Aktuelt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 • BygdeLAN 2019

  NAUK (Nannestad ungdomsklubb) arrangerer LAN 1-3. februar i Storsalen

  Les saken »

 • UKM 2019

  UKM Nannestad 2019 finner sted søndag 10.mars kl 12.00 i Storsalen, Nannestad kommunehus.

  Les saken »

 • Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

  Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.

  Les saken »

 • Har du glemt å lese av vannmåleren?

  Fristen for å lese av vannmåleren var 31.12.2018

  Les saken »

 • Forsinkelser Renovasjon - oppdatert info

  Les saken »

 • Overrekkelse av Kulturpris og Stipend til unge lovende utøvere

  Tirsdag 8. januar fikk Jorun M.H Skryseth overrakt Kulturprisen ved en offisiell markering i Kommunestyresalen. Tina Røe Skaar mottok samtidig kommunens Stipend for unge lovende utøvere. Kulturskolen med lærere og elever hedret prisvinnerne med musikalske innslag. Ordfører Hans Thue og varaordfører Karl Henrik Laache (leder for Oppvekst- og kulturutvalget) stod for overrekkelse av pris og stipend.

  Les saken »

 • Løypekjøring

  Les saken »

 • Renovasjon - Forsinkelse på Rute 421 papir/plast

  Les saken »

 • Renovasjon - Ber om forståelse for forsinkelser

  Les saken »

 • Avfallsbrønner - nye rutenummer fra 2019

  Les saken »

 • Husk å måke vei til søppeldunkene og strø veien for at søppel skal bli hentet

  Nå er vinteren her igjen, og det er glatt og snø. For at de som tømmer søppelet skal få hentet det, er det viktig at veien i nærheten av dunkene er strødd og at det er måket så de kommer fram og får trillet dunkene ut til søppelbilen. Veldig viktig at dette blir gjort så søppelet blir hentet.

  Les saken »

 • Renovasjon: Rute 411 og 412 Papir/papp forsinket

  Rute 411 og 412 papir/papp forsinket grunnet reparasjon av bil. Blir hentet i løpet av uken (uke 1)

  Les saken »

 • Ikke tett igjen avløpet med ribbefett og matrester

  Jula er her og med den kommer fettet og matrestene i toalettet. Dette tetter rørene, sier VA-ingeniør Vidar Jahr i Nannestad Kommune.

  Les saken »

 • Renovasjon julen 2018 - viktig info

  Les saken »

 • Kom med innspill til Temaplan for kultur

  Kommunen utarbeider Temaplan for kultur. Kommunens innbyggere, privatpersoner og lag/foreninger inviteres til å komme med innspill og tiltak til hvordan kommunen på best mulig måte kan legge til rette for et blomstrende kulturliv i årene fremover. Det blir gjennomført et åpent dialogmøte på Bygdemuseet mandag 7. januar kl 18.

  Les saken »

 • Utdeling av Kulturpris og stipend 8. januar

  Det blir offisiell overrekkelse av Kulturprisen og Stipend til unge lovende utøvere tirsdag 8. januar kl 19-20. Arrangementet avholdes i kommunestyresalen.

  Les saken »

 • Høring av forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold

  Les saken »

 • Alle nye elektroniske vannmålere må fortsatt leses av manuelt

  Dessverre må fortsatt alle vannmålere leses av manuelt foreløpig. Kommunen vil skifte en viss mengde vannmålere før vi går over til automatisk avlesning av de nye elektroniske målerne.

  Les saken »

 • Hjelp renovatøren

  Gi oss beskjed dersom dunken din ikke har blitt tømt

  Les saken »

 • Tjenestejubilanter i Nannestad kommune 2018

  Les saken »

 • Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

  Evalueringen av prøvereglementet for Hurdalssjøen er utsatt til høsten 2019.

  Les saken »

 • Kommunestyremøte 11.12.2018

  Les saken »

 • Åpent møte i Kommuneplanutvalget 14.12.18

  Les saken »

 • Ta kontakt om du mangler vann

  Tidligere idag var det innbyggere i Austaddalen-området som manglet vann. Dette var en ikke planlagt hendelse. Ta kontakt med vakttelefonen på vann: 90540691 om du også mangler vann. Kommunen ønsker tilbakemelding på dette.

  Les saken »

 • Siste frist for gratis HPV- vaksine for jenter født i 1991 eller senere

  Les saken »

 • Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019 - 2022

  Rådmannens forslag til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019 – 2022 ble behandlet i Formannskapets møte 21.11.2018.

  Les saken »

 • Nominer kandidater til Frivillighetsprisen 2018

  Hvem fortjener Frivillighetsprisen for 2018?

