Litteraturfestivalen i Akershus er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i Akershus. I løpet av festivaluken kan publikum i alle aldre glede seg over 100 litterære arrangement på bibliotekene, som med noen få unntak er gratis og åpne for alle. På programmet står blant annet forfattermøter, debatter, foredrag, teaterforestillinger og utstillinger.

  Les saken »

 • Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggsfond

  Har ditt lag/forening tenkt til å bygge kultur- eller idrettsanlegg?

  Les saken »

 • Nannestad kommune starter opp med elektroniske gravemeldinger

  Les saken »

 • Konstituerende kommunestyremøte er avholdt

  Les saken »

 • Influensavaksine 2019

  Les saken »

 • Innspill til Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen

  Les saken »

 • Hageavfallmottaket i Bahus

  Les saken »

 • Akershus fylke inviterer til ny StartUp Festival

  Les saken »

 • Feil forfallsdato på faktura for kommunale avgifter 3. termin 2019

  Les saken »

 • Kommunen søker nye kandidater (15-19 år) til ungdomsrådet

  Les saken »

 • Velkommen til Åpen dag hos brannvesenet

  Brannvesenet ønsker deg velkommen til en dag med masse moro og spenning lørdag 21. september!

  Les saken »

 • Næringslivsfrokost 19.09.19 er utsatt

  Les saken »

 • Brunt vann etter ledningsbrudd

  Les saken »

 • Her er resultatene fra kommunestyrevalget i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Spyling av vannledninger langs Åsvegen mot Holter

  Les saken »

 • Nannestad kommune møter befolkningsveksten og utvider barnehagekapasiteten

  Les saken »

 • Markering av innbygger nr 14000

  Innbygger nummer 14000 ønskes velkommen og ble i dag, tirsdag 03.09.19, markert på Familiens hus

  Les saken »

 • Offisiell åpning av Slettmoen Bioterminal

  Sammen har Stora Enso Skog, Nordby Maskin og Innovasjon Norge etablert en stor sentral for håndtering av Biovirke på Slettmoen i Nannestad.

  Les saken »

 • Ungdomsrådet inviterer til åpent dialogmøte

  Les saken »

 • Nå har vi passert 14.000 innbyggere

  Les saken »

 • Åpning av nytt uteareal ved Preståsen skole

  Les saken »

 • Badevannsprøver for uke 34

  Les saken »

 • Frivillighetsprisen 2019

  Les saken »

 • Nav Nannestad stengt 26. august

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Les saken »

 • Kunngjøring: Regulering Grasmogrenda nordøst

  Les saken »

 • Vi trenger frivillige til Romerikes Råeste

  Lørdag 14. september er det duket for høstens store happening i Nannestad - Romerikes Råeste. Vi trenger frivillige!

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 32

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 31

  Les saken »

 • Hund og hest på badeplasser

  Les saken »

 • Nannestad sykehjem sertifisert som livsgledehjem!

  Les saken »

 • VA-ingeniør i Nannestad leder nytt forskningsprosjekt

  Sivilingeniør Adel Al-Jumaily i VA-avdelingen i Nannestad kommune, leder et nytt forskningsprosjekt. Prosjektet «Disruptiv sensorteknologi for å styrke vannkvalitetsstyring i kommunene» er innvilget støtte fra RFF Hovedstadfondet, og skal videreutvikle sensorer som kontinuerlig overvåker vannkvaliteten i ledningsnettet. Nannestad kommune er eier av prosjektet.

  Les saken »

 • Trygt drikkevann i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Nytt tilbud på kulturskolen - guttedans

  Les saken »

 • Svært lav ledighet i Nannestad

  Les saken »

 • Har din klubb planer om å søke spillemidler til idrettsanlegg?

  Husk frist 1. juni for å melde inn nye byggeprosjekter til kommunen.

  Les saken »

 • Sommerles

  31. august er Sommerles ferdig! Man kan fremdeles hente premier hos oss. Skolestartere  og barn fra 1. til 7. trinn kan delta på nettsiden Sommerles.no, yngre barn kan delta på sommerlesskjema fra biblioteket.

