Aktuelt

 • Oppstart av regulering - BK1-3 og BB1 på Engelsrudhagen, Nannestad

  Les saken »

 • Foreldreveiledning på timeplanen

  NAV Nannestad og Flyktningtjenesten har siden januar arrangert foreldreveiledning for flyktninger etter et anerkjent internasjonalt foreldreveiledningsprogram.

  Les saken »

 • Tilskudd til festivaler i Akershus

  Det er muligheter for å søke om tilskudd for å lage festival eller festivaltiltak for å videreutvikle eksisterende festivaler. Søknadsfristen er allerede 1. mai.

  Les saken »

 • Nannestad blir realfagskommune

  Les saken »

 • Meld fra!

  Les saken »

 • 8. mai markering i Nannestad

  Vi ønsker å invitere alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, samt deres familier, til en hyggelig markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen hos oss.

  Les saken »

 • Fysikkshow med Selda Ekiz

  Vi inviterer til familiedag på Nannestad videregående skole førstkommende lørdag, 29.4. klokken. 12.00. Det blir aktiviteter for enhver smak, og Selda Ekiz kommer med fysikkshow klokken 14.00.

  Les saken »

 • Renovasjon - forsinkelse i innkjøringen

  Les saken »

 • Bokprat - bibliotekarenes bokopplevelser

  Velkommen til en hyggelig bokprat 20.4.2017, kl. 19.00

  Les saken »

 • Ruteendringer for buss fra 02.04.17

  Les saken »

 • Meld fra om ferdig tilbygg/garasje!

  Les saken »

 • Åpningstider i påsken

  Les saken »

 • Vannavstenging i Maura 4. april

  Les saken »

 • Hageavfallsmottaket i Bahus åpner 7. april

  Hageavfallsmottaket i Bahus åpnes.

  Les saken »

 • Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5 - fastsatt planprogram

  Plan- og utviklingsutvalget fastsatte 21.03.17 planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5

  Les saken »

 • Tømming av septiktanker og minirenseanlegg 2017

  I samsvar med Forskrift for tømming av renseanretninger og for tømme- og behandlingsgebyr vedtatt av kommunestyret 11.12.12, vil det i uke 16 bli igangsatt tømming av septiktanker og minirenseanlegg.

  Les saken »

 • Åpningstider på biblioteket i påsken

  Biblioteket har reduserte åpningstider i påsken, når vi har stengt kan du lese her.

  Les saken »

 • Renovasjon våren 2017

  Les saken »

 • Områdeplan Nannestad sentrum - presentasjon gitt i møte 29.03.17

  I henhold til politisk vedtak arrangerte Nannestad kommune et åpent møte 29.03.17.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - Ramstaddammen, gnr. 92 bnr. 32 m.fl., Åsgreina

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Næringsområdet N6 i Moreppen er vedtatt

  Plan- og utviklingsutvalget vedtok 21.03.17 detaljregulering for Næringsområdet N6 Granvoll, Moreppen

  Les saken »

 • Åpent møte områdeplan Nannestad sentrum

  Områdeplan for Nannestad sentrum ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. april 2017

  Les saken »

 • Øvelse ved Oslo lufthavn og områdene rundt

  Fra torsdag 23. til lørdag 25. mars øver ca 600 soldater ved Oslo lufthavn og i områdene rundt.

  Les saken »

 • Tankerekka - Nannestad

  Tankerekka - ungdomsdebatt:"Hva vil det si å være norsk?" Sammen med paneldeltagerne, blant annet Yosef Hadoui fra "Svart Humor" på NRK, og Amal Aden som var her i Nannestad og snakket med ungdomskoleklassene i våres, gleder vi oss til en god debatt.

  Les saken »

 • Underholdningsvogna - "Historien om Andrews Sisters"

  Underholdningsvogna kommer til Nannestad bibliotek med sin hyllest til "The Andrews Sisters" torsdag 30. mars, klokka 19.00. Dette er virkelig noe å få med seg.

  Les saken »

 • Resultater fra UKM i Nannestad

  Les saken »

 • Salg av fyrverkeri (pyroteknisk vare) i 2017

  Les saken »

 • Vannavstengning på Røtterudmoen

  Les saken »

 • Nannestad kommune har ansatt ny kultursjef

  Les saken »

 • Hovedopptak til plasser i kommunale og private barnehager

  Les saken »

 • Oppstart av regulering - Fjellet, gnr. 26 bnr. 13 m.fl., Nannestad

  Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4

  Les saken »

 • Nannestad kommune gratulerer Ragnhild Haga

  Nannestad kommune gratulerer Ragnhild Haga med en flott 4. plass på tremila i VM på ski i Lathi.

  Les saken »

 • Områderegulering for del av eiendommene gnr./bnr. 39/8 og 39/48, Rutholen - fastsatt planprogram

  Plan- og utviklingsutvalget fastsatte 07.02.17 planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for del av eiendommene gnr./bnr. 39/8 og 39/48 på Rutholen

  Les saken »

 • Områdeplan for Nannestad sentrum - offentlig ettersyn

  Høringsfristen er 10. april 2017

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Mostu i Maura er vedtatt

  Kommunestyret vedtok 16.02.17 detaljregulering for Mostu, Maura

  Les saken »

 • Reguleringsplan for Øvre Harstadrø i Holter er vedtatt

  Plan- og utviklingsutvalget vedtok 07.02.17 detaljregulering for Øvre Harstadrø, gnr. 84 bnr. 31, Holter

  Les saken »

 • Hovedplan vann og avløp 2016 - 2050 - folkemøte 13.02.17

  Kommunens innbyggere ble invitert til informasjonsmøte mandag 13.02.17 for å få svar på sine spørsmål knyttet til hovedplan for vann og avløp 2016 - 2050.

  Les saken »

 • Oppstart av regulering og offentlig ettersyn av planprogram - Grani massemottak, Holter

  Les saken »

 • Lærerstillinger i Nannestad kommune

  Les saken »

 • Gratis HPV-vaksine

  Les saken »

 • Strategisk plan for skogbruket i Akershus

  Nannestad kommune har vedtatt å arbeide for Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019. De globale klimautfordringene krever et «grønt skifte» verden over, med overgang fra sort til grønt karbon. Skog- og trenæringen i Norge kan bidra vesentlig til det «grønne skiftet», dersom rammebetingelsene legges til rette.

  Les saken »

 • På vei mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Ny fastlege

  Les saken »


Publisert: 09.02.2017 15:00:00
Sist endret: 02.06.2016 15:56

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?