  Les saken »

 • Ungdomsrådet i Nannestad har hatt sitt første møte

  Les saken »

 • Har du husket å returnere avtale om skiløypetrasé?

  Mange grunneiere har nå inngått avtaler med løypekjørerlagene om kjøring av skiløyper på deres eiendom på vinterstid. Vi mangler fortsatt en del avtaler og håper så mange som mulig kan signere og returnere avtalen de har fått tilsendt.

  Les saken »

 • Tildeling av Kulturprisen og Stipend til unge lovende utøvere

  Les saken »

 • Elevenes kommunestyre - EKOM

  Les saken »

 • Frokostmøte for næringslivet

  Nannestad Kommune, Nannestad Næringsliv, Eidsvoll Ullensaker Blad og Innovasjon Gardermoen inviterer til frokost

  Les saken »

 • Ekstra dager for influensavaksinering!

  Les saken »

 • Kokepåbudet i Austaddalsvegen er opphevet!

  Les saken »

 • Preståsen Vest - Oppdatering -uke 45

  Les saken »

 • Terningkast 5 for maten på sykehjemmet i Nannestad

  Formannskapet og Romerikes blad har testet maten på sykehjemmet

  Les saken »

 • Nannestadhallen og Maurahallen er åpnet igjen

  Les saken »

 • Møte og befaring om innsigelse til detaljregulering av B13 Holaker

  Dette skjer 2. november 2018

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2018

  Les saken »

 • Sjekk om du har krav på bostøtte fra Husbanken

  Les saken »

 • Hageavfallsmottak i Bahus stenger fredag 19.10

  Les saken »

 • Pårørende kan levere mat til sykehjemmet

  Les saken »

 • Preståsen Vest - Separering av avløp

  Les saken »

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober.

  Les saken »

 • Resterende ravinedaler i Nannestad skal kartlegges og verdisettes

  Les saken »

 • Stenging av hageavfallsmottak i Bahus

  Les saken »

 • Nav Nannestad - Vi er på jakt etter den rauseste sjefen

  Les saken »

 • Ny rådmann Anita Orlund

  Les saken »

 • Influensavaksinen er kommet!

  Les saken »

 • Har du ikke bil eller bor du i et område i kommunen uten bussforbindelse?

  Bestillingstransport i Nannestad

  Les saken »

 • Vanningsforbudet oppheves

  Les saken »

 • Kommunen søker kandidater til det nye ungdomsrådet

  Er du en engasjert ungdom som ønsker å fremme ungdommens interesser i kommunen? Ønsker du å komme med innspill til planer og annet som har betydning for det å vokse opp i kommunen? Har du lyst til å planlegge og gjennomføre arrangement for ungdom, utforme tilbud og aktiviteter som ungdommen er en del av? Da bør du søke om å få være med i det nye ungdomsrådet.

  Les saken »

 • Kulturprisen 2018

  Foreslå kandidater til kulturprisen.

  Les saken »

 • Utsatt frist - husdyrgjødsel kan spres til 1. oktober

  Les saken »

 • Enige om krisepakke for landbruket

  Krisepakken er i havn, men krisen er ikke over!

  Les saken »

 • 30. august tok vi imot vår nyeste medarbeider – den virtuelle roboten Kari

  Kommunene på Øvre Romerike får en ny medarbeider, hun heter Kommune-Kari.

  Les saken »

 • Besøk fra Japan

  Les saken »

 • Nannestad klatrer på lista i kommune NM

  Ordfører Hans Thue i Nannestad er meget fornøyd med at kommunen nå er inne blant de topp 50 i kommune NM.

  Les saken »

 • Dårlig vanntrykk i Nannestad sentrum og Moreppen

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Les saken »

 • Områdereguleringsplan for Nannestad sentrum

  Les saken »

 • Tørkesituasjonen i landbruket

  Les saken »

 • Ny kommunal barnehage

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 33

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Etablerertjenesten på Øvre Romerike

  Etablerertjenesten for Øvre Romerike er i full gang etter sommeren.

  Les saken »

 • PRESSEMELDING - Nannestad ungdomsskole – bassenget

  I forbindelse med sommerens rutinemessige vedlikehold ble det avdekket noen betongskader. Dette er skader som gjerne kan oppstå naturlig etter mange års bruk.

  Les saken »

 • Lempelse av totalforbudet mot åpen ild

  Øvre Romerike Brann og Redning har lempet på totalforbudet mot åpen ild

  Les saken »

 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

  Les saken »

 • Falske vannkontrollører

  Falske vannkontrollører observert  i Nes kommune

  Les saken »

 • Skuronnfest 2018

  Nannestad kommune arrangerer Skuronnfest 7. og 8 september i samarbeid med Bygdemuseet og frivillige lag og foreninger i Nannestad. Arrangementet markerer de nasjonale Kulturminnedagene hvor årets tema er Typisk norsk - ikke bare norsk.