  Les saken »

 • Sommeraktiviteter i Nannestad

  Les saken »

 • Markering av 8. mai i Nannestad

  Nannestad kommune markerte frigjørings- og veterandagen 8. mai med flaggheising og mottakelse på Nannestad bygdemuseum.

  Les saken »

 • Har du spørsmål om forslag til plan for gang- og sykkelveg langs Preståsvegen?

  Les saken »

 • Stolpejakt i Nannestad 2019

  Vi fortsetter suksessen fra i fjor - og utvider med to nye kart!

  Les saken »

 • Ny trasé for gang- og sykkelveg til Preståsen skole i Rådyrvegen

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2019

  Les saken »

 • Ravinedalene i Nannestad anses nå som ferdig kartlagt

  Les saken »

 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  Les saken »

 • Høring: Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 529 Preståsvegen

  Les saken »

 • Nannestad kommune har vedtatt kommunedelplan for naturmangfold

  Les saken »

 • Åpent møte om kommunens utbyggingsprosjekter

  Les saken »

 • Hageavfallmottaket i Bahus

  Les saken »

 • Tilbud om vaksine mot meslinger

  Les saken »

 • Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Nannestad

  Les saken »

 • Høring: Handlingsplan – Vold i nære relasjoner

  Les saken »

 • Nordens dag

  Les saken »

 • Tilskudd til idrett og kulturformål

  Kulturvirksomheten forvalter Nannestad kommunes tilskuddsordninger innenfor idrett og kultur. Gjennom ordningene ønsker kommunen å tilrettelegge for varierte tilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger.

  Les saken »

 • Informasjonsbrosjyre om hestegjødsel: "Hestegjødsel - en ressurs, eller et problemavfall?

  Les saken »

 • Gratulerer til Nannestad ungdomsskole!

  En gruppe fra Nannestad ungdomsskole ble nr. 2 i årets Demokraticamp

  Les saken »

 • E-torg

  Les saken »

 • Informasjon om lengre saksbehandlingstid for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning

  Les saken »

 • Presentasjoner fra næringslivsfrokosten 28.2.19

  Les saken »

 • Hovedopptak i kommunale og private barnehager - barnehageåret 2019-2020

  Les saken »

 • Årsregnskap 2018

  Les saken »

 • Nå har kommunen tatt i bruk sikker digital innsending

  Les saken »

 • Nannestad kommune har signert samarbeidsavtale med politiet

  Etter formannskapets behandling av utkastet til samarbeidsavtale, ble samarbeidsavtalen mellom Nannestad kommune og Ullensaker lensmannsdistrikt underskrevet under møtet i politirådet onsdag 13. februar 2019.

  Les saken »

 • Komfyrvakt - har du tatt kjøkkenpraten?

  Les saken »

 • Nannestad på 3. plass i Forbrukerrådets kommunetest

  Les saken »

 • Folkemøte om utbygging av tomten til Haugengården i Maura

  Les saken »

 • Politiske møter i februar

  Les saken »

 • Innbyggervarsling fra Nannestad Kommune

  Les saken »

 • Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

  Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.

  Les saken »

 • Overrekkelse av Kulturpris og Stipend til unge lovende utøvere

  Tirsdag 8. januar fikk Jorun M.H Skryseth overrakt Kulturprisen ved en offisiell markering i Kommunestyresalen. Tina Røe Skaar mottok samtidig kommunens Stipend for unge lovende utøvere. Kulturskolen med lærere og elever hedret prisvinnerne med musikalske innslag. Ordfører Hans Thue og varaordfører Karl Henrik Laache (leder for Oppvekst- og kulturutvalget) stod for overrekkelse av pris og stipend.

  Les saken »

 • Avfallsbrønner - nye rutenummer fra 2019

  Les saken »

 • Ikke tett igjen avløpet med ribbefett og matrester

  Jula er her og med den kommer fettet og matrestene i toalettet. Dette tetter rørene, sier VA-ingeniør Vidar Jahr i Nannestad Kommune.

  Les saken »

 • Kom med innspill til Temaplan for kultur

  Kommunen utarbeider Temaplan for kultur. Kommunens innbyggere, privatpersoner og lag/foreninger inviteres til å komme med innspill og tiltak til hvordan kommunen på best mulig måte kan legge til rette for et blomstrende kulturliv i årene fremover. Det blir gjennomført et åpent dialogmøte på Bygdemuseet mandag 7. januar kl 18.

