Kommuneplan 2018 - 2035

Kommuneplanen er kommunens overordnede plandokument, er styrende for all kommunal planlegging og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser, retningslinjer og plankart. Kommuneplanen revideres vanligvis en gang i valgperioden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Nannestad kommunestyre vedtok i sitt møte 01.11.2016 Planstrategi for Nannestad kommune 2016 – 2019:

  • Rullering av kommuneplanens samfunnsdel i 2017
  • Rullering av kommuneplanens arealdel i 2018 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Her er innspillene som har kommet inn til kommuneplanens arealdel:

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens sammfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Forslag til Kommuneplan for Nannestad 2018-2035, samfunnsdelen, ble vedtatt lagt ut på offentlig høring i kommunestyrets møte 2. mai 2018 med høringsfrist 15.juni 2018. Nannestad kommune ønsket særlig innspill på planforslagets fokusområder og forslag til strategier innenfor disse områdene. 

Kommunestyret skal i sitt møte 14. august 2018 vedta Kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035 – samfunnsdelen. 

 


Publisert: 08.02.2017 19:41:24
Sist endret: 08.02.2017 19:41