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 28

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps og vasspest

  I august og september 2018 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps og vasspest.

  Les saken »

 • Rullering av kommuneplan 2018 - 2035 - innspill arealdelen

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 27

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild!

  Totalforbudet mot åpen ild innføres igjen.

  Les saken »

 • Hva betyr vanningsforbud?

  Totalforbud mot vanning i kommunene Nannestad og Ullensaker

  Les saken »

 • Høring - felles kommunal veinorm for Romerike

  Les saken »

 • Sommerstengt helsestasjon for ungdom

  Les saken »

 • Badevannsprøver uke 26

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver. Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

  Les saken »

 • Mer sykling gir en bedre miljøeffekt

  Les saken »

 • Vannavstengning - Sandsnes

  Vannavstenging i Sandsnes 28.06.2018 ca kl 8.00 - 15.30

  Les saken »

 • Sommeråpningstider

  Les saken »

 • Informasjon om erstatning for avlingsskade

  Les saken »

 • Markering av Ragnhild Hagas OL gull under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang

  Les saken »

 • Badevannsprøver tatt i uke 25

  Les saken »

 • Ragnhild Haga blir ambassadør for ungdomsaktivitetene i kommunen

  Nannestads dobbelte olympiske mester, Ragnhild Haga fra Åsen IL, har etter forespørsel takket ja til å bli ambassadør for det viktige ungdomsarbeidet i Nannestad kommune.

  Les saken »

 • Ungt engasjement for Kreftforeningen

  Vinneren av årets Russepris i Nannestad gir prisen videre til Kreftforeningen.

  Les saken »

 • Tilsetting i stilling som rådmann i Nannestad kommune

  Et enstemmig kommunestyre ansatte i dag Anita Orlund som ny rådmann i Nannestad.

  Les saken »

 • Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

  Les saken »

 • Presisering av vannrestriksjonene

  Les saken »

 • Nannestad kommune og Stiftelsen Retretten

  Les saken »

 • Beitedyr

  Melding om skadde dyr eller dyr på avveie

  Les saken »

 • Skogdag med tema skogsbilveger

  Les saken »

 • Nye vakttelefonnummer på kommunal drift

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Det er fortsatt for høye verdier av Int. enterokokker ved Lima i Nannestad og i Veslesjøen ved Årnes.

  Les saken »

 • Har du gjenstander/møbler/bruksutstyr og servicer fra «gamle» dager å avse?

  Les saken »

 • Vi minner om at det er hagevanningsrestriksjoner i Ullensaker og Nannestad

  Les saken »

 • Totalforbud mot åpen ild utvides fra søndag 20. mai!

  Skogbrannfaren har økt de siste dagene, nå utvider Øvre Romerike brann og redning (ØRB) totalforbudet mot all bruk av åpen ild

  Les saken »

 • Kommuneplan for Nannestad 2018 - 2035 - informasjonsmøte

  Les saken »

 • Feste - Dom i høyesterett 9. mai

  Høyesterett har behandlet saken om oppregulering av festeavgiften for Rådyrvegen borettslag. Nannestad kommune fikk ikke medhold i at festeavgiften kan reguleres etter markedsverdi og festeavgiften skal derfor reguleres i henhold til konsumprisindeksen(KPI).

  Les saken »

Stor befolkningsøkning har ført til at eksisterende vannverk (Univann) ikke lenger er i stand til å produsere nok vann til også å dekke fri hagevanning. Inntil nytt vannbehandlingsanlegg for Ullensaker kommune er ferdig bygget, er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele forsyningsområdet til Ullensaker og Nannestad kommunale vannverk.

Hagevanningsrestriksjonene gjelder hele året.

Vanning av plener bør unngås. Hagevanning tillates kun fra kanne eller håndholdt slange med
påmontert spredemunnstykke, på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt, uten etter nærmere dispensasjon/tillatelse!
Utenom de tillatte vanningsøktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Utenom de oppgitte tider, må vi ha nok vann til å fylle opp våre høydebasseng.
Vi oppfordrer alle abonnenter til å sørge for at disse restriksjonene blir overholdt.
Vannverket vil overvåke at restriksjonene ikke brytes.

Overtredelse av vanningsrestriksjonene kan medføre at tappekran blir plombert av kommunen.
For dette svarer abonnenten et gebyr. Slik plombering blir fjernet når gebyret er registrert
innbetalt.


Publisert: 09.02.2017 15:00:00
Sist endret: 02.06.2016 15:56