  Les saken »

 • Høring av forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold

  Les saken »

 • Alle nye elektroniske vannmålere må fortsatt leses av manuelt

  Dessverre må fortsatt alle vannmålere leses av manuelt foreløpig. Kommunen vil skifte en viss mengde vannmålere før vi går over til automatisk avlesning av de nye elektroniske målerne.

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren

  Gi oss beskjed dersom dunken din ikke har blitt tømt

  Les saken »

 • Tjenestejubilanter i Nannestad kommune 2018

  Les saken »

 • Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

  Evalueringen av prøvereglementet for Hurdalssjøen er utsatt til høsten 2019.

  Les saken »

 • Åpent møte i Kommuneplanutvalget 14.12.18

  Les saken »

 • Ta kontakt om du mangler vann

  Tidligere idag var det innbyggere i Austaddalen-området som manglet vann. Dette var en ikke planlagt hendelse. Ta kontakt med vakttelefonen på vann: 90540691 om du også mangler vann. Kommunen ønsker tilbakemelding på dette.

  Les saken »

 • Siste frist for gratis HPV- vaksine for jenter født i 1991 eller senere

  Les saken »

 • Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019 - 2022

  Rådmannens forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019 – 2022 ble behandlet i Formannskapets møte 21.11.2018.

  Les saken »

 • Ungdomsrådet i Nannestad har hatt sitt første møte

  Les saken »

 • Har du husket å returnere avtale om skiløypetrasé?

  Mange grunneiere har nå inngått avtaler med løypekjørerlagene om kjøring av skiløyper på deres eiendom på vinterstid. Vi mangler fortsatt en del avtaler og håper så mange som mulig kan signere og returnere avtalen de har fått tilsendt.

  Les saken »

 • Tildeling av Kulturprisen og Stipend til unge lovende utøvere

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre - EKOM

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet

  Nannestad Kommune, Nannestad Næringsliv, Eidsvoll Ullensaker Blad og Innovasjon Gardermoen inviterer til frokost

  Les saken »

 • Terningkast 5 for maten på sykehjemmet i Nannestad

  Formannskapet og Romerikes blad har testet maten på sykehjemmet

  Les saken »

 • Nannestadhallen og Maurahallen er åpnet igjen

  Les saken »

 • Møte og befaring om innsigelse til detaljregulering av B13 Holaker

  Dette skjer 2. november 2018

  Les saken »

 • Sjekk om du har krav på bostøtte fra Husbanken

  Les saken »

 • Pårørende kan levere mat til sykehjemmet

  Les saken »

 • Preståsen Vest - Separering av avløp

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.

  Les saken »

 • Resterende ravinedaler i Nannestad skal kartlegges og verdisettes

  Les saken »

 • Stenging av hageavfallsmottak i Bahus

  Les saken »

 • Nav Nannestad - Vi er på jakt etter den rauseste sjefen

  Les saken »

 • Ny rådmann Anita Orlund

  Les saken »

 • Har du ikke bil eller bor du i et område i kommunen uten bussforbindelse?

  Bestillingstransport i Nannestad

  Les saken »

 • Vanningsforbudet oppheves

  Les saken »

 • Kommunen søker kandidater til det nye ungdomsrådet

  Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommens interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement for ungdom, utforme tilbud og aktiviteter som ungdommen er en del av? Da bør du søke om å få være med i det nye ungdomsrådet.

  Les saken »

 • Kulturprisen 2018

  Foreslå kandidater til kulturprisen.

  Les saken »

 • Utsatt frist - husdyrgjødsel kan spres til 1. oktober

  Les saken »

 • Enige om krisepakke for landbruket

  Krisepakken er i havn, men krisen er ikke over!

  Les saken »

 • 30. august tok vi imot vår nyeste medarbeider – den virtuelle roboten Kari

  Kommunene på Øvre Romerike får en ny medarbeider, hun heter Kommune-Kari.

  Les saken »

 • Besøk fra Japan

  Les saken »

 • Nannestad klatrer på lista i kommune NM

  Ordfører Hans Thue i Nannestad er meget fornøyd med at kommunen nå er inne blant de topp 50 i kommune NM.

  Les saken »

 • Dårlig vanntrykk i Nannestad sentrum og Moreppen

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Les saken »

 • Ny kommunal barnehage

  Les saken »

 • Lempelse av totalforbudet mot åpen ild

  Øvre Romerike Brann og Redning har lempet på totalforbudet mot åpen ild

  Les saken »

 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

  Les saken »

 • Falske vannkontrollører

  Falske vannkontrollører observert  i Nes kommune

  Les saken »

 • Skuronnfest 2018

  Nannestad kommune arrangerer Skuronnfest 7. og 8 september i samarbeid med Bygdemuseet og frivillige lag og foreninger i Nannestad. Arrangementet markerer de nasjonale Kulturminnedagene hvor årets tema er Typisk norsk - ikke bare norsk.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 28

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps og vasspest

  I august og september 2018 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps og vasspest.

  Les saken »

 • Rullering av kommuneplan 2018 - 2035 - innspill arealdelen

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 27

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Hva betyr vanningsforbud?

  Totalforbud mot vanning i kommunene Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Høring - felles kommunal veinorm for Romerike

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 26

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Markering av Ragnhild Hagas OL gull under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang

  Les saken »

 • Ragnhild Haga blir ambassadør for ungdomsaktivitetene i kommunen

  Nannestads dobbelte olympiske mester, Ragnhild Haga fra Åsen IL, har etter forespørsel takket ja til å bli ambassadør for det viktige ungdomsarbeidet i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Ungt engasjement for Kreftforeningen

  Vinneren av årets Russepris i Nannestad gir prisen videre til Kreftforeningen.

  Les saken »

 • Tilsetting i stilling som rådmann i Nannestad kommune

  Et enstemmig kommunestyre ansatte i dag Anita Orlund som ny rådmann i Nannestad.

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 • Presisering av vannrestriksjonene

  Les saken »

 • Beitedyr

  Melding om skadde dyr eller dyr på avveie

  Les saken »

 • Skogdag med tema skogsbilveger

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Det er fortsatt for høye verdier av Int. enterokokker ved Lima i Nannestad og i Veslesjøen ved Årnes.

  Les saken »

 • Har du gjenstander/møbler/bruksutstyr og servicer fra «gamle» dager å avse?

  Les saken »

 • Vi minner om at det er hagevanningsrestriksjoner i Ullensaker og Nannestad

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild utvides fra søndag 20. mai!

  Skogbrannfaren har økt de siste dagene, nå utvider Øvre Romerike brann og redning (ØRB) totalforbudet mot all bruk av åpen ild

  Les saken »

 • Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035 - informasjonsmøte

  Les saken »

 • Feste - Dom i høyesterett 9. mai

  Høyesterett har behandlet saken om oppregulering av festeavgiften for Rådyrvegen borettslag. Nannestad kommune fikk ikke medhold i at festeavgiften kan reguleres etter markedsverdi og festeavgiften skal derfor reguleres i henhold til konsumprisindeksen(KPI).

  Les saken »

 • Oppregulering av festeavgift - dom i høyesterett

  Les saken »

 • Kreftkoodinator er ansatt

  Line Finstad - Nyansatt kreftkoordinator og starter i 50% stilling f.o.m. 22.mai 2018.

  Les saken »

 • Fettvett

  Nei til fett i avløpsnettet! Gode tips til privatpersoner

  Les saken »

 • Tildeling av treningstider i kommunale flerbrukshaller

  Husk frist 15. mai for søknad om treningstider for sesongen 2018/2019.

  Les saken »

 • Legging av vannledning fra Engelsrudhagen

  Les saken »

 • Våropprydding 2018

  Kommunen gjennomfører sin tradisjonelle våroppryddingsaksjon i uke 19.

  Les saken »

 • Tømming av avfallsbrønner

  Les saken »

 • Tvungen tømming av septikktanker og minirenseanlegg

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus åpner 2. mai

  Les saken »

 • Arbeidsgledeprisen 2018 gikk til ØRI AS

  Øvre Romerike Intustriservice AS fikk velfortjent oppmerksomhet

  Les saken »

 • Fakturering av festeavgift

  Les saken »

 • Høring - etablering av ungdomsråd i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Ny høring om kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus

  Ny høring om kartlegging og verdivurdering av områder for friluftsliv i Akershus er nå lagt ut. Høringsfristen er 1. mai.

  Les saken »

 • Løypekjøring – Dialogmøte mandag 9. april

  Vi inviterer til dialogmøte angående løypekjøring på innmark. Møtet finner sted i kommunestyresalen mandag 9. april kl. 18:00.

  Les saken »

 • Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere. Ny søknadsfrist!

  Nannestad kommunes stipend til unge lovende utøvere får dette året utvidet søknadsfrist til 15. april.

  Les saken »

 • Bok og pølse for ungdom

  Hans Petter Laberg presenterer bøker for ungdom på Nannestad bibliotek 12. april kl 14.30. Gratis pølser - Bokpremier!

  Les saken »

 • Kommunale eiendomsgebyr 1.termin 2018 - feil med e-fakturaer

  Nannestad kommune har nå fakturert kommunale eiendomsgebyr for 1.termin 2018.

  Les saken »

 • Si din mening om ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet 15. mars 2018

  Les saken »

 • Bokprat med Liv Gade - bokinspirator

  Nannestad bibliotek 12. april kl 19. - et glødende foredrag med masse energi, begeistring og leselykke!

  Les saken »

 • Nannestad hadde 13.240 innbyggere per 01.01.2018.

  Les saken »

 • Nå har du mulighet til å være med å si noe om Nannestad sin framtid

  Oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel

  Les saken »

 • Velkommen til deg som vurderer å søke lærerstilling i Nannestad kommune!

  Nannestad kommune satser på skole og oppvekst!

  Les saken »

 • Stenging av Dambakken i Åsgreina

  Dambakken i Åsgreina stenges fra mandag 19. februar kl. 09:00 – torsdag 19. april kl. 23:00.

  Les saken »

 • Vannlekkasje i området Slattumhagen - Meieridammen - Åsgreina

  Les saken »

 • Boligutbygging i Nannestad

  Det bygges mye i Nannestad om dagen!

  Les saken »

 • Møtefullmektig i forliksrådet i Nannestad

  Les saken »

 • Nødfôring av rådyr i Nannestad kommune vinteren 2018

  Nannestad kommune har fått tillatelse fra Mattilsynet til vinterfôring av rådyr.

  Les saken »

 • Innføring av ekstraordinær båndtvang for hunder

  Det er fra 22.1.2018 innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Informasjon - skadefelling av elg 19. januar 2018

  Fallviltgruppa har i dag i samarbeid med politi og veterinær gjennomført fellingforsøk og de tre aktuelle elgene som har holdt til i området Preståsen/Prestmosen er nå avlivet.

  Les saken »

 • Skabb – hvordan forholder vi oss til det?

  Skabb påvist i flere av kommunene på Øvre Romerike

  Les saken »

 • Gratulasjoner til Sigrid Syltevik som fyller 100 år 17.01.2018

  Les saken »

 • Alt mannskap er ute og brøyter

  Les saken »

 • Språkkafé

  Ny i Norge, trenger språktrening? Vi møtes annenhver torsdag kl 17.30 til en hyggelig prat

  Les saken »

 • Frivillighetsprisen for 2017

  Les saken »

 • Oppdatering angående elgene på Preståsen/Prestmosen

  Oppdatering – elger inne på boligområder på Prestmosen og Preståsen.

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel i Nannestad

  Da er vi klare til å ta i mot ønsker om borgerlig vigsel for 2018 her i Nannestad

  Les saken »

 • Fagdag om fremtidig vannforsyning i Nannestad kommune

  Åpen dag for interessenter torsdag 14. desember 2017 kl. 10:00

  Les saken »

 • Avfallskalender for 2018

  Les saken »

 • Frakobling av taknedløp

  Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

  Les saken »

 • Forsinkelser på tømmerutene 321 og 322

  Les saken »

 • Befolkningsvekst

  Nannestad får stadig flere innbyggere.

  Les saken »

 • Brunt vann i Gml Hadelands veg

  Vi utfører arbeid på hovedvannsledningen. Brunt vann kan forekomme i området Gml Hadelandsveg, Slettmoen og Økri

  Les saken »

 • Festaften på sykehjemmet

  For å markere endring av måltidsrytmen ved Nannestad sykehjem og fokuset på ernæring, ble det onsdag 15. november arrangert festaften med 3 retters middag i Røtterudstua.

  Les saken »

 • Frivillighetsprisen 2017?

  Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2017? Det er nå tid for å nominere kandidater til Frivillighetsprisen 2017.

  Les saken »

 • Kommunale vigsler - fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingretten til kommunene

  Les saken »

 • Offisiell åpning av Nannestad ungdomsskole torsdag 09.11.17

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus er nå stengt

  Hageavfallsmottaket i Bahus stengte 31. oktober.

  Les saken »

 • Returpunktet ved Guldbrandsrud i Holter er fjernet

  Les saken »

 • Resultater fra TV-aksjonen

  Les saken »

 • Abonnenter uten vann Maura/Gml Hadelands veg

  Flere husstander i Maura/Gml Hadelands veg melder om manglende vann.

  Les saken »

 • Kokevarsel

  Nannestad kommune har sendt ut kokevarsel til berørte abonnenter

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet i Maura

  I perioden 16.10.17 tom 03.11.17 vil det bli foretatt spyling av vannledningsnettet

  Les saken »

 • Søke om spillemidler? Frist 15. oktober

  Vi minner om at søknadsfristen for å søke spillemidler er 15. oktober 2017.

  Les saken »

 • Hærverk på Kløvberget høydebasseng

  Nannestad kommune anmelder hærverk på Kløvberget høydebasseng

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom (HFU) bytter dag!

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus stenger 31 oktober

  Les saken »

 • Vannbrudd Engervegen

  Det har oppstått en lekkasje på hovedvannsledningen langs Engervegen.

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet - Moreppen, Stensgård og Maura

  I perioden 25.09.17 til 29.09.17 vil det bli foretatt spyling av vannledningsnettet

  Les saken »

 • Nannestad i forkant av lovendringen

  Les saken »

 • Nytt manøvreringsreglement for Hurdalssjøen - prøvereglement pågår

  Hurdalssjøen reguleres til kraftproduksjon, med en reguleringshøyde på 3,6 meter. For tiden foretas en manøvrering av sjøen som en prøveordning, fram til nytt reglement fastsettes.

  Les saken »

 • Nannestad har fått sin innbygger nummer 13000

  Les saken »

 • Levi Henriksen i Nannestad bibliotek

  Tirsdag 19. september kl. 19.00 kommer Levi Henriksen til Nannestad bibliotek i forbindelse med sin nyeste bok "Her hos de levende", med seg har han Elisabeth K Johansen.

  Les saken »

 • Stortingsvalget 2017 - opptellingsresultater

  Les saken »

 • Opprustning av utearealer ved Kringler Slattum skole

  Kommunestyret vedtok i mars 2017 å prioritere opprustning av uteområdene på Kringler Slattum skole. Etter innhenting av pris ble Nordby Maskin tildelt oppdraget.

  Les saken »

 • Spyling av vannledningsnettet - Moreppen, Stensgård og Maura

  I perioden 11.09.17 til 29.09.17 (uke 37 – 39) vil det bli foretatt spyling av ledningsnettet.

  Les saken »

 • Valg 2017- her kan du stemme på valgdagen i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Rått og ærlig

  Er du 13 - 18 år, og det klør i fingra etter å lære noe gøy? Bli med på spraypaint og tagging!

  Les saken »

 • Skuronnfest 2017

  Sett av datoene 8. - 9. september til Skuronnfest her i Nannestad.

  Les saken »

 • Forsinkelse på tømmerute som starter med 4

  De som har tømmerute for søppel som starter med 4, eks 421, vil bli tømt fra kl. 15.00 og utover kvelden denne uken.

  Les saken »

 • Forhåndsstemming ved Nannestad videregående skole

  Les saken »

 • Nedgravde oljetanker - totalforbud fra 2020

  Les saken »

 • Nannestad som realfagskommune

  Realfagskommunearbeidet i Nannestad er i full gang ved skolestart

  Les saken »

 • Nye danseklasser i Nannestad

  Kom og dans med Martin Sierra

  Les saken »

 • Brunt vann i Nannestad sentrum/Midtbygda

  Les saken »

 • Badevannsprøver 10. og 14. august

  Les saken »

 • Skolestart 2017

  Les saken »

 • Stortingsvalg og sametingsvalg 2017 - forhåndsstemmegivning

  Les saken »

 • Landsskytterstevne 2017 - prinsesse Åse Marit Myrvang fra Nannestad

  Les saken »

 • Badevannsprøver viser god badevannskvalitet

  Les saken »

 • Meld fra om skadde beitedyr eller beitedyr på avveie

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2017 - utlegging av manntall til offentlig ettersyn

  Les saken »

 • Badevannsprøver tatt 19. juli 2017

  Les saken »

 • Badevannsprøver 10. juli 2017

  Les saken »

 • Bli kjent-piknik med bosatte flyktninger

  Les saken »

 • Arbeid på hovedvannsledningsnettet

  På grunn av arbeid på hovedvannledningsnettet fra 06.07.17  til 07.07.2017 kan det forekomme brunt vann på Preståsen, Nannestad sentrum, Moreppen og Maura.

  Les saken »

 • Badevannsprøver 3. juli 2017

  Les saken »

 • Stortings- og sametingsvalget 2017 - tidligstemmegivning

  Les saken »

 • Åpningstider i sommer

  Les saken »

 • Interessert i tilskudd?

  Les saken »

 • Forskrift om rett til tildeling av langtidsopphold i sykehjem

  Les saken »

 • Forkjørsregulering og skiltfornying av fylkesveger

  Les saken »

 • Badevannsprøver 20. juni 2017

  Les saken »

 • Utdeling av "Beste Praksis" prisen til byggesaksavdelingen i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Badevannsprøver 19.juni 2017

  Les saken »

 • Høring - overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Sommerstengt helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom følger skoleruta og er nå sommerstengt.

  Les saken »

 • Pressemelding badevann 2017

  Les saken »

 • Sommerles i Nannestad bibliotek

  Bli med på sommerles! På sommerles.no registrerer du som går (skal opp i) 1. - 7. klasse deg og hvilke bøker du leser. Du som er mellom 0 - 6 år kan hente sommerlesskjema på biblioteket eller laste det ned. Kom innom biblioteket for å hente premier og kodeord underveis. Vi avslutter med isfest 2. september!

  Les saken »

 • EKOM i Nannestad besøker Barn og unges kommunestyre i Oppegård

  Les saken »

 • Presentasjoner fra møte om kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Vil du bli støttekontakt? Vi trenger flere!

  Les saken »

 • Asfaltering Holtervegen

  Løkenvegen til Vestlykkja

  Les saken »

 • Boklopper i biblioteket under Nannestadfestivalen

  Under Nannestadfestivalen i år vil biblioteket stille med et enormt boksalg.

  Les saken »

 • Forbud mot bruk av vannscooter

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - BK2 Ramstadtunet, Åsgreina

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot hjernehinnebetennelse

  Les saken »

 • Vi har for lite vann i kommunen vår

  Les saken »

 • Våropprydding 2017

  Les saken »

 • Endrede åpningstider NAV Nannestad

  Les saken »

 • Nannestad videregående skole - gull og sølv i skole-NM for yrkesfag

  Nannestad kommune gratulerer Nannestad-elevene som kom hjem fra finalen i norgesmesterskapet for yrkesfag med to gull og en sølv.

  Les saken »

 • Leirblekkja nr 3 er sendt ut

  Ny utgave av informasjonsskrivet Leirblekkja er publisert på kommunens hjemmeside.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - BK1-3 og BB1 på Engelsrudhagen, Nannestad

  Les saken »

 • Foreldreveiledning på timeplanen

  NAV Nannestad og Flyktningtjenesten har siden januar arrangert foreldreveiledning for flyktninger etter et anerkjent internasjonalt foreldreveiledningsprogram.

  Les saken »

 • Nannestad blir realfagskommune

  Les saken »

 • Meld fra!

  Les saken »

 • 8. mai markering i Nannestad

  Vi ønsker å invitere alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, samt deres familier, til en hyggelig markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen hos oss.

  Les saken »

 • Fysikkshow med Selda Ekiz

  Vi inviterer til familiedag på Nannestad videregående skole førstkommende lørdag, 29.4. klokken. 12.00. Det blir aktiviteter for enhver smak, og Selda Ekiz kommer med fysikkshow klokken 14.00.

  Les saken »

 • Renovasjon - forsinkelse i innkjøringen

  Les saken »

 • Bokprat - bibliotekarenes bokopplevelser

  Velkommen til en hyggelig bokprat 20.4.2017, kl. 19.00

  Les saken »

 • Ruteendringer for buss fra 02.04.17

  Les saken »

 • Meld fra om ferdig tilbygg/garasje!

  Les saken »

 • Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5 - fastsatt planprogram

  Plan- og utviklingsutvalget fastsatte 21.03.17 planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5

  Les saken »

 • Renovasjon våren 2017

  Les saken »

 • Områdeplan Nannestad sentrum - presentasjon gitt i møte 29.03.17

  I henhold til politisk vedtak arrangerte Nannestad kommune et åpent møte 29.03.17.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - Ramstaddammen, gnr. 92 bnr. 32 m.fl., Åsgreina

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Næringsområdet N6 i Moreppen er vedtatt

  Plan- og utviklingsutvalget vedtok 21.03.17 detaljregulering for Næringsområdet N6 Granvoll, Moreppen

  Les saken »

 • Åpent møte områdeplan Nannestad sentrum

  Områdeplan for Nannestad sentrum ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. april 2017

  Les saken »

 • Tankerekka - Nannestad

  Tankerekka - ungdomsdebatt:"Hva vil det si å være norsk?" Sammen med paneldeltagerne, blant annet Yosef Hadoui fra "Svart Humor" på NRK, og Amal Aden som var her i Nannestad og snakket med ungdomskoleklassene i våres, gleder vi oss til en god debatt.

  Les saken »

 • Hovedopptak til plasser i kommunale og private barnehager

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - Fjellet, gnr. 26 bnr. 13 m.fl., Nannestad

  Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4

  Les saken »

 • Nannestad kommune gratulerer Ragnhild Haga

  Nannestad kommune gratulerer Ragnhild Haga med en flott 4. plass på tremila i VM på ski i Lathi.

  Les saken »

 • Områderegulering for del av eiendommene gnr./bnr. 39/8 og 39/48, Rutholen - fastsatt planprogram

  Plan- og utviklingsutvalget fastsatte 07.02.17 planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for del av eiendommene gnr./bnr. 39/8 og 39/48 på Rutholen

  Les saken »

 • Områdeplan for Nannestad sentrum - offentlig ettersyn

  Høringsfristen er 10. april 2017

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Mostu i Maura er vedtatt

  Kommunestyret vedtok 16.02.17 detaljregulering for Mostu, Maura

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Øvre Harstadrø i Holter er vedtatt

  Plan- og utviklingsutvalget vedtok 07.02.17 detaljregulering for Øvre Harstadrø, gnr. 84 bnr. 31, Holter

  Les saken »

 • Hovedplan vann og avløp 2016 - 2050 - folkemøte 13.02.17

  Kommunens innbyggere ble invitert til informasjonsmøte mandag 13.02.17 for å få svar på sine spørsmål knyttet til hovedplan for vann og avløp 2016 - 2050.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering og offentlig ettersyn av planprogram - Grani massemottak, Holter

  Les saken »

 • På vei mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Ny fastlege

  Les saken »

Stor befolkningsøkning har ført til at eksisterende vannverk (Univann) ikke lenger er i stand til å produsere nok vann til også å dekke fri hagevanning. Inntil nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune er ferdig bygget, er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele forsyningsområdet til Ullensaker og Nannestad kommunale vannverk.

Hagevanningsrestriksjonene gjelder hele året.

Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med
påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt, uten etter nærmere dispensasjon/tillatelse!
Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Overtredelse av vanningsrestriksjonene kan medføre at tappekran blir plombert av kommunen.
For dette svarer abonnenten et gebyr. Slik plombering blir fjernet når gebyret er registrert
innbetalt.


Publisert: 09.02.2017 15:00
Sist endret: 16.03.2021 